Presentation

Organic Broad Area Network Client (OBANC) är en IP-telefon för PocketPC- handdatorer med WLAN-stöd. Denna IP-telefon kommer i förlängningen enkelt kunna ringa upp andra IP-telefoner och kommunikationen mellan dessa kommer uppräthållas även då man promenerar mellan olika WLAN sändare (roaming). Därmed kommer OBANC agera som en mobil IP-telefon du kan bära med dig och ringa med överallt där WLAN finns tillgängligt.

Målet med detta projekt är att lägga den första grundstenen i projektet OBANC. Det som produceras i vår del av projektet är en klient som kan överföra ljud via WLAN i realtid till en annan klient. Denna klient skall sedan användas för att, med hjälp av insamlad statistik från klienten, påvisa teknikens möjlighet inom området.
Projektrapport