KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

blank
KTH / Nada / Om Nada / Historik

Nadas historik

Tillbakablick från 1963
(även i pdf pdf)

1962 Institutionen för Numerisk analys knoppas av från tillämpad matematik.
1963 Sveriges första professor i Numerisk Analys: Germund Dahlquist. 6 anställda.
1979 Institutionen byter namn till Numerisk analys och datalogi.
1982 Professor i Datalogi: Stefan Arnborg. Omkring 40 anställda.
1986 Professor i Datalogi - Datorseende: Jan-Olof Eklundh.
1988 C2M2 bildas inom Nada.
1992 Professor i Teoretisk Datalogi: Johan Håstad. KTHNoc slås ihop med Nada
1993 PDC, Parallelldatorcentrum organiseras under Nada.
1996 Cas - Centrum för autonoma system bildas.
1997 Professor i Människa-datorinteraktion: Kerstin Severinson-Eklundh.
Omkring 160 anställda.
1998 Professor i Datalogi - Autonoma system: Henrik Christensen.
Människa-datorinteraktion inrättas som akademiskt ämne. VR-kuben byggs och är världsunik i sitt slag
2000 Avdelningen Medieteknik och grafisk produktion överförs till Nada. Professor Nils Enlund. Omkring 280 anställda.

 
Sidansvarig: Informationsred., Nada, KTH <infomaster@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2004-04-13