Lägesrapport för EOS


Grupp A7+C8

2003-03-24

Kontakten med uppdragsgivaren har varit mycket bra. De gav oss till och med ett eget forum som de också läser. Där kan de se hur det går för oss samt erbjuda hjälp. De verkar faktiskt intresserade av vad vi gör och hur vi gör det, sånt är trevligt.

Administrativa arbetet går nog bäst av allt. Vi fick tidigt upp en bra projekthemsida och den har nu mycket information. Tyvärr används hemsidan kanske inte så mycket som den borde. Det samma gäller forumet, det är oftast bättre att skicka mail för att nå alla istället. Men det är ett bra sätt att få kontakt med uppdragsgivarna.

Planeringen för projektet har gått förvånansvärt bra. Vi har haft minst ett möte varje vecka. Vi har förstås mindre tid än vad vi skulle behöva för att göra allt det vi skulle vilja göra. Delvis blev vi avbrutna av tentaperioden för därefter gick det trögt att starta upp maskineriet igen. Dessutom läser vi alla olika kurser som alla har en uppsjö med labbar och inlämningsuppgifter. Vi tror dock att vi kommer att ha ett system färdigt för förhandsvisning i slutet av april.

Vi är mitt uppe i implementationsarbetat. Två delar är nästan klara: output och scheduler. Vad gäller kärnan av operativsystemet så finns större delar av den definierad, det gäller bara att skriva mer kod för att fylla ut de nu tomma funktionerna. Tyvärr har de två som sköter den delen lite problem med kommunikationen och det försenar arbetet där något. Minneshanteringen har också problem, men då på den teoretiska biten. De har fått spenderat mycket tid med att leta efter information och läsa in sig på ämnet. Nu tror de sig dock vara på god väg att lyckas spika en slutgiltig design. Vi har några delar som inte har tilldelats specifika programmeringspar, men de har redan börjat bli färdigställda trots att ingen har direkta ansvaret för dem.

Vad gäller dokumentationen så ska den ske med hjälp av Doxygen och de första dokumenten genererade av den från koden finns redan uppe på projkethemsidan. Användarhandledningen och projektrapporten är skjuten på framtiden.


$Id: lagesrapport.html,v 1.2 2003/03/24 18:31:13 d00-jli Exp $