Protokoll 2003-03-03


Närvarande: Peter, Daniel E, Daniel F, Åke, Jens, Kalle, Gilbert, Bengt Werner

 1. Prelimenär specifikation
  Vi går igenom den preliminära specifikationen tillsammans med Bengt. Hans kommentar är lite kort och kanske att vi siktar för högt. Men överlag verkar han nöjd.
 2. Tekniska detaljer
  Vi går igenom endel tekniska detaljer om Simics.
 3. Status nanokärna
  Gilbert informerar att han nästan är klar med specifikationen av nanokärna
 4. Status keyboard driver
  Åke informerar att han har en keyboard driver som fungerar i DOS. Det som är kvar är att göra den EOS kompatibel.
 5. Status montior driver
  Åke informerar att monitio drivern i princip är klar. Den finns med i 'Hello World' versionen av EOS.
 6. Status minneshantering
  Jens och Kalle informerar att de fortfarande håller på att studera in hur minneshanteringen ska fungera.
 7. Status scheduler
  Peter och Daniel F informerar att det har satt sig in i hur en scheduler ska fungera och börjat implementera det som går att implementera just nu.
 8. Nästa möte
  Tidpunkten för nästa möte med Virtutech ska bestämmas i forumet.

$Id: 2003-03-03.html,v 1.1 2003/03/05 17:29:49 d00-pwa Exp $