Kursfakta

2D1465 Avancerad individuell kurs i datalogi - Schackspelande reinforcement-nštverk (NeuralChess)


Poäng

4

 

Kursansvarig

Stefan Arnborg, stefan@nada.kth.se

ECTS-poäng

6

 

Handledare

Anders Lansner, ala@nada.kth.se

Kursnivå

D

   

Anders Sandberg, asa@nada.kth.se

Betygsskala

3, 4, 5

 

Period

1, 2

ECTS-betygsskala

A-F

     

Språk

Svenska

     

Kurssida

NeuralChess      

Kursbeskrivning

En avancerad kurs i datalogi som behandlar en viss tillämpning av artificiella neuronnät (ANN).

Mål

Kursens mål är att

Kursinnehåll

Kursen är baserad på att i projektform utröna möjligheten att få en dator att på egen hand lära sig att iterativt förbättra sin schackstrategi, utgående från enbart de existerande, grundläggande schackreglerna.

Kursfordringar

En skriftlig rapport om möjligheterna att lösa ovan specificerat problem. Om möjligt skall en applikation uppvisas.

Kurslitteratur

Sutton, R, Barto, A, "Reinforcement Learning", MIT Press

Tillbaka

Brev