Tekniska detaljer

Denna sida är inte till för att förklara grunderna bakom neurala nätverk, utan mer för att beskriva vilka metoder vårt projekt använder sig av.

Systemet använder sig i huvudsak av ett feed-forward-nätverk, som transformerar indata till utdata. Nätverket lärs upp med reinforcement-inlärning.
Tillbaka

Brev