Protokoll 2003-02-25


Närvarande: Peter, Daniel E, Daniel F, Åke, Jens, Kalle, Gilbert

 1. Begreppsdokument
  Vi måste skriva ett begrepps dokument där alla begrepp vi använder oss av finns beskrivna. Detta dokument ska finnas på projekthemsidan och uppdateras under projektets gång. (Daniel Eklöf)
 2. CVS
  Alla har nu tillgång till CVS. Det finns en ny module 'eos' som kommer vara den module som innehåller koden. Just nu finns där ett litet hello world. :-)
 3. Preliminär spec
  Den preliminära specefikationen är nu klar. Vi visar den för killarna på VirtuTech nu på måndag och om de inte har något att invända blir den denvi redovisar.
 4. Byggmiljö på blixten
  Vi måste få fart på byggmiljön på Blixten. Alla ska kunna checka ut och kompilera eos där. (Åke och Gilbert)
 5. Daniel Fellke
  Daniel Fellke meddelar att han kommer vara bortrest under April månad.
 6. Nästa möte
  Tid för nästa möte är 12/3 13.00

$Id: 2003-02-25.html,v 1.1 2003/02/26 14:09:06 d00-pwa Exp $