minnesanteckningar

besök projektet 

adminsidor

projektpresentation

användarhandledning

systembeskrivning

projektutvärdering

java-dokumentation

 

Ett projekt i kursen

2D1954 Programutvecklingsprojekt, 4 poäng, våren 2001

Institutionen för Numerisk analys och datalogi (NADA)

Kungl Tekniska Högskolan

 

Uppdragsgivare:

Martin Hassel    NADA        xmartin@nada.kth.se

 

Gruppmedlemmar:

Sara Englund          d98-sen@d.kth.se  

Erik Joelsson          d98-ejo@d.kth.se  

Magnus Jäverberg    d98-mja@d.kth.se 

Claes Malmnäs       d98-cma@d.kth.se

Simon Poignant       d98-spo@d.kth.se  

Johan Sjödin           d98-jsj@d.kth.se

Sven Stenström       d98-sst@d.kth.se   

Stefan Särne           d98-ssa@d.kth.se  


Vill du komma i kontakt med up2date? Maila i så fall