Ayyappa projektet

Slutrapport

Här finns slutrapporten som pdf
Och här som html

Preliminär specifikation

Här finns den preliminära specifikationen

Projektarean

Hur man kommer åt projektarean:

Projektarean ligger på Elektros datorsystem, i katalogen /afs/e.kth.se/misc/projects/staff/ayyappa

För att komma åt den arean från till exempel NADAs datorsystem måste man autentisera sig mot elektro. Detta gör man med kommandot

afslog -c e.kth.se
Detta måste man göra varje gång man loggar in. Detta blir lite jobbigt i längden, och man kan då automatisera det genom att lägga in texten e.kth.se i filen .TheseCells i sin Public-katalog och sedan skapa en mjuklänk till den filen med komandot
ln -s ~/Public/.TheseCells ~/.TheseCells
På NADA finns kommandot afslog i modulen athena. Använd "module add athena" eller lägg till modulen i din .modules-fil.

CVS

Projektet hanteras med CVS, ett versionshanteringssystem som man på nada kommer åt genom att göra module add cvs. Här är en snabb snabb introduktion till CVS. Vid skrivs det mera :) För att hämta ut en kopia av trädet:

cvs -d /afs/e.kth.se/misc/projects/staff/ayyappa/SourceRepository checkout ayyappa
Då får man en katalog som heter ayyappa och i den ligger alla filerna i projektet, inklusive web-katalogen. Man kan sedan gå in och göra de ändringar man vill göra. När man är nöjd och glad kan man göra
cvs commit 
för att skicka in ändringarna till den gemensama katalogen. Man måste då skriva några rader för att tala om vad man har gjort för ändringar. Ibland kan olika personer ha ändrat på samma saker, och det gör att CVS kan ha svårt att lägga ihop filerna. Då får man så kallade kollisioner. CVS kommer först säga följande när man försöker checka in:
: lapetus foo $ ; cvs commit
cvs commit: Examining .
cvs commit: Up-to-date check failed for `bar.c'
cvs [commit aborted]: correct above errors first!
Man måste då göra cvs update. Då kan det hända att CVS säger:
: lapetus foo $ ; cvs update -PAd
cvs update: Updating .
RCS file: /localhome/mattiasa/src/devel/SourceRepository/foo/bar.c,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
Merging differences between 1.3 and 1.4 into bar.c
rcsmerge: warning: conflicts during merge
cvs update: conflicts found in bar.c
C bar.c

Öppnar man då bar.c ser man följande:


#include <stdio.h>

int main(void) {

<<<<<<< bar
        return 4711;
=======
        return 17;
>>>>>>> 1.4

}


Detta innebär att den som först checkade in sin kod hade skrivit
return 17, och add den den raden är i konflikt med den ändring man
själv gjort. Sådana konflikter måste man naturligtvis lösa för hand,
men det brukar inte vara så jättejobbigt :)

Detta var en snabb introduktion till ayyappa

Dokumentation

Dokumentationen är skriven i LaTex och ligger i katalogen doc. Gör följande för att skriva ut den preliminära specifikationen: module add tex cd doc gmake lpr -Pskrivare prelim.ps

Länkar

Här är lite blandade slumpmässiga bra att ha länkar.

$Id: index.html,v 1.6 2001/05/06 23:21:10 mattiasa Exp $