Projektmöte 7

20 Mars 2003, Sal Grå

Närvarande: Samtliga gruppmedlemmar utom Fredrik (som är i USA)

1. Rapport: Databas

Inläsning från Accessdatabasen fungerar med Javas inbyggda klasser (JDBC); det återstår bara att fylla databasen med punkterna och skilja på stolphål och eldstäder (primärt stolphål, så småningom eldstäder).

2. Rapport: Algoritmen

Anders har jobbat en del, men det är ganska mycket kvar. www.boost.org kan vara bra (där finns sånt som inte finns i STL som Open Source). Han behöver hjälp inför nästa deadline. Några förslag på kluster-/proximityalgoritmer togs upp av Anders och Micke, och eventuella mergningsproblem diskuterades (och avfärdades).

3. Rapport: GUI och IR

Mikael har pratat med folk som vet saker om bildhanterande GUI:n, men inga större framsteg har gjorts. Det är viktigt att vi håller minneskraven nere, vilket innebär att vi måste konstruera gränssnittet med detta i åtanke. Den intermediära representationen är inte riktigt färdig, men det är inte mycket kvar. Det sista kan göras on demand när GUI:t kräver det.

4. Nästa iteration

Per skriver in- och utströmmar (det finns också att göra-listor i koddokumentationen för den som känner sig manad att göra något). Anders fortsätter med algoritmen, med hjälp av Fredrik när han kommer tillbaka. Per skriver en replace-metod för spökpunkter. Mikael och Therese jobbar på GUI:t; Christer lägger in punkter i databasen.

5. Nästa möte

Tid och plats: 31/3 kl. 13.00, Sal Grå.

Mötet avslutades.