Projektgruppen AutomagIs uppdrag var att skapa en

Elektronisk Examination

AutomagI består av:
Pontus Averstad
Mikolaj Dymek
Sofia Goliath, Projektledare
Per Magnusson
Maximilian Nauri
Anders Parmbro
Per Wahlstedt
Martin Winberg

Projektet mynnade i en applikation tillgänglig via Internet
Här kan du prova Studentdelen
Här kan du prova Examinatordelen

Obs! Examinatordelen skyddad. Läs den tekniska dokumentationen,
användarhandledningen, för erhållande av användarnamn och lösenord.

Teknisk dokumentation Word
Teknisk dokumentation Html


Handledarmöten, anteckningar:
Öppningsmöte 12/2 2001
Specifikationsmöte 27/2 2001
Teknisk konsultation 30/3 2001

Här finns specifikationen och dess komplettering
Förslaget till ny gruppindelning 27/2 2001
Här finns lägesrapporten, redovisad för kursledaren 4/4 2001


Last modified: Mon May 28 15:21:08 MET 2001