Protokoll 2003-02-12


Närvarande: Peter, Daniel E, Daniel F, Åke, Jens, Kalle, Gilbert

 1. Mentor och projektledare
  Maila lassekj angående mentorn och projektledaren.
 2. Projektnamn
  Projektnamn ska vara EOS (Educational Operating System)
 3. Projektaccount
  Sätta upp en projektaccount på NADA (Gilbert)
 4. Versionshantering
  Använda oss av cvs för hantering av källkode/dokument, repesitory ska ligger på afs (projektaccount), Gilbert fixar account.
 5. Dokumentering
  Kolla på doxygen för dokumentation ( http://www.stack.nl/~dimitri/doxygen/index.html)
 6. Targetprocessor
  Som första target-processorn bestämde vi oss för IA32 (x86)
 7. Uppdagsgivaren
  Möjliga tider för möte med uppdragsgivaren är 4/2 efter kl. 11, 5/2 efter kl. 13, 10/2 efter kl. 13. Jens mailar till uppdragsgivaren om tid för möte. Vi föredrar en tid så tidigt som möjligt.
  Frågor till uppdragsgivaren:
  * Förväntningar
  * Omfattning
  * Kunskaper
  * Tillgång till Simics och andra mjukvaran
  * Mentor
  * C++ ok?
  * Säkerhet, Stabilität, Multi-User
  * Tidigare försök
  * Avtal
  * Boka nästa möte
 8. Våra uppgifter
  Gilbert, noname, 073 9568401
  Peter, pewa, 0733 502063
  Jens, jlindh, 0709 664122
  Daniel F., fellke, 070 4970058
  Kalle, kab, 070 7770187
  Daniel E., d00-dek, 073 6389463
  Åke, akew, 070 4972800

$Id: 2003-01-30.html,v 1.8 2003/02/19 10:02:24 d00-pwa Exp $