Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 11 · 31 mars 2005· Årgång 35      
NADA

ram

Lönerevisionen 2004

Nu har KTH:s ledning och de fackliga företrädarna kommit överens om löneutrymmet för en treårsperiod. Revisionen sker i tre steg. Inom de närmaste tre veckorna kommer ett förslag till individuell löneuppräkning att arbetas fram. Detta lämnas till personalchefen som förhandlar med de fackliga företrädarna. Den nya lönen kommer att gälla från den 1/10 2004 - 30/9 2005. Därefter kommer en ny förhandling att påbörjas efter sommaren.

Jag kommer att diskutera lönesättningen med de som genomför utvecklingssamtal och planeringssamtal (studierektor). Grunden kommer att vara den diskussion som gjordes under 2004. Nya samtal bör föras innevarande år som grund för lönesättningen nästa period 1/10 2005 - 31/9 2006.

Det totala löneutrymmet under tre år är ca 8%. För att få utrymme till speciella satsningar kommer den genomsnittliga löneökningen under varje period att bli drygt 2%. Endast i undantagsfall får löneökning under den första perioden vara lägre än 500 kr.

På rektors uppmaning kommer de särskilda arvoden som utbetalats för vissa uppdrag såsom prefekt, programansvarig, studierektor m.fl. att upphöra. Hänsyn till detta kommer att tas vid den nya lönesättningen.

Om du undra över något bör du i första hand vända dig till den som håller utvecklingssamtal med dig. I andra hand kan du vända dig till mig.

Ingrid Melinder
dekan

 

KTH ledigförklarar

Ett antal centrala doktorandanställningar
(sk excellenstjänster)

Du som snart tar ut din civilingenjörs- arkitektexamen (motsv) eller just gjort det har chansen att få en excellenstjänst.
Ansökan ska ha inkommit senast 2005-04-22.

Ansökningsblanketter och upplysningar:
Barbro Eriksson, e-post: bareri@admin.kth.se
tel: 08-790 7039.

På gång

Annandag pingst och Sveriges nationaldag
Observera att fr.o.m. i år är annandag pingst, 16/5, en arbetsdag och Sveriges nationaldag den 6/6 är en arbetsfri dag.

Detta framgår inte i våra kalendrar.

Arbetsglasögon
Jag får många frågor om arbetsglasögon/terminalglasögon. Så här är det Arbetsgivaren är skyldig att se till att personer som arbetar vid bildskärm mer än 1 timme per dag eller som har synbesvär får möjlighet att göra en synundersökning. Om det visar sig att personen behöver särskilda glasögon ska arbetsgivaren tillhandahålla detta. Dessa glasögon ska naturligtvis vara utprovade för arbetet På Nada fungerar det så att om du skulle behöva göra en synundersökning så får du kontakta mig, ela@nada.kth.se. Du får en remiss som du kan gå med till Synsam och Synoptik vilka KTH har ramavtal med.

Eva-Lena

 

Information om Vetenskapsrådets
utlysning våren 2005

Information från Vetenskapsrådet om utlysningar våren 2005 inför 2006 finns nu att läsa på:
http://www.vr.se/

Solweig Gustafsson

 

Välkommen till Meeting Point Japan
14 april 2005 på World Trade Center

Missa inte detta tillfälle att få en uppdatering om vad som sker I Japan och inom de svensk-japanska relationerna. Möt framstående japanska och svenska forskare, diplomater, företagsledare m fl med mångårig erfarenhet av att bo och verka I Japan.

För ytterligare information och registrering se:
www.swejap.a.se/meetingpointjapan

Sweden-Japan Foundation
Swedish Trade Council

ram
ram

Nyanställda
Det är länge sedan jag skrev i Numero vilket betyder att det finns nyanställda som varit här ett tag och personer som har slutat för ett tag sedan. Väljer trots detta att meddela vilka personer som har börjat och slutat på institutionen.

Följande personer har fått anställning på Nada:
Camilla Berglund, forskningsingenjör på PDC
Håkan Selg, forskare på Medieteknik
Jenny Sundén universitetslektor på Medieteknik
Simone Calogero, post.doc på Na
Fredrik Niemelä, doktorand på TCS

Jag ber dem presentera sig närmare i Numero vid ett senare tillfälle.

Välkomna till oss på Nada!

Personer som slutar
OBS. Ett förtydligande om nedanstående personer. Personerna avslutar sina formella anställningar på Nada men kan ha kvar uppdrag att slutföra och kommer då att finnas inom Nada på ett eller annat sätt.

Johan Edén, doktorand på Cvap/Cas
Lars Engebretsen, forskarassistent på TCS
Richard Levitte, programutvecklare på PDC
Ola Ramström, doktorand på Cvap/Cas
Reynir Gudmundsson, doktorand på Na
Lena Halonen, doktorand på Medieteknik
Fredrik Jönsson, systemspecialist på Systemgruppen
Maria Ögren, doktorand på Cvap/Cas
Ulrika Dovhammar, forskningsingenjör på IPLab
Richar Levitte, programutvecklare på PDC
Jan Lindqvist, doktorand på Sans
Jesper Lundström doktorand på TCS
Erik Markensten, doktorand på IPLab
Joakim Möller, doktorand på Na
Mikael Rosbacke, doktorand på Cvap/Cas
Malin Siklosi, doktorand på Na
Ivan Laptev, doktorand på Cvap/Cas

Vi önskar dem lycka till med nya
utmaningar i yrkeslivet

Eva-Lena

 

Doktorandseminarium i teoretisk datalogi


Om EMV-baserade betalkort och deras
säkerhet


Mårten Trolin, Nada/TCS

Måndag 4 april, OBS! kl 13.00, rum 1537

På de flesta betalkort lagras idag informationen på en magnetremsa. Denna magnetremsa är dock lätt att kopiera. Därför pågår just nu en process för att övergå till smartkort.

Jag kommer att prata lite om den standard som de flesta smartkort för betalningar bygger på, EMV, och om ett säkerhetsproblem i denna standard.

Eftersom resultatet är relativt icke-tekniskt kommer seminariet att vara mindre matematiskt än kryptoseminarier vanligtvis är.

Jakob Nordström

CID Seminarium

Presentation av projekt om
Workshopmetodik för brukarmedverkan

Sinna Lindquist och Bosse Westerlund, CID

Onsdag 6 April kl 15.00.
CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6
Sinna Lindquist och Bosse Westerlund har
genomfört två serier av workshopar tillsammans med personer med olika funktions-hinder. Syftet med workshoparna var att förstå hur deltagarnas vardagsliv skulle kunna för-bättras med hjälp av teknik.

Detta gjordes i samarbete med Hjälpmedels-institutets projekt Bättre Tillsammans (http://www.hi.se/tillsammans/) för att sprida kännedom om workshopmetodologin och på så sätt uppmuntra till att arbeta i nära samarbete med brukare vid produktutveckling.

Grundläggande för metodologin är att deltagarna är tänkta användare av den teknik eller de tjänster som workshoparna behandlar. De idéer som skapas baseras på användarnas egen verklighet och gestaltas i videoprototyper. Deltagarna gör korta, enkla, videofilmer som visar på ett tydligt sätt hur de skulle vilja använda idéerna i praktiken.

Några av filmerna som producerades kommer att visas under presentationen.

Välkommen
CID

 

EU:s sjunde ramprogram för forskning

Bjarne Kirsebom, Sveriges representant i Bryssel vid förhandlingar om forskning, informerar om EU:s kommande sjunde ramprogram 2007-2013.

Torsdagen den 7 april kl.16.00 (ca 1,5 tim).

Bland viktiga nyheter i det Sjunde ramprogrammet kan nämnas förslaget om ett europeiskt forskningsråd, stöd till storskalig vetenskaplig infrastruktur och ett utvidgat Marie Curieprogram (projektform öppen för alla forskningsområden).

Anmälan till Pia B. Fürstenbach
(pia@forskningsservice.su.se)
senast den 1 april. Mötet äger rum på Frescati. Uppgift om lokal lämnas några dagar innan mötet äger rum.

ram
ram

Till yngre forskare, doktorander och
examensarbetare

BERNT JÄRMARKS STIFTELSE FÖR
VETENSKAPLIG FORSKNKNG

utlyser stipendier för ansökan senast den 15 maj 2005.

Stiftelsens ändamål är att stödja vetenskaplig forskning inom ämnesområdena reglerteknik, särskilt differentiell dynamisk programmering (DDP) inkluderande metoden med konvergenskontrollparameter (CCP), spelteori, flygmekanik och tillämpad matematik i vid bemärkelse, t ex inom människa maskinproblematiken, ekonomi eller medicinsk teknik med matematisk iriktning.

Stiftelsen beviljar stipendier och anslag till såväl enskilda forskare som forskningsinstitutioner. I sin verksamhet skall stiftelsen särskilt uppmärksamma kvinnliga forskare. Stipendier beviljas t.ex. för att finansiera längre eller kortare vistelser vid forskningsinstitutioner i Sverige eller utomlands och för deltagande i konferenser, kurser eller symposier. Medel kan också sökas för att bereda utländska forskare möjlighet att verka i Sverige.

Ansökan skall skickas till Bernt Järmarks stiftelse för vetenskaplig forskning, c/o Stina Järmark, Bernshammar, 586 65 Linköping. I ansökan skall anges vilket belopp som sökes och till vilket ändamål. Därutöver krävs ett curriculum vitae samt särtryck av relevanta vetenskapliga publikationer och övriga handlingar eller referenser som den sökande önskar åberopa.

Beslut om utdelning av stipendier meddelas senast den 15 juni 2005.

Medlen utdelas den 16 september i Linköping.

Vi räknar i år med att dela ut sammanlagt omkring 30 000 kronor.

Vidare upplysningar kan fås Lars-Erik Andersson, tel 013-28 14 17 (arbetet) eller 013-17 82 78 (hem) samt av Carleric Weiland, tel 013-15 58 06

Fulbright Opportunities for Swedish Graduate Students and Postdoctorial Scholars

Swedish Graduate Student Program:
For Swedish students with an excellent academic record who will complete a Swedish university degree prior to departure for the U.S. and who intend to stay at least one academic year. Cash grant varying between SEK 25,000 - 200,000, and possibilities for additional financial support from American universities and foundations.
Deadline date: August 25, 2005 for studies in the U.S. during academic year 2006-07.

Swedish Visiting Lecturer/Research Scholar Program:
For Swedish postdoctoral scholars who wish to lecture and/or conduct advanced research in the United States and who have established affiliation with an American university or research center. Minimum period of stay in the U.S. is three months. Grants are not issued for the principal purpose of attending conferences. Cash grant of SEK 50,000 and round-trip travel.
Deadline date: February 1, 2006 for the 2006-07 academic year.

Swedish Visiting Lecturer in Scandinavian Studies--the Fulbright-Hildeman award:
One American university is selected each year to receive a Swedish visiting lecturer in the field of Scandinavian Studies. Interested applicants should contact the Swedish Fulbright Commission in November for specific details. The grant consists of SEK 125,000, and round-trip travel, and a possibility for further financial support by the American university.
Deadline date: February 1, 2006 for the 2006-07 academic year.

Fulbright American Studies Summer Institutes:
These are 4-6 week intensive summer programs in American Studies held at various American universities, with themes ranking from U.S history, politics, government, law, literature, language, economics, society, culture, international relations or foreign policy. The summer institutes are intended for university faculty, researchers, and other professionals in relevant positions. Interested applicants should contact the Fulbright Commission In December for specific details. Costs for travel and participation are fully covered.
Deadline date: February 1, 2006 for the 2006 summer program

Fulbright Inter-Country Program:
Swedish universities and research centers interested in visits by Fulbright scholars to lecture and discuss common research interests can apply for travel funds from the Fulbright commission to bring the scholar to Sweden. Requests can be submitted for American Fulbrigtht lectures / researchers in Europe.
Deadline date: Contact the Fulbright Commission for grants during academic year 2004-05

Fulbright Senior Specialist Program:
Swedish universities and research centers can request visits of 14-42 days by U.S senior specialists. See www.cies.org/specialists or contact the Fulbright Commission.
Deadline date: rolling

See www.usemb.se/Fulbright for further details and information on other Fulbright grants

ram
ram

Ny seminarieserie

KOMMUNIKATION
KULTUR, TEKNOLOGI OCH VETENSKAP

KTH Skolan för datavetenskap och kommunikation

Seminarieserien Kommunikation, Kultur, teknologi och vetenskap bildar en plattform för forskare i KTH-miljön med intresse av att analysera och förstå kommunikation, teknologi och vetenskap i mötet mellan ingenjörsvetenskap och kultur- och samhälls-vetenskap. Detta är ett internationellt expansivt forskningsfält där kunskapstraditionerna ’science and technology studies’ (STS) möter ’new media studies’.

Ambitionen med seminariet är att analysera planering, genomförande och visioner i olika tekniska och vetenskapliga projekt med fokus på estetiska aspekter och kommunikativa praktiker som fiktion och interaktion, konst och umgänge, etc. I det tvärvetenskapliga studiet av kommunikation, kultur, teknologi och vetenskap aktualiseras frågor om tolkning, mening, makt, styrning, genus, klass och etnicitet.

Seminariet består både av litteraturseminarier och presentation av pågående forskning och fokuserar på teoretiska, metodologiska och empiriska frågor. Under våren 2005 är temat ”Metoder och digitala medier” (se schema nedan) och under hösten 2005 kommer temat att vara ”Kommunikation och vetenskap”.

Leif Dahlberg, Per-Anders Forstorp,
Sinna Lindquist, Daniel Pargman,
Minna Räsänen, och Jenny Sundén

Kontaktperson under vt 2005 är Jenny Sundén (jsunden@kth.se, tel 08–7906011). Seminariet kan även följas som doktorandkursen ”Metoder och digitala medier” (se nedan).Metoder och digitala medier

Vårens tema för seminariet är metoder för studiet av digitala medier. Behövs det nya metoder för att studera nya medier och mediegenrer? Eller går det lika bra att använda metoder som utvecklats för tidigare produktions- och uttrycksformer, innehåll och medieanvändning? Finns det ett behov av ny teoribildning på området digitala medier? Går det ens att tala om digitala medier som en användbar distinktion gentemot deras förmodat analoga föregångare i en medievärld där digitaliseringsprocesser omvandlar och förändrar även så kallade traditionella massmedier? På vilka sätt kan mediehistoriska perspektiv ge en fördjupad förståelse kring dagens medielandskap? Vad innebär kritiska mediemetodologier med blick för politik, makt och genus? De metoder och medier som kommer att diskuteras är bland annat designetnografi, medieetnografi, textanalys och diskursanalys av webbplatser, virtuella gemenskaper, datorspel och hypertextfiktion.

Seminariet är samtidigt en doktorandkurs om 5 poäng.

För mer information, kontakta kursansvarig Jenny Sundén: <jsunden@kth.se> eller 08-6906011.

12/4 kl 15-17
Rolf Hughes (författare och forskare på Arkitekturskolan):
”Design and new media: repetition and difference”

19/4 kl 15-17
Nils Enlund (professor i medieteknik): ”Plocka isär och sätta ihop: Ingenjören och medierna”

26/4 kl 15-17
Minna Räsänen (doktorand på CID):
”Design av videomedierad kommunikation för ett Call Center”

3/5 kl 15-17
Jenny Sundén (medievetare, lektor i medieteknik): ”From Storyspace to Storied Places: Studying (Re)production and Consumption of Hypertext Fiction”

10/5 kl 10-12
Leif Dahlberg (litteraturvetare, lektor på IPLAB): ”Från text till verk i skönlitteratur och datorspel”

17/5 kl 15-17
Daniel Pargman (lektor i medieteknik) och Peter Jakobsson (civ. ing. i medieteknik):
”Hur studerar man en parallell värld? Att studera onlinespelet Project Entropia”

24/5 kl 10-12
Malin Sveningsson (lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Karlstads universitet): ”Etik i kulturstudier på Internet”

31/5 kl 15-17
Ulf Cronquist (litteraturvetare och kognitionsforskare, Göteborgs universitet):
”Litteratur, poetik, media: Distribuerad kognition?”

Lokal: Konferensrummet på medieteknik, Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH, Lindstedtsvägen 5, plan 3

Per-Anders Forstorp
FD, universitetslektor, docent


ram

AlbaNova:
http://www.albanova.se/aktuellt/

Bråket:
http://www.math.kth.se/braaket.html

INSTITUT MITTAG-LEFFLER SEMINARS
www.ml.kva.se

KTH Matematik:
http://www.math.kth.se/optsyst seminar/

S3:
http://www.s3.kth.se/

SICS:
http://www.sics.se/research/seminars.php

TMH, Tal, musik och hörsel:
http://www.speech.kth.se/seminars/

Wireless@kth:
http://www.wireless.kth.se

 

Numero är institutionstidningen vid Nada - institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Maria Engström. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

ram
ram
Kalendarium
ram

ram

1 april

13.00

Filosofi e Doktorsexamen:Hybrid Methods for Computational Electromagnetics in Frequency Domain Stefan Hagdahl Kollegiesalen, Vallhallavägen 79

ram
ram

4 april

13.00


15.15

Doktorandseminarium i teoretisk datalogi, Om EMV-baserade betalkort och deras säkerhet, Mårten Trolin, Nada/TCS, rum 1537

Exjobbspresentationer Numerisk Analys “Ray-Helmholtz Hybrid Methods Using Numerical Microlocal Analysis”, Debo Hu “Simulation of large-scale neural networks on distributed architectures and performance analysis”, Yuecong Xie

ram
ram

5 april

15.15

Investigation of camera model approximation and its applications. Lönngren, Michel, Analysis and implementation of statistical algorithms capable of estimating haplotypes in phase-unknown genotype data. Ölund, George, i rum 4523

ram
ram

6 April

15.00

15.15

CID Seminarium Presentation av projekt om Workshopmetodik för brukarmedverkan, Sinna Lindquist och Bosse Westerlund, CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6

A collaborative software framework based on the High Level Architecture and XML. Montgomerie-Neilson, Nicholas, Generic XML-based Interface for Computer Supported Collaborative Work in a HLA Environment. Liljeström, Mattias, Automatisk nyckelfrasextraktion ur html-sidor. Wennlund, Daniel i rum 4523

ram
ram

7 april

15.15

16.00

Intervju som metod vid utveckling av IT-produkter för barn med hörselskador. Linered, Ingela, Implementation of an Application Programming Interface in a Service Platform. Doktár, Linda i rum 4523

EU:s sjunde ramprogram för forskning, Bjarne Kirsebom, Frescati

ram
ram

8 april

14:00

Disputation Automatic and Unsupervised Methods in Natural Language Processing. Johnny Bigert i Kollegiesalen.

ram
ram

14 april

16.00

Meeting Point Japan på World Trade Center i Stockholm

ram