Projektmöte 9

8 Maj 2003 kl. 09.00, Sal Grå

Närvarande: Samtliga gruppmedlemmar (så småningom)

1. Rapport: GUI

Arbetet med GUIt har fortskridit snabbt, och gränssnittet fungerar nu i det närmaste tillfredsställande. Lite småfippel återstår, som att spara valda strukturer som jpeg-bilder, lägga till ikoner istället för knappar med text och lägga till drag-and-drop-funktionalitet mellan listorna med strukturer. Dessutom ska GUIts olika delar få en lite mer genomtänkt placering under de kommande dagarna.

2. Rapport: Algoritmen

Algoritmen fungerar nu i stort sett så bra som den kommer att fungera när projektet avslutas, så när som på att spökpunkter i dagsläget bara kan läggas till i strukturers hörn (inte som inre punkter). Detta har med mergningen av punkterna att göra. Det finns en idé om hur man skulle kunna hitta månghörniga strukturer, men den kommer vi inte att hinna implementera. Det är också önskvärt att namnen på punkterna ska skickas igenom hela algoritmen.

3. Rapport: Dokumentation och installation

I den tekniska specifikationen är avsnittet om hur algoritmen utvärderar strukturer färdigt. Den delen av algoritmen som hittar strukturerna har Anders börjat skriva den tekniska specifikationen av. Vad som återstår att skriva på detta diskuteras nedan. Manualen konstrueras primärt i texinfo-format, men det kan bli aktuellt med en laTeX-version också.

4. Uppgiftsfördelning inför förhandsvisningen den 15/5

Peter är ansvarig för att all dokumentation blir skriven. Det rör sig alltså om tre dokument: den tekniska specifikationen ("systembeskrivning"), en manual samt ett kortare dokument som beskriver projektets genomförande mm. Dessa diskuteras i tur och ordning nedan.

4.1 Teknisk specifikation

Anders skriver klart delen om algoritmen som hittar strukturerna.

Mikael skriver om GUIt.

Datastrukturerna beskrivs av Per och Fredrik.

En övergripande beskrivning av projektet skrivs av Anders (som därmed blir delansvarig för den tekniska specifikationen).

Christer skriver om

4.2 Manualen

Therese har delansvar för att manualen blir komplett. Saker som behöver skrivas är

4.3 Projektbeskrivning

Den korta projektbeskrivningen (av vilken en komplett specifikation finns på kurshemsidan) färdigställs av Peter. Möjliga förbättringar ska också skrivas in här.

4.4 Övrigt

En webbläsare måste också konstrueras och infogas i programmet (så att manualen kan läsas inifrån ASAP). Den som känner sig manad kan göra detta, annars pratar vi om det på måndag.

Christer går på gruppen EOS förhandsvisning den 16/5 kl. 10.00-10.45. EOS är gruppen vi ska opponera på.

5. Nästa möte

Tid och plats: 12/5 kl. 09.00, Sal Grå

Mötet avslutades.