Begrepp & akronymer


Begrepp

Virtutech
Företaget som står bakom projektet. De tillhandahåller också Simics (se nedan).
Simics
En datorsimulator. Kan simulera en antal olika CPU:er och hårdvarukonfigurationer. Tanken är att EOS skall utvecklas med hjälp av detta program.
Boota
Att starta datorn. För att ladda in vårt OS vid start använder vi oss av GRUB, som är en 'Boot-Loader'.
Interface
  1. Det användaren av datorn ser av operativsystemet (t.ex. en textprompt)
  2. De (system)funktioner som kan anropas ifrån andra program
Nanokärna
Den processor-arkitekturs-känsliga delen av kärnan. Också den delen som implementeras i assembler. Tanken är att hålla denna del så liten som möjligt, för att förenkla eventuella konverteringar av EOS till andra arkitekturer.
Kontextbyte
Att växla program som körs. EOS skall kunna köra flera program "samtidigt". Eftersom det bara går att exekvera ett program i taget, måste systemet med jämna mellanrum byta program som körs, för att på så sätt simulera att programmen körs samtidigt.
Interrupthantering
En dators komponenter genererar interrupts. Dessa måste EOS ta hand om på rätt sätt. T.ex. göra ett kontextbyte vid ett timer-interrupt, eller läsa/skriva till hårddisken när den är "redo".
Trådhantering
Program körs i "trådar". EOS måste kunna hålla reda på alla program/trådar som körs, för att t.ex. kunna göra kontextbyten, allokera/frigöra minne mm.
Minneshantering
Eftersom EOS är operativsystemet, måste EOS tillhandahålla minnesfunktioner såsom 'malloc', 'free' etc. EOS måste också tillhandahålla en (vrituell) addressrymd som ser likadan ut för alla program. Viktigt är också kopplingen riktigt minne - virtuellt minne (mappningen mellan ett programs virtuella minne och det fysiska minnet som faktiskt finns i datorn).
Input/output
Skärm, tangentbord, hårddisk mm. EOS måste ha drivrutiner för dessa (till en början endast skärm/tangentbord).
Schemaläggare/scheduler
Den rutin som ser till att alla trådar får processortid, dvs. faktiskt får exekvera.
Mini-stdlib
Då delar av EOS kommer att implementeras i C/C++, kommer ett antal funktioner från C/C++ standardbibliotek att behöva implementeras. Den mängd nödvändiga funktioner utgör vårt mini-stdlib.
Byggmiljö
EOS måste kompileras, och kompileras på rätt sätt, vilket gör att vi behöver en väldefinierad miljö (samling program mm.) som är likadan för allihopa.
Fulkod
Kod som av någon anledning inte är snygg. Det kan vara sättet på vilket ett problem har lösts, eller helt enkelt hur koden ser ut, dvs. dålig eller ingen användning av "coding convensions".

Akronymer

OS
Operating System. Den mjukvara som abstraherar hårdvaran för applikationerna som användaren skriver/kör.
EOS
Educational Operating System
x86
Intel/AMD's processor arkitektur, för vilken EOS utvecklas.
MM
Memory Manager
VMM
Virtual Memory Manager
MMU
Memory Management Unit
I/O
Input Output
CVS
Concurrent Versions System

$Id: acronyms.html,v 1.5 2003/03/22 15:38:42 d00-awa Exp $