Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 8 · 3 mars 2005· Årgång 35      
NADA

ram

Till minne av Germund Dahlquist


Begravningsgudstjänsten äger rum måndagen
den 14 mars kl 13.30 i Heliga Korsets kapell,
Skogskyrkogården.
Efter akten inbjudes till minnesstund.
Osa till Fonus senast den 9/3 08-709 84 00
I dödsannonsen citeras Alf Henriksson 1974
“Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och
någonting alldeles oväntat sker.
Världen förändrar sig varje dag men ibland blir
den aldrig densamma mer.”
Nada och TMH kommer att anordna en
minnesstund i samband med lärarinternatet
den 17 mars, Skogshem & Wijk Conference
Center på Lidingö.
Jag lägger fram en minnesbok på bordet i
pausrummet på plan 4, Lindstedtsvägen 3. I
den kan man lägga minnen att dela med andra
och som bör sparas för framtiden.


Ingrid

 


Vad kan vaktis göra för dej?
Nadas vaktmästeri har fått en webbsida under
Nadainternt
http://www.nada.kth.se/internt/vaktis/
Där står vad Nadas vaktmästare står till tjänst
med och vilka saker som Akademiska hus och
KTHs hantverkare ansvarar för.
Där kan du också läsa vilka apparater som fi nns
i vaktmästeriet.


Viggo


Perspektiv på lärande:
Seminarieserie på IPLab och CID våren
2005


Det första seminariet i serien presenteras av
Per-Anders Forstorp under rubriken:
”Operationalisering av lärandet”
fredagen den 11 mars kl. 10.15
i sal 1537, Lindstedsvägen 3, plan 5.
OBS! Seminariet kommer att ske på engelska.
Bakgrund
På IPlab fi nns ett ökat intresse för lärande,
bland annat mot bakgrund av att fl era nya
projekt startats med fi nansiering från
Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga
program. Vi kommer nu att starta dels en
seminarieserie, dels en studiecirkel som
fokuserar på olika perspektiv på lärande och
hur lärandeprocesser kan studeras.
Bland de frågor vi tar upp på seminarierna, i
samband med några aktuella forskningsprojekt,
är:
- Teoretiska perspektiv på lärande och
utveckling, speciellt det sociokulturella
perspektivet. Hur kan olika perspektiv och
traditioner förenas?
- Hur påverkas valet av forskningsmetoder av
ett visst perspektiv på lärande?
- Lärande och undervisning. Hur kan lärande
främjas av olika former av undervisning?
Speciellt: en kritisk diskussion av olika trender
som individualiserat/ problembaserat lärande,
kollaborativt lärande, kognitivt lärlingskap mm.
- Lärande och teknik. Vilka generella aspekter
på utformning av datorstöd är relevanta utifrån
ett visst perspektiv på lärande?
Välkomna!


Kerstin Severinson Eklundh


ram
ram

Hur ska KTH stärka sin attraktionskraft
hos kvinnliga studenter, forskare och
lärare?


Denna fråga diskuteras på KTH vid ett Qseminarium.
Onsdag den 16 mars med start 14.30 - 17.30
med efterföljande buffé.

Sal Q1, Osquldas väg 6

Detta Q-seminarium arrangeras som ett
avstamp i KTHs långsiktiga arbete med
kompetensförsörjning och kvalitet. Under
seminariet diskuteras hur KTH kan agera för
att stärka attraktionskraften hos kvinnliga
akademiker.
“Vi vänder oss till KTHs kvinnliga forskare och
lärare som nu får möjlighet att samlas under
samma tak”, säger prorektor Margareta Norell
Bergendahl, som leder seminariet.
Margareta Norell Bergendahl, har ett särskilt
ansvar för långsiktig rekrytering, jämställdhet
och kompetensförsörjning vid KTH. Deltar vid
seminariet gör också Christina Ullenius, rektor
vid Karlstads universitet. Ullenius tilldelades
2003 års Janne Carlsson-stipendium för
akademiskt ledarskap.

Obligatorisk föranmälan till Helena Liljeqvist
snarast på telefon, 790 8410 eller
e-post, helenal@admin.kth.se

 


Unix-kommandot whichmodule
Unix-kommandot whichmodule ger nu aktuell
information om kommandon i Nadas Sun/
Solaris- och Linux-miljöer ? dels i moduler
(efter module add modulnamn[/version] )
och dels i standardmiljön. Uppdatering av den
bakomliggande databasen sker varje natt.
Kommandot
whichmodule kommandonamn
visar om ett visst kommando fi nns. Om så
är fallet presenteras de module-kommandon
som ger tillgång till efterfrågat kommando
och/eller information om att kommandot fi nns i
standardmiljön.
Som vanligt vill vi ha rapporter om ni upptäcker
fel ? skriv e-brev till <system@nada.kth.se>.
Mer om Nadas modulsystem kan läsas på
webbsidan <http://system.nada.kth.se/unix/
docs/modules.html>.
Nadas systemgrupp

Peter S


Filosofi e Doktorsexamen:

Hybrid Methods for Computational
Electromagnetics in Frequency Domain

Stefan Hagdahl

Opponent:
Lars Pettersson IFM/LiU

Fredagen den 1 april 2005 klockan 13.00}
Kollegiesalen,Kungl Tekniska högskolan,
Vallhallavägen 79 Entrepl, Stockholm

Abstract:
In this thesis we study hybrid numerical
methods to be used in computational
electromagnetics. The purpose is to address
a wide frequency range relative to a given
geometry. We also focus on effi cient and robust
numerical algorithms for computing the so
called Smooth Surface Diffraction predicted by
Geometrical Theory of Diffraction (GTD). We
restrict the presentation to frequency domain
scattering problems.
The hybrid methods consist in combinations
of Boundary Element Methods and asymptotic
methods. Three hybrids will be presented. One
of them has been developed from a theoretical
idea to an industrial code. The two other
hybrids will be presented mainly from a
theoretical perspective.
To be able to compute the Smooth Surface
Diffracted fi eld we introduce a numerical
method that is to be used with surface
curvature sensitive meshing, complemented
with auxiliary data taken from a geometry
database. By using two geometry
representations we can show fi rst order
convergence and we then achieve an effi cient
and robust numerical algorithm. This numerical
algorithm may be an essential part of an
GTD implementation which in its turn is a
component in the hybrid methods.
As a background to our new techiniques
we will also give short introductions to the
Boundary Element Method and the Geometrical
Theory of Diffraction from a theoretical and
implementational point of view.

Thesis is available online at:
http://www.diva-portal.org/su/theses/
index.xsql?lang=eng

ram
ram

CID seminarium:
The role of the artefact in art & design
research


Sinna Lindquist och Bosse Westerlund, CID

Onsdag 9 mars, kl: 15.00 CID-torget,
Lindstedtsvägen 5, plan 6. KTHs
huvudbyggnad, till höger i valvet mot gården.

Sammanfattning:
Sinna Lindquist och Bosse Westerlund berättar
om “research into practice conference” utanför
London i somras, http://www.herts.ac.uk/
artdes1/research/res2prac/
.
De berättar dels om deras papper Artefacts
for understanding dels om några av de
övriga bidragen. Några av bidragen valdes ut
för publicering i “Working Papers in Art and
Design, Vol 3”. http://www.herts.ac.uk/artdes1/
research/papers/wpades/vol3/index.html


Varmt välkommen

 


Seminar at Speech, Music and Hearing:
Pensionärernas arv och en blick framåt
Gunnar Fant, Anita Kruckenberg, Johan
Liljencrants och Arne Risberg

Tuesday March 22, 2005
The seminar is held in Fantum, TMH
Lindstedtsvägen 24.

PSCI-workshop
Virtuell produktutveckling - nu och i
framtiden


Tid: Onsdag 16 Mars kl. 10.00-15.00
Plats: KTH, sal D1, Lindstedsvägen 5

VINNOVA kompetenscentrum PSCI vid
KTH presenterar i samarbete med Comsol
en dags föreläsningar och minikurser
med syfte att belysa de möjligheter
modellering ger för forskning, utveckling
och utbildning.
NADA:s planerade forskningsprogram
COSINUS presenteras och dessutom ges
en överblick över FEMLAB.
Ni får också ta del av ett antal
realistiska modelleringscase från industrin
och forskningsvärlden, och kan om ni vill
delta i minikurser i FEMLAB-modellering.
Evenemanget går av stapeln den 16 mars
och är kostnadsfritt.

Mer info: http://www.comsol.se/cosinus/

Harald Hermansson, PSCI

ram

AlbaNova:
http://www.albanova.se/aktuellt/

Bråket:
http://www.math.kth.se/braaket.html

INSTITUT MITTAG-LEFFLER SEMINARS
www.ml.kva.se

KTH Matematik:
http://www.math.kth.se/optsyst seminar/

S3:
http://www.s3.kth.se/

SICS:
http://www.sics.se/research/seminars.php

TMH, Tal, musik och hörsel:
http://www.speech.kth.se/seminars/

Wireless@kth:
http://www.wireless.kth.se

 

Numero är institutionstidningen vid Nada - institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Maria Engström. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

ram
ram
Kalendarium
ram

ram

4 mars

13.30 -1414.15 - 15

“Principles of Robust and Accurate Computational 3D
Positioning from 2D Image Data”. Åsa Windfäll, SciComp-03
i rum 4523

Exjobb “An effi cient method for solving an elliptic system
with strongly varying coeffi cients”. Aron Tesfaghebriel,
SciComp-03 i 4523

ram
ram

7 mars

13:15

TCS Seminar Semantical investigations into BAN-like logics
Mads Dam, IMIT/KTH, room 1537

ram
ram

8 mars

15:00 - 17:00

X-job seminar at Speech, Music and Hearing: Automatiserad
normalisering av utländska namndatabaser Cristina
Eriksson, Fantum, TMH, Lindstedtsvägen 24.

ram
ram

9 mars

15.00

CID seminarium: The role of the artefact in art & design
research Sinna Lindquist och Bosse Westerlund, CID
CID-torget, Lindstedtsvägen 5

ram
ram

11 mars

10.00

10.15

15:00 - 17:00

Licentiate Thesis: Two Topics in Cryptography: Lattice
Problems and the Security of Protocols, Mårten Trolin i E2,
Lindstedtsvägen 3, Stockholm.

Seminar: ”Operationalisering av lärandet” i sal 1537,
Lindstedsvägen 3, plan 5.

Seminar at Speech, Music and Hearing: Sound source
perception in impact sounds Bruno Giordano,
Fantum, TMH, Lindstedtsvägen 24.

ram
ram

14 mars

13.30

Licentiate Thesis: Multiple Cue Object Recognition,
FREDRIK FURESJÖ i sal E2, KTH Lindstedtsvägen 79.

ram

15 mars

13:15

Licseminarium: Some computational aspects of attractor
memory, Martin Rehn, NADA: E32, Lindstedtsvägen 3

16 mars

10.00-15.00

PSCI-workshop Virtuell produktutveckling - nu och i
framtiden. KTH, sal D1, Lindstedsvägen 5
16 mars 14.30 - 17.30 Hur ska KTH stärka sin attraktionskraft hos kvinnliga
studenter, forskare och lärare? Sal Q1, Osquldas väg 6

22 MarchSeminar at Speech, Music and Hearing:Pensionärernas arv
och en blick framåt Gunnar Fant, Anita Kruckenberg, Johan
Liljencrants och Arne Risberg. Fantum, TMH Lindstedtsvägen 24

1 april

13.00

Filosofi e Doktorsexamen:Hybrid Methods for Computational
Electromagnetics in Frequency Domain Stefan Hagdahl
Kollegiesalen, Vallhallavägen 79 Entrepl, Stockholm

 

ram
"Love doesn't make the world go round.  Love just makes the ride worthwhile."

Franklin P. Adams

ram