Projektmöte 3

20 Feb 2003, Sal Grå

Närvarande: Anders, Per, Mikael, Thérèse, Peter och Christer

1. Per: Intermediär representation av data

Per presenterade den intermediära representationen av datan.

2. Christer: CRON och CVS

Christer pratade om systemen som kommit på plats för att underlätta projektarbetet genom att hantera olika filversioner (CVS). Dessutom körs varje dag ett script som bygger projektet (medelst makefil) och rapporterar detta med ett mail (som kan läsas via specialinställningar i Pine eller via webmail).

3. API-implementation

Det blivande API:t (i C++ och Java, för att möjliggöra användning av C++ för algoritmen och Java för den grafiska representationen) diskuterades. Christer och Per fick i uppdrag att ägna sig åt detta till nästa möte.

4. Dokumentation

Koden måste dokumenteras, men vi har ännu inget beslut om system för detta. Tills vidare räcker det att Peter skriver ner mötesanteckningar och börjar skriva på den preliminära specifiaktionen (inget kodande av betydelse kommer att ske förrän nästa vecka).

5. Grafisk representation

För att kunna presentera en första trevande del av projektet för beställaren om ett par veckor behöver vi ett rudimentärt program som åtminstone kan rita upp lite data. Anders fick i uppdrag att jobba med det till nästa vecka.

6. Algoritmen

Anders presenterade ett lovande förslag till algoritm, liksom Fredrik. Mer arbete krävs för att vi ska kunna bestämma oss för en algoritm. Fredrik och Anders jobbar vidare med detta.

7. Projektets namn

Mikael fick en snilleblixt och vi enades genast om projektnamnet ASAP: Arkeologiskt StrukturAnalysProgram, eller Archeological Structure Analysis Program.

8. Nästa möte

Tid och plats: Torsdagen 27/2 kl. 09.00, sal Grå.

Mötet avslutades.