homeSolutions


Vad vi gör

Vi ska designa och utveckla två gränssnitt att användas till pekskärmar, fast monterade i smarta hem.

Vilka vi är

Johan Byttner
Anders Fredriksson
Johan Frisk
Erika Jönsson
Henrik Karlsson
Marika Saarela

homeSolutions

Dokumentation

Slutrapport
Sammanfattning
1. Inledning
2. Förutsättningar
3. Beskrivning av ämnesområdet
4. Tillvägagångssätt
5. Scenario
6. Prototypgränssnitt
7. Användarundersökningen
8. Slutledning
9. Vidareutveckling
10. Referenser

Bilagor
A - Förslag på applikationer
B - Handritat prototypgränssnitt
C - Användarundersökningen
    C1 - Frågorna som vi ställt till intervjuobjekten i användarundersökningen
    C2 - Intervjuobjektens personprofiler
    C3 - Svarsutdrag från våra intervjuer
D - Översiktskarta över gränssnitt
E - Projektspecifikation
    E1 - Produktionsprocessen
    E2 - Tidsplan
F - Systembeskrivning
    F1 - Klassdiagram
    F2 - Menyträd
G - Användarhandledning
H - Projektdagbok

Bildarkiv
Last modified: Fri May 04 05:05:32 MET DST 2001