Programutvecklingsprojekt: Streep

Aktuellt

Information

Minnesanteckningar från våra möten.
Länkar

Slutdokumentation

Deltagare

Benny Ferander
Björn Grundberg
Karin Helander
Carolin Jonsson
Anders Rosén
Daniel Rosenberg
Karl Vestergren

Kontaktpersoner

Olle Sundblad Kravställare.
Gustav Taxén Kravställare.
Mikael Lindkvist Exjobbare som håller på med Streep.
Lars Kjelldahl Kursledare.

Senast ändrad 010305.