KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH / Nada / Om Nada / Trycksaker / Informationsskrift

Informationsskrift

Datorer i Fokus

Informationsteknologi i människans tjänst

PDF-format (1.3 MB).

Studievägar till Nada (pdf)


  [an error occurred while processing this directive]