Projektmöte 8

31 Mars 2003 kl. 13.00, Sal Grå

Närvarande: Samtliga gruppmedlemmar

1. Rapport: GUI

Mikael har plockat fram INDA-boken; det finns ett GUI (dock ej incheckat i CVS ännu). Det är inte så väldigt snabbt ännu, men det fungerar, och kommer att fungera ännu bättre nästa vecka. Ett JNI-gränssnitt mot algoritmen är det vettigaste (det är för komlicerat att pipa mellan de olika delarna med Java).

2. Rapport: Algoritmen

Anders har gjort en liten designförändring i algoritmen (det finns nu två klasser: en som hittar strukturer och en som rankar dem). Det kommer att krävas en del arbete för att få algoritment att fungera till mötet med Lars Andersson den 7/4, men det viktigaste är att den kompilerar och kan generera någonting (det behöver inte nödvändigtvis vara något vettigt).

3. Rapport: Databasen

Databasen fungerar. Hälften av punkterna/stolphålen är inne. Läsaren kan för närvarande inte ta annat än stolphål från databasen, men det är lätt fixat vid behov.

4. Rapport: Möte med Lars Kjelldal

Peter har träffat kursledaren och pratat om projektet. Han var i huvudsak nöjd med vad vi har åstadkommit hittils, och uttryckte inte någon oro för att projektet kommer att misslyckas katastrofalt. Vidare informerade han om dokumentationskrav och redovisningstider etc., och rådde oss att planera vår tid väl inför den sista delen av projektet. Vi diskuterade möjliga redovisningstider inom gruppen, och kom fram till att den 15/5 och 20/5 skulle vara de bästa tiderna.

5. Rapport: Dokumentation och installation

Christer vet mest om vad som hur man får igång ODBC i Windows; han skriver ett dokument om detta. Inför mötet med Lars Andersson behöver vi fundera på hur installationen av hela projektet ska ske hos honom. Christer undersöker om Borland kan vara till hjälp. Dessutom behöver vi en C++-kompilator för Windows; även här kan vi kanske använda Borland-programvara (finns på PC-datorerna på KTH samt på KTH-CD:n). Dessutom torde Visual C++ gå att få tag på, även om det kanske inte är så bra för ändamålet.

6. Nästa iteration

Alla jobbar på som förut; Fredrik hjälper främst Anders med algoritmen, men jobbar även med GUI:t och in- och utströmmar tillsammans med Per. Främst tisdag och torsdag den här veckan har alla möjlighet att jobba med projektet; vi ska försöka sitta i datorsalarna och hjälpas åt så mycket som möjligt då.

7. Nästa möte

Tid och plats: 7/4 kl. 14.00, Länsmuseum

Mötet avslutades.