Användarhandledning

Untitled Document Projektets namn: Educational Operating System (EOS)
Uppdragsgivare: Virtutech

Gruppmedlemmar:
Jens Lind (Projektledare)
Peter Wåhlander (Sekreterare)
Åke Wallebom
Gilbert Netzer
Daniel Eklöf
Karl Berglund
Daniel Felke

Hemsida: http://www.nada.kth.se/projects/proj03/EOS/

Projektbeskrivning

På uppdrag av Virtutech [VIR] har vi skapat ett enkelt operativsystem som vi har valt att kalla Educational Operating System (EOS). Operativsystemet är skrivet i C++ och koden är i första hand inriktat på att ge en enkel inblick i hur de inre delarna av ett operativsystem ser ut. Koden ska vara så enkel och väl kommenterad att den som är intresserad lätt ska kunna se hur den fungerar och även utöka operativsystemet med ytterligare funktionalitet. Operativsystemet innehåller följande saker:

EOS är en programvara med öppen källkod.

Hårdvarukrav

EOS kan antingen köras i en simulator (t.ex. Simics från Virtutech) eller köras skarpt på en fysisk maskin.

För att köra EOS på en fysisk maskin behövs följande:

För att köra EOS på en simulerad maskin behöver simulatorn kunna simulera samma hårdvara som ovan. Använder du Simics innebär detta att target-paketet för x86 måste användas.

Startinstruktioner

Vi skiljer här på fallen med fysisk och simulerad maskin. Instruktionen för den fysiska maskinen kan tillämpas för samtliga datorer som uppfyller hårdvarukraven ovan. Instruktioner för att starta EOS på en simulerad dator utgår från att Virtutech Simics används.

På EOS hemsida finns en färdigkompilerad imagefil - floppy.img. Denna innehåller allt som behövs för att starta EOS.

Start på fysisk maskin

Skapa startdiskett

För start på fysisk maskin krävs en startdiskett. Denna skapas från floppy.img.

Tillvägagångssättet skiljer sig beroende på operativsystem. Nedan följer instruktioner för Unix/Linux respektive Windows.

Unix/Linux

 1. Ställ dig i katalogen där floppy.img ligger.
 2. Stoppa in en diskett i diskettstationen. OBS! All data på disketten kommer att skrivas över!
 3. Kör kommandot: "dd if=floppy.img of=/dev/fd0"

Windows

 1. Installera programmet DiskWrite. Installationsfiler finns på DiskWrites hemsida: http://www.disoriented.com/diskwrite/
 2. Starta DiskWrite
 3. Klicka på 'Open' och välj floppy.img.
 4. Stoppa in en diskett i diskettstationen. OBS! All data på disketten kommer att skrivas över!
 5. Klicka på 'Write'.

Starta EOS

 1. Konfigurera boot-sekvensen i BIOS. Din diskettstation skall vara först i boot-sekvensen. Om du inte vet hur du gör detta - kontakta din systemadministratör.'
 2. Om du inte redan gjort det - stoppa in EOS-disketten i diskettenheten.
 3. Starta om datorn.
 4. EOS kommer nu att laddas.

Start på Simics

Konfigurera ditt system

Detta behöver du endast göra första gången du skall starta EOS. Därefter behöver du endast följa instruktionen 'Starta EOS' nedan.

 1. Installera Simics. Installationsanvisningar för Simics finns i Simics User Guide.
 2. Kopiera filen "eos/script-simics/eos.simics" till katalogen "home/firststeps" som ligger under din Simics-katalog.

Starta EOS

 1. Starta en kommandoprompt.
 2. Ställ dig i katalogen "home/firststeps", dit du redan kopierat eos.simics.
 3. Kör kommandot "simics -x eos.simics".
 4. När Simics laddat in, följer du instruktionerna på skärmen.
 5. EOS kommer nu att laddas.

Att använda EOS

Kommandoprompten

När EOS startat visas kommandoprompten - EOS användargränssnitt. Inmatning sker endast via tangentbord.

För att utföra ett kommando skriver du kommandots namn och argument och trycker därefter 'Enter'.

Kommandolista

En fullständig kommandolista får du om du utför kommandot 'help' i EOS mini-shell.

Avsluta EOS

För att avsluta EOS på en fysisk maskin behöver du endast stänga av maskinen.

Om EOS körs i Simics trycker du Cltr-C i Simics-fönstret (ej "Simics Console: 'con0'"), för att stanna EOS-sessionen. Därefter utför du kommandot 'q' för att avsluta Simics.

Körexempel

Nedan visas hur det ser ut närr först kommandot 'info' och därefter kommandot 'forkh' körts. Båda kommandona är utförda enligt instruktionen i avsnittet 'Kommandoprompten'.


fig. 1: Output från ett antal kommandon i EOS shell.


fig. 2: Output från kommandot ps med både programmet "yes" och "no" körande i bakgrunden.


fig. 3: Exempel på kommandot kill.

Utveckla EOS

På EOS hemsida finns all källkod till operativsystemet. Detta innebär att du kan göra ändringar i kärnan och t.ex. koden som hanterar kommandoprompten. För att utveckla EOS behöver du endast ladda hem källkodspaketet och packa upp det på lämplig plats.

Krav på utvecklingsmiljö

För att utveckla EOS behövs endast en ren text-editor. EOS är skrivet i främst C++, så en editor som har särskilt stöd för detta programspråk rekommenderas.

Krav på byggmiljö

För att kompilera/bygga EOS kräver de färdiga skript som följer med i EOS-paketet att du har tillgång till en Unix/Linux-maskin. Denna maskin måste ha följande mjukvara installerad:

Kompileringsintruktioner

 1. Ställ dig i katalogen där du packat upp EOS-källkoden.
 2. Skapa en ny katalog, t.ex. 'Build-x86', i denna katalog och byt till den nya katalogen.
 3. Kör kommandot: "../configure". Nu förbereds kompileringen.
 4. Kör kommandot: "make". EOS kompileras.
 5. En ny floppy.img finns nu i underkatalogen 'simics'.

 

Referenser

[VIR] Virtutech, http://www.virtutech.se, 2003-05-10
[SIM] simics.net, https://www.simics.net/, 2003-05-10