Projektmöte 4

27 Feb 2003, Sal Grå

Närvarande: Samtliga gruppmedlemmar

1. Rapport: Intermediär representation

Per och Christer presenterade den mer eller mindre slutgiltiga definintionen av den intermediära datarepresentationen.

2. Rapport: GUI-status

Anders informerade om att det finns en början till ett GUI i Java, men att mer arbete behövs på detta innan det kan visas för Lars. Anders får hjälp av Mikael med detta.

3. Databasstatus

Mikael rapporterade att han letat drivers som kan plocka ut datan ur Accessdatabasen på ett enkelt sätt. Vi ska också undersöka möjligheten att låta Access självt exportera den relevanta informationen till någon annan form. Mikael fortsätter med detta.

4. Dokumentation, preliminär specifikation

Tisdagen den 4/2 ska en preliminär specifkation lämnas in. Therese och Peter är ansvariga för detta. Anders scannar några bilder (av dataflöden och dylikt) till den. Vi träffas på tisdag morgon och sätter ihop det sista så att den kan lämnas in i tid. Vi diskuterade också hur vi ska lösa dokumentationen till Lars, och kom fram till att en användarhandledning torde vara tillräcklig, tillsammans med väl kommenterad kod (autogenererad html-dokumentation).

5. Dokumentation av kod

Mikael föreslog att vi ska kommentera koden enligt Doxygen-systemet (javadoc-style-kommentarer som går att använda både med C och Java) som genererar fina klickbara diagram med mera. Vi enades om detta.

6. Möte med Lars nästa torsdag - vad ska vi visa?

Inför mötet med projektbeställaren Lars Andersson nästa torsdag diskuterade vi vad vi avser att visa honom, och enades om att försöka ha en prototyp färdig som åtminstone ritar upp datan. Detta har hög prioritet inför nästa möte.

7. Algoritmen

Anders och Fredrik hade inget av vikt att rapportera om algoritmen; de arbetar vidare med detta till nästa vecka.

8. Nästa möte

Tid och plats: Tisdagen 4/3 kl. 10.00, sal Grå.

Mötet avslutades.