Presentation

Vad är NeuralChess?   NeuralChess är ett datorprogram som spelar schack.
Vad är så spännande med NeuralChess?   Programmet tänker ut bra drag med hjälp av ett neuralt nätverk.
Hur snabbt spelar programmet?   NeuralChess gör mellan 1 och 4 drag i sekunden. Detta kan jämföras med ett konventionellt schackprogram, som gör cirka 0.05 drag i sekunden, dvs vårt program är ca 100 ggr snabbare.
Vad vinner man mer på att ha ett neuralt nätverk?   Datorn lär sig själv, både av sina bra och dåliga drag.
Hur mycket har ni lärt upp programmet?   Vi har inte lärt programmet att spela själv. Det har den gjort själv. Vi har bara matat in de skrikta schackreglerna, vad man får och inte får göra. Vi har alltså inte matat in rekomendationer eller värdesättning av pjäser eller bräden.
Hur duktigt är programmet?   NeuralChess har svårigheter att spela bra schack, pga vissa strategiska val vi felaktigt valde i början av projektet.
Varför har ni gjort NeuralChess?   Vi gjorde programmet dels för att vi är intresserade av tillämpningar av neurala nätverk, dels för att det fanns en kurs som vi kunde specialanpassa till detta projekt. För formalia se vår kursbeskrivning.

Tillbaka

Brev