KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH / Nada / Om Nada /

Om Nada

KTH Nada är den universitetsinstitution i Stockholm som företräder de fyra akademiska ämnena numerisk analys, datalogi, människa-datorinteraktion, samt medieteknik och grafisk produktion.

Institutionen är gemensam på KTH, Kungliga tekniska högskolan och Stockholms universitet. Vi samarbetar med både akademi och näringsliv i Sverige och många andra länder främst i Europa och USA.

Vi ger grundläggande kurser till omkring 8 000 kursstudenter på civilingenjörsprogram, men också avancerade kurser för magisterutbildningar med fokus på datalogi, matematik och medieteknik. Nära 200 examensarbeten utförs och omkring 100 doktorander följer forskarutbildning inom våra områden.


 
Sidansvarig: Informationsred., Nada, KTH <infomaster@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2003-10-21