Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 9 · 10 mars 2005· Årgång 35      
NADA

ram

idéseminarium - Forskning om ledarskap inom akademisak verskamhet

Torsdagen den 29 september 2005,
kl. 10.00-16.00
Brygghuset, Norrtullsgatan Stockholm

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) driver sedan några år projektet IDAS som syftar till att få fram flera ledare inom universitet och högskolor och ett ledarskap som kan ta sig an de stora utmaningar som väntar svensk högskola. Under projekttiden 2004-2006 är kvinnliga ledare i fokus men avsikten är att utveckla modeller och metoder som kan användas i många olika sammanhang. Projektet finansieras huvudsakligen av Utvecklingsrådet för den statliga sektorn.
Deltagarna får möjlighet att ta del av och bearbeta idéer till framtida forskning om ledarskap i akademisk verksamhet. I förväg inlämnade forskningsskisser ger inspiration till workshops för utveckling av forskningsidéerna. Konferensens resultat ger grund för utveckling av forskningsprogram om relevanta frågeställningar för framtidens akademiska ledare.

Du som är lärare/forskare är välkommen att lämna in en skiss med en utvecklad idé till framtida forskning om ledarskap inom akademisk verksamhet. Presentera din idé på en A4-sida och sänd den senast 2005-05-02 till Kerstin Lagerström

Deltagarantalet vid konferensen är begränsat. Ta tillfälllet att ventilera din idé med andra forskare, ledare och ledarutvecklare!

Om du har frågor eller synpunkter inför konferensen kan du kontakta Kerstin Lagerström (Kerstin.Lagerstrom@admin.ki.se) Karolinska Institutet, Universitetsförvaltningen, Personalavdelningen, 171 77 Stockholm
eller Leif Borgert (leif.borgert@hgo.se).

Mer information om IDAS-projektet finns på http://www.idas.nu/

Med vänlig hälsning
Kerstin Lagerström

 


CVAP/CAS seminar

“Course notes on imprecise probabilities”
Ronnie Johansson, PhD student CVAP/CAS

Monday, 21 March, 14:15, Room 304, Teknikringen 14

Abstract:

Imprecise probabilities (IP) denotes a diverse set of techniques for uncertainty representation that all have in common that they (unlike classical and Bayesian statistics) express some interval on
probabilities rather than “precise” distributions. Fundamental is the distinction between chance and belief. IP techniques (in a non-exhaustive list) include interval probability, possibility
theory, robust Bayes, evidential theory (aka Dempster-Shafer theory), p-boxes, and (upper and lower) previsions.

The aim of the talk is to provide a brief overview of the extensive field of IP, which may be virtually unknown to people outside its immediate vicinity, but relevant for the way we interpret, model and apply probabilities. In my talk, I will try to guide the audience through some introductory slides presented at last year’s summer
course on the topic. The slides were presented by Scott Ferson, one of the the best known researchers in the field. The talk covers pros and cons of some of the techniques, and possibly - if time admits -
some discussion about applications.

The talk will be held in English unless - in the unlikely case - the entire audience is Swedish speaking.

Ronnie Johansson, PhD candidateram
ram

Två miljarder till svensk grundforskning ska delas ut

Nu går starten för årets stora utlysning av
forskningspengar - drygt två miljarder
kronor finns att fördela från Vetenskaps-rådet till svensk grundforskning de kommande åren. Det handlar om konkurrensutsatt stöd till allt från medeltidsarkeologi och nationalekonomi till sökandet efter materiens ursprung och rymdens gåtor.

Bland de viktigaste förändringarna i årets
ansökningsomgång märks den nya möjligheten att söka nationella postdoktor-anställningar och att även hum-sam-området får del av internationella postdok-stipendier.
- Inte minst för internationaliseringen av svensk forskning är detta två angelägna satsningar. Internationalisering är en central fråga för att få högsta kvalitet i svensk forskning, säger Pär Omling, Vetenskapsrådets generaldirektör.

SISTA ansökningsdag för bidrag inför nästa år är 19 april 2005.

NYHETER 2005
Planeringsbidrag för forskningsinfrastruktur
Anställning som forskarassistent/biträdande lektor även inom humaniora och samhällsvetenskap
Anställning som forskarassistent/biträdande lektor i klinisk miljö, halvtid (medicin)
Internationellt postdoktorstipendium inom alla vetenskapsområden
Bidrag till postdoktoranställning i Sverige (samtliga ämnesoråden)
Projektbidrag kan inkludera bidrag för medeldyr utrustning

INTE sökbart i år
Rambidrag (gäller naturvetenskap och teknikvetenskap)
Starka forskningsmiljöer
Långsiktigt stöd för ledande forskare (humaniora och samhällsvetenskap)
Bidrag till kollegier för konstnärligt FoU (humaniora och samhällsvetenskap)
Bidrag för forskningstid för kliniker (medicin)
Planeringsbidrag inom utbildningsvetenskap

ÖVRIGT
2005 är sista året som medeldyr vetenskaplig utrustning är sökbart som separat bidragsform. Kommande år ska det sökas samtidigt som projektbidrag.

KFI
I år har den nya kommittén för forskningens infrastrukturer, KFI, tagit över finansiering av dyrbar utrustning, stora forskningsanläggningar m.m.

Mer information på Vetenskapsrådets webbplats http://www.vr.se


Doktorandseminarium i teoretisk datalogi

Lat, pank och benägen att skriva fel? Hur man bygger en grammatikgranskare utan arbetsinsats eller pengar
Jonas Sjöbergh, Nada/TCS

Måndag 14 mars, kl 13.15, rum 1537:

Grammatikgranskning kan lite löst sägas vara saker som när Word klagar på att det står “ett bilen” eller “jag har har en bil” i
texten. Traditionellt har datorprogram för sådant skapats genom att en människa skrivit regler som “om en artikel i neutrum (ett) följs av ett substantiv i utrum (bil) så är det kongruensfel”. Detta förfarande har en del nackdelar, t.ex. att det kräver ganska mycket arbete och att man bara kan skriva regler för sådana fel som man i
förväg känner till eller föreställer sig att folk brukar göra.
Under seminariet kommer några alternativa grammatikgranskningsmetoder presenteras. Gemensamt för dessa är att
de till stor del bygger på statistik. Ett enkelt exempel är att titta i en textmassa med en stor mängd “korrekt” text och se hur ofta man sett “en artikel i neutrum (ett) följt av ett substantiv i utrum (bil)” där, och låta det avgöra när programmet ska signalera att något är fel. Vad finns det för fördelar och nackdelar med sådana
metoder?

Se http://www.nada.kth.se/theory/doktorandseminarier.html för mer information.

 

TCS Seminar

Anonymous credentials

Jan Camenisch, IBM Zurich

Friday March 11, 14:00, room 4523

Abstract:
A credential system allows users to obtain credentials from organizations and demonstrate possession of these credentials. An anonymous credential system further ensures that per se different transactions by the same user cannot be linked. Therefore anonymous
credential systems are one of the corner stones to protect users’ privacy in electronic transactions.

This talk discusses anonymous credentials systems and generic yet efficient constructions for them.

Gustav Hast


ram
ram

Numero

Unix-kommandot whichmodule

Unix-kommandot whichmodule ger nu aktuell information om kommandon i Nadas Sun/Solaris- och Linux-miljöer – dels i moduler (efter  module add modulnamn[/version] ) och dels i standardmiljön. Uppdatering av den bakomliggande databasen sker varje natt.

Kommandot

      whichmodule kommandonamn

visar om ett visst kommando finns. Om så är fallet presenteras de module-kommandon som ger tillgång till efterfrågat kommando och/eller information om att kommandot finns i standardmiljön.

Som vanligt vill vi ha rapporter om ni upptäcker fel – skriv e-brev till <system@nada.kth.se>. Mer om Nadas modulsystem kan läsas på webbsidan < http://system.nada.kth.se/unix/docs/modules.html>.

Nadas systemgrupp

 


Vart tog förnuftet vägen?

Slagrutor, UFO, eldprov, astrologi, alternativmedicin och andra fenomen och mirakler saluförs hårt i press och olika tevekanaler. Har de någon verklighetsgrund och hur kan man undersöka okända fenomen? Det diskuterar vi på KTH den 16 mars på seminariet “Vart tog förnuftet vägen?” med den nyutkomna boken “Vetenskap eller villfarelse” som grund. Boken är den första samlade översikten på svenska över pseudovetenskapen och hur den kan bemötas från vetenskapliga utgångspunkter.

Onsdagen den 16 mars kl. 13.15 - 14.30
På KTH i sal E1, Lindstedtsvägen 3

Medverkande
Jesper Jerkert, civilingenjör vid KTH
Sven Ove Hansson, professor i filosofi vid KTH
Moderator är rektor Anders Flodström
Arrangör är KTHs öppna debattforum Pro et contra. Fri entré.

“Vetenskap och villfarelse” har redigerats av Jesper Jerkert och Sven Ove Hansson. Hanno Essén, universitetslektor KTH, och
Dan Tilert, doktorand på KTH, medförfattare, deltar också i seminariet.

 

exjobb:

Ban Shuai, SciComp-03, presenterar sitt exjobb

“A neural network for pattern recognition based on ferromagnetic nanocolloids”

utfört på Fysik KTH, avd för nanostrukturer, fredag 11/3 kl 14.30 i rum A2:1003, AlbaNova.

 

Andreas Modigh, SciComp-03, presenterar sitt exjobb:

“High-order sweeping methods for Hamilton-Jacobi equations”

onsdag 16/3 kl 14.15-14.45 (ca) i 4523. Handledare har varit Olof Runborg.

Lennart Edsberg

ram
ram

Presentation av exjobb i datalogi.

Tisdagen den 15 mars 2005 kl 13.15 i rum 1537

Ammer, Andreas
Projector-Camera System for Flexible Interactive Projections.
Ämne: Datalogi. Program: Matematisk-datalogisk linje, SU
Uppdragsgivare: Nada
Handledare: Lars Bretzner och examinator: Yngve Sundblad
Opponent: Michael Svensson

Wardzynski, Daniel
Efficient offensive strategy for simulated robotic soccer.
Ämne: Datalogi. Program: E
Uppdragsgivare: Simon Fraser University i Vancouver, Canada
Handledare: Danica Kragic och examinator: Jan-Olof Eklundh
Opponent: Martin Greber

Gullstrand, Gunnar
Obstacle Avoidance for a Mobile Robot.
Ämne: Datalogi. Program: T
Uppdragsgivare:Nada CVAP/CAS
Handledare: Patric Jensfelt och examinator: Henrik Christensen

Tisdagen den 15 mars 2005 kl 15.15 i rum 4523

Smith, Christian
Behavior Adaptation for a Socially Interactive Robot.
Ämne: Datalogi. Program: F
Uppdragsgivare: Advanced Telecommunications Research International
Handledare och examinator: Henrik Christensen

Svahn, Johan
Autonomous Road Following Implemented on a Wheeled Outdoor Robot.
Ämne: Datalogi. Program: E
Uppdragsgivare: Nada CVAP/CAS
Handledare: Patric Jensfelt och examinator: Henrik Christensen
Opponent: Björn Engdahl

Nilsson, Jonas
Landmark Selection and Recognition for Autonomous Unmanned Aerial Vehicle Navigation.
Ämne: Datalogi. Program:
Uppdragsgivare: FOI, Linköping
Handledare och examinator: Stefan CarlssonOnsdagen den 16 mars 2005 kl 15.15 i rum 1537

Melander, Jonas
Säkerhet i trådlösa lokala nätverk.
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Försvarshögskolan
Handledare: Rafael Pass och examinator: Stefan Arnborg

Söderqvist, Mattias
Search Heuristics for Load Balancing in IP-networks.
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: SICS
Handledare: Henrik Eriksson och examinator: Stefam Arnborg

Engdahl, Björn
Ordered and Unorderered Treemap Algorithms and Their Applications on Handheld Devices.
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare:
Handledare: Olle Bälter och examinator: Yngve Sundblad

Onsdagen den 16 mars 2005 kl 15.15 i rum 4523

Enstedt, Alexander
Stereo matching in the Möbius geometry.
Ämne: Datalogi. Program: E
Uppdragsgivare: Czech Technical University
Handledare och examinator: Jan-Olof Eklundh

Greber, Martin
MCDM algorithm in simulated robotic soccer.
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Simon Fraser University i Vancouver, Canada
Handledare: Danica Kragic och examinator: Jan-Olof Eklundh
Opponent: Daniel Wardzynski

Christensen, Carl
Parallelizing and Profiling a Biophysical Neural Network Simulation Framework.
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Nada SANS
Handledare: Erik Fransén och examinator: Anders Lansner


ram

AlbaNova:
http://www.albanova.se/aktuellt/

Bråket:
http://www.math.kth.se/braaket.html

INSTITUT MITTAG-LEFFLER SEMINARS
www.ml.kva.se

KTH Matematik:
http://www.math.kth.se/optsyst seminar/

S3:
http://www.s3.kth.se/

SICS:
http://www.sics.se/research/seminars.php

TMH, Tal, musik och hörsel:
http://www.speech.kth.se/seminars/

Wireless@kth:
http://www.wireless.kth.se

 

Numero är institutionstidningen vid Nada - institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Maria Engström. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

ram
ram
Kalendarium
ram

ram

11 mars

10.00

10.15

14:00

14.30

15:00 - 17:00

Licentiate Thesis: Two Topics in Cryptography: Lattice Problems and the Security of Protocols, Mårten Trolin i E2, Lindstedtsvägen 3, Stockholm.

Seminar: ”Operationalisering av lärandet” i sal 1537,
Lindstedsvägen 3, plan 5.

TCS Seminar Anonymous credentials Jan Camenisch, IBM Zurich, room 4523

exjobb: Ban Shuai “A neural network for pattern recognition based on ferromagnetic nanocolloids” i rum A2:1003, AlbaNova.

Seminar at Speech, Music and Hearing: Sound source perception in impact sounds Bruno Giordano, Fantum, TMH, Lindstedtsvägen 24.

ram
ram

14 mars

13.15

 

13.30

Doktorandseminarium i teoretisk datalogi Lat, pank och benägen att skriva fel? Hur man bygger en grammatikgranskare utan arbetsinsats eller pengar, Jonas Sjöbergh, Nada/TCS, rum 1537

Licentiate Thesis: Multiple Cue Object Recognition,
FREDRIK FURESJÖ i sal E2, KTH Lindstedtsvägen 79.

ram
ram

15 mars

13:15

13.15
15.15

Licseminarium: Some computational aspects of attractor memory, Martin Rehn, NADA: E32, Lindstedtsvägen 3

exjobb i datalogi. Ammer, Andreas Projector-Camera System for Flexible Interactive Projections. Wardzynski, Daniel Efficient offensive strategy for simulated robotic soccer. Gullstrand, Gunnar
Obstacle Avoidance for a Mobile Robot. i rum 1537

Smith, Christian Behavior Adaptation for a Socially Interactive Robot. Svahn, Johan Autonomous Road Following Implemented on a Wheeled Outdoor Robot. Nilsson, Jonas Landmark Selection and Recognition for Autonomous Unmanned Aerial Vehicle Navigation. i rum 4523

ram

16 mars

10.00-15.00


14.15-14.45 (ca)

14.30 - 17.30

15.15

15.15

PSCI-workshop Virtuell produktutveckling - nu och i framtiden. KTH, sal D1, Lindstedsvägen 5

Andreas Modigh, “High-order sweeping methods for Hamilton-Jacobi equations” i 4523.

Hur ska KTH stärka sin attraktionskraft hos kvinnliga
studenter, forskare och lärare? Sal Q1, Osquldas väg 6

Enstedt, Alexander Stereo matching in the Möbius geometry. Greber, Martin MCDM algorithm in simulated robotic soccer. Christensen, Carl Parallelizing and Profiling a Biophysical Neural Network Simulation Framework. i rum 4523

Melander, Jonas Säkerhet i trådlösa lokala nätverk. Söderqvist, Mattias Search Heuristics for Load Balancing in IP-networks. Engdahl, Björn Ordered and Unorderered Treemap Algorithms and Their Applications on Handheld Devices. i rum 1537

21 March

14:15 C

VAP/CAS seminar “Course notes on imprecise probabilities” Ronnie Johansson,Room 304,Teknikringen 14

22 MarchSeminar at Speech, Music and Hearing:Pensionärernas arv
och en blick framåt Gunnar Fant, Anita Kruckenberg, Johan
Liljencrants och Arne Risberg. Fantum, TMH Lindstedtsvägen 24

1 april

13.00

Filosofi e Doktorsexamen:Hybrid Methods for Computational
Electromagnetics in Frequency Domain Stefan Hagdahl
Kollegiesalen, Vallhallavägen 79 Entrepl, Stockholm

 

ram
"Love doesn't make the world go round.  Love just makes the ride worthwhile."

Franklin P. Adams

ram