CVS@Blixten


Inledning

CVS och Kerberos finns installerat på Blixten vilket gör att man nu kan ta hem filer från CVS-repository på NADA till byggmiljön för att bygga sitt system.

Krav

Följande instruktioner kräver inget annat än att du har en ssh2 klient (PuTTY, SSH2, etc.) installerad på din dator (plus användarkonto på nada, men det har alla berörda).
Alla kommandon skall exekveras på Blixten via SSH.

Konfigurering

Editera .bash_profile i din hemkatalog så att den innehåller raderna:

PATH=/usr/heimdal/bin:$PATH:$HOME/bin
CVSROOT=:ext:d00-xxx@fnatte.nada.kth.se:/afs/nada.kth.se/misc/projects/proj03/EOS/cvsroot
export CVSROOT

OBS: d00-xxx skall vara ditt användarnamn!
OBS2: /usr/heimdal/bin skall ligga först i PATH!
Därfter måste du logga av och på igen.

Användning

1. Kör kinit d00-xxx@NADA.KTH.SE och fyll i ditt lösenord
2. Skapa en katalog för CVS-filerna, t.ex. mkdir EOS
3. Ställ dig i din eos-katalog och kör t.ex. cvs checkout www eller valfritt cvs kommando