KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH / Nada / Personer på Nada / Professorer

Professorer i numerisk analys

Björn Engquist engquist@nada.kth.se
Lennart Johnsson johnsson@nada.kth.se
Gunilla Kreiss gunillak@nada.kth.se
Jesper Oppelstrup (bitr.) jespero@nada.kth.se
Axel Ruhe ruhe@nada.kth.se
Anders Szepessy szepessy@nada.kth.se
Heinz-Otto Kreiss (em) hokreiss@nada.kth.se

Professor i beräkningsorienterad harmonisk analys

Professuren är gemensam med Matematik.

Jan-Olov Strömberg janolov@math.kth.se

Professorer i datalogi

Stefan Arnborg

stefan@nada.kth.se

Stefan Carlsson

stefanc@nada.kth.se

Henrik Christensen

hic@nada.kth.se

Jan-Olof Eklundh

joe@nada.kth.se

Johan Håstad

johanh@nada.kth.se

Viggo Kann

viggo@nada.kth.se

Jens Lagergren

jensl@nada.kth.se

Anders Lansner

ala@nada.kth.se

Tony Lindeberg

tony@nada.kth.se

Karl Meinke

karlm@nada.kth.se

Yngve Sundblad yngve@nada.kth.se

Professorer i människa-datorinteraktion

Kerstin Severinson Eklundh kse@nada.kth.se
Åke Sandberg
Adj. prof. i IT, organisation och arbetsliv
akesan@nada.kth.se

Professor i grafisk teknik

Nils Enlund nilse@nada.kth.se

Professor i medieteknik

Roger Wallis rogerw@nada.kth.se

 
Sidansvarig: Informationsred., Nada, KTH <infomaster@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2006-08-28