Projektmöte 1

4 Feb 2003

Närvarande: Anders, Mikael, Thérèse, Peter och Christer

1. Avtal

Vi diskuterade rättighetsfrågor och dylikt, och kom fram till att vi naturligtvis reserverar den intellektuella rätten, men då vi inte har något vinstintresse (och inte tror att någon kommer att kunna göra några pengar på produkten i alla fall) är vi beredda att tillåta fri användning av program och källkod. Hur det ser ut med AutoCAD-moduler och dylikt ska Mikael, vår AutoCAD-ansvarige, kolla upp. GPL kanske inte är helt optimal (då får ju ingen tjäna några pengar på produkten), men kanske LGPL eller BSD (som tillåter mycket långtgående fri användning).

2. Besöket på måndag

Saker att ta upp med Lars: Vi behöver data (testdata i olika format om möjligt), förklaring av datan, information om Länsmuseets hårdvarumiljö och en systemkontakt på muséet. Finns det några program som gör ungefär samma sak som vi ska göra? Dessutom ska vi tänka på att inte ta emot någon sekretessbelagd data (eftersom allt som används i examinationen till kursen är offentlig handling).

3. Arbetssätt

Huvudsakligen ska vi försöka hålla oss till PPS, med inslag av XP (försöka bygga programmet så ofta som möjligt, exempelvis). Versionshanteringssystemet CVS ska användas; detta sköter Christer. Antagligen kan projektet delas upp i modulerna Parser in, Parser ut, konfiguration, bearbetning och GUI (det senare eventuellt i AutoCAD, annars (eller också) i Java). C/C++ kommer att användas i bearbetningen på grund av överlägsen prestanda.

4. Omfattning

Programmets/projektets omfattning kommer att klargöras tydligare under/efter mötet med Lars på måndag

5. Roller i projektet

Projektledare, kontaktperson, sekreterare: Peter. AutoCAD-ansvarig: Mikael. Övriga roller kan inte rimligen distribueras förrän efter mötet med Lars när fler detaljer framkommer. Många roller kommer antagligen att vara flytande, dessutom (ändras allt eftersom projektet fortskrider).

6. Projektets namn

Några taffliga namnförslag lades fram. Frågan bordlades.

7. Nästa möte

Dagordning: Avtal, projektnamn, arbetssätt, preliminär specifikation, omfattning/strukturering, roller.
Tid och plats: Tisdagen 11/2 kl. 09.00, sal Grå.

Mötet avslutades.