DAGBOK för Projekt i rendering av 3D-moduler i realtid

Projektet använder sig av det skyddade namnet UGMS (Ultimate Game Moduling System)
All rights reserverd, © Göran Larsson, Lars O Larsson / UGMS, 2002

Gruppen består av: Martin Gülich (Projektledare), William Saar (Teknisk chef, 3D-boss), Niklas Vargensten (Dagboksskribent, Internationaliserings-ansvarig, JavaDoc-ansvarig), Anders Dahl (3D-assistent), Markus Orreteg (Samordnings-ansvarig...vad nu det innebär), Fredrik Landes (3D-assistent), Stefan Gedal (Dokumentationsansvarig, användarvänlighetskontrollant), Stefan Freyhult (GUI-ansvarig, inställnings-ansvarig)
För mer info, se Kontakt

Innehåll

Dagbok
Preliminär specifikation
Projektets dokumentation A printable version
Programmets Javadoc API
Readme om hur programmet körs