Protokoll 2003-02-12


Närvarande: Peter, Daniel E, Daniel F, Åke, Jens, Kalle, Gilbert

 1. Mentor
  Vi kom fram till att vi inte behöver en mentor. Vi tror att vi kommer få tillräckligt med hjälp från folket på Virtutech.
 2. Preliminär prioritering
  Prio 0
  - Build environment + GRUB. Åke har en linuxdator där vi kan sätta upp ett build environment. Åke fixar konton till alla.

  Prio 1
  - Scheduler (Daniel F, Peter)
  - Device drivers för tangentbord och skärm. (Åke)
  - Minneshantering, fysiskt och virtuellt, minimalt. (Jens, Kalle)
  - Std lib, minimalt d v s stränghantering, minnesfunktioner, standard input och output.
  - Nano kärna (Daniel E, Gilbert)
  - Boota på Simics.

  Prio 2
  - IPC
  - Std lib, utökat
  - Debug funktioner d v s att man ska kunna dumpa OS info på skärmen.
  - Boota på floppy.

  Prio 3
  - Fil system.
  - Loader.

 3. Nästa möte
  Nästa möte ska vara 2003-02-18


$Id: 2003-02-12.html,v 1.4 2003/02/20 18:51:26 d00-awa Exp $