Ziggy    >Välkommen
Möten


 

Projektet

Under våren 1999 genomförde den tvärvetenskapligt sammansatta Ziggy-gruppen ett projekt på temat Interaktiva lärande leksaker för barn. Detta som en del i kursen Användarcentrerad programutveckling. Syftet med projektet var att tillsammans med användarna utveckla en produkt.

Produkten som utvecklades var en ny typ av spelplattform. Inspiration hämtades från traditionella brädspel kring vilka barnen samlas och där leken kan fortsätta även efter att spelet tagit slut.

Det iterativa utvecklingsarbetet genomfördes i samarbete med en tredjeklass från Mariaskolan, som löpande provade plattform och spelidéer.

Metoden som användes under arbetets gång bestod av två faser; en spelfas då plattformen provspelades av barnen och en utvärderingsfas. Eleverna videofilmades under användarstudiens båda faser och materialet från användartesterna användes för att vidareutveckla plattformen från den första enkla pappersprototypen till en mer verklighetstrogen modell i grönskum.

Spelet

Prototypen döptes under arbetets gång till Ziggy. Ziggy är en multimedial plattform för olika former av spelidéer för en till tio deltagare. Spelen laddas med cartridges och visas på en tryckkänslig bildskörm och kompletteras med ljud. Spelarna interagerar med plattformen genom de tio knapparna och den tryckkänsliga skärmen.

Viktiga aspekter vid utformningen av plattformen var att det ska gå snabbt och lätt att komma igång, den ska vara mobil, slagtålig och spelidéerna ska stimulera till lek under både långa och korta stunder. Genom att variera svårighetsgraden på spelidéerna kan de anpassas efter användarnas ålder. Olika speltyper gör att plattformen kan användas för både lärande och underhållning.

Till Ziggy finns en utvecklingsmiljö för persondatorer där det finns möjlighet att skapa egna spelidéer eller lägga till frågor till befintliga spel.

Vidare möjliggör systemet Ziggy att spel och frågor kan laddas ner eller uppdateras via Internet, något som kan vara aktuellt för exempelvis frågespel med nutidsfrågor.

Ziggys bakgrund och motivation

Ziggy är ett av årets projekt i kursen Användarcentrerad programutveckling Institutionen för numerisk analys och datalogi (Nada)Kungliga tekniska högskolan. Kursen är ett samarbete mellan KTH, Konstfack , Grafiska Institutet och Stockholms Universitet. I år är temat för projektet Interaktiva lärande leksaker för barn.

Projektgruppen är tvärvetenskapligt sammansatt och består av blivande civilingenjörer i datateknik, blivande systemvetare och beteendevetare. Avsikten med projektet är att arbeta med användaren i centrum; i vårt fall är användarna barn i åldrarna åtta till tolv år.

Projektmedlemmar (namn; studieinriktning(ar))

Slutrapporten

Här är slutrapporten i PostScript-format Adobe PDF-format.