Jetty Chat 1.0

Här har vi samlat länkar till ett antal dokument som är relevanta för vårt projekt. Vi har på uppdrag av företaget Mobilehits utvecklat en javabaserad chatlösning för mobiltelefoner. Dokumenten finns lagrade i PDF-format.
  1. Projektpresentation - I det här dokumentet presenteras idén med projektet och dess bakgrund. Även funktionalitet och tänkt målgrupp diskuteras. Dokumentet är ej tekniskt till sin karaktär.

  2. Användarmanual - Här finns information om hur systemet ska användas av en klient. Detaljerad information om hur inloggning och andra processer genomförs på mobiltelefonen.

  3. Systemspecifikation - En teknisk redogörelse för de olika delarna i systemet. Både klient- och serversidan beskrivs på ett översiktligt sätt.


Sidan uppdaterades senast 2002-05-06 av Pontus Lindqvist