Projektmöte 5

4 Mars 2003, Sal Grå

Närvarande: Samtliga gruppmedlemmar utom Fredrik och Per

1. Rapport: GUI

Det finns nu en början till ett GUI som kan rita upp asap-punkter (från den intermediära representationen). Det är emellertid oanvändbart tills sådana har genererats från data. Mikael och Therese kommer att jobba med att få fram ett estetiskt tilltalande GUI.

2. Rapport: Algoritmen

Anders har börjat skriva en superklass till en algoritm; denna är dock inte inlagd i CVS ännu. Han är inte säker på standard template library, och får hjälp av Mikael med detta under nästa iteration. Status för Fredriks algoritmidé för närvarande oklar.

3. Databasstatus

En textfil med data har genererats av Christer och Mikael utifrån Accessdatabasen. De fortsätter med detta tills vidare.

4. Nästa iteration

Till nästa vecka måste den intermediära representationen färdigställas (med in- och utströmmar etc), så arbetet med algoritmen och GUI:t kan börja på allvar. Per och Christer fokuserar på detta. Christer kommer att ordna så att resultatet av den nattliga builden kan ses från Internet.

5. Möte med Lars på torsdag

På mötet med Lars visar vi framför allt GUI-skissen och algoritmidéerna samt överlämnar en kopia av den preliminära specifikationen. Det viktigaste är att han kommer med eventuella åsikter om GUI och funktionalitet. Det är bra om han kan peka ut punkter vi kan ha missat.

8. Nästa möte

Tid och plats: Torsdagen 6/3 kl. 15.00, konferensrummet i källaren hos Kansli DEF.

Mötet avslutades.