Projektmöte 6

6 Mars 2003 kl. 15.00, Konferensrummet i Kansli DEF:s källare

Närvarande: Projektgruppen (utom Fredrik och Per) plus Lars Andersson från Länsmuseum.

1. Förevisning av GUI-skiss

Mikael visade GUI-skissen för Lars. Han hade inga direkta invändningar, utan tyckte det såg bra och användarvänligt ut. Följande punkter vill han gärna ha uppfyllda när det gäller GUI:t:

2. Förevisning av Anders algoritmidé

Anders förevisade sin algoritmidé. Lars tyckte den kändes instinktiv och bra. Månghörningar kan bli svåra att få med i algoritmen (algoritmen blir betydligt mer komplicerad och kan få hög komplexitet); det förstod Lars och tyckte det var ok. Han betonade däremot vikten av att utvärdera de möjliga strukturerna med avseende på z-koordinat (man kan inte ha hus som lutar hur mycket som helst). Vi frågade om eldstädernas betydelse och möjliga placering i och omkring husen, och Lars berättade att det är allra bäst om eldstaden ligger mitt i huset, men att det också är vanligt att den var placerad vid ena kortsidan. I princip kan eldstäder emellertid finnas varsomhelst i och omkring huset. Det är bra om vi viktar rankingen av strukturerna även baserat på eventuella eldstäders förekomst och placering.

3. Överlämning av preliminär specifikation

Lars fick den preliminära specifikationen till projektet av oss, och tyckte den såg bra ut. Han var mycket entusiastisk över hur det ser ut hittils, och ser fram emot att titta på, och förhoppningsvis använda, slutprodukten.

Mötet avslutades.