Tiniviz

 

Projetets deltagare:

· Peter Eriksson

· Cecilia Håkansson

· Erik Knave

· Peter Lindström

· Erik Stackenland

 

Här finns vår lägesrapport

 

Mötesprotokoll
    -Bilder

 

Slutrapport (pdf)

    -Bilder

 

Systembeskrivning (PDF)

 

Användarmanual(PDF)
Bygg applikationer för TINIViz(PDF)

 

Bilder på röret och TINIn!