e-mail till Alef-gruppen:
pr01-alef@nada.kth.se

Huvudsida
Gruppmedlemmar

Schema


Nätversion


Specifikation (pdf)

Slutdokumentation: (ps)

(preliminär 01-05-06 17:00)

Större slutdokumentation

(01-06-04)


Mötesanteckningar
Länksida
Filer


Projektplats

Projektgruppen Alefs hemsida

Alef är en projektgrupp som utvecklar ett navigationssystem för handdatorer.

Projektet är en del av kursen ProgramutvecklingsprojektKTH och utförs åt beställaren SWECO Position.

Programvaran skall med hjälp av en handdator och en GPS-mottagare erbjuda ett navigationssystem som hjälper användaren att navigera i stadstrafiken.