Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 7 · 24 Februari 2005· Årgång 35      
NADA

ram

Handledarutbildning
Inbjudan till handledarutbildning
1+2 dagar, 19, 28, 29 april.

Målgrupp: Lektorer, docenter och professorer
Anmälan senast den 4 april på den bifogade blanketten. Kostnad: 4.000 kronor inklusive kurslitteratur. Deltagarantalet är begränsat till 12 personer.

Program:
Dag 1 – introduktion till handledning
19 april på KTH, Sal meddelas senare

11.00 – 11.15 Inledning
Folke Snickars, dekanus
11.15 – 11.45 Regelverk, formalia
Forskarutbildning på KTH
Lars Kloo, professor
11.45 – 12.30 Handledarens roller
Ewa Olstedt, pedagogisk konsult, Learning lab
12.30 – 13.00 Lunchsmörgås serveras
13.00 – 15.00 Forskningsetik
Medverkande från filosofienheten. KTH
15.00 – 15.10 Kaffe
15.15 – 16.15 Att vara handledare
Handledare från KTH med lång erfarenhet av att arbeta med doktorander i forskningsprojekt berättar om sina erfarenheter.
Professor Folke Snickars och Professor Tuula Teeri

Dag 2 + 3 Handledningens metodik
28-29 april Sfären Konferens, Bergshamra (obs! ej internat) Docent Jitka Lindén, Psykologiska institutionen, Lunds universitet

28 april
10.00 – 12.00 Resursinventering. Handledningens kontext.
Handledning som pedagogisk metod
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 18.00 Utveckling av forskaridentitet.
Blockeringar. Hanteringsstrategier.
Skrivning av det egna praktikfallet.
18.00 – 19.00 Middag

29 april
08.30 – 15.30 Arbete med praktikfall
Avbrott för lunch, för- och eftermiddagskaffe

Kursansvar: Ewa Olstedt, Ped konsult Learning Lab, ewa.olstedt@fhs.mil.se

Lotta Berg

KTH-lag 2:a på programmeringstävling

Ett lag från KTH placerade sig på 2:a plats på International Online Programming Contest (IOPC) 2005.
http://www.techkriti.org/~iopc/
Laget, Three-Headed Monkey, är nästan samma lag som ska delta på VM i Shanghai april. Max Bennedich som denna termin studerar i Mexiko var dock tillfälligt utbytt mot Fredrik Niemelä som annars är coach.

IOPC är en 24-timmarstävling där 3-mannalag ska lösa så många problem som möjligt under tävlingstiden. Totalt deltog 789 lag. IOPC är inte en av de stora och mer prestigefyllda tävlingarna men bland pristagarna finns många “kända” namn, så resultatet är en bra värdemätare inför VM.


Fredrik Niemelä

 

Nyhetsbrevet Carpe Sekinem

Externa relationers nyhetsbrev om forskning och finansiering, Carpe Sekinem, uppdateras regelbundet med ny information om ansök-ningsomgångar m m.

Nytt nummer ute nu
aborg@admin.kth.se

Astrid Borg, PhD


ram
ram

TCS Seminar
Semantical investigations into BAN-like logics

Speaker: Mads Dam, IMIT/KTH (joint work with Mika Cohen, IMIT/KTH)

March 7, 13:15, room 1537

BAN-logic is an epistemic logic for verification of security protocols proposed by Burrows, Abadi and Needham in the late 80’es.
From a practical point of view, BAN logic has turned out to be quite successful: Reasoning about cryptographic protocol in terms of principals knowledge is arguably very natural, and moreover, BAN logic produces short and informative derivations which can reveal quite subtle protocol errors. However, despite quite a number of attempts, the semantics of BAN logic has remained problematic. In the talk we pinpoint the rule of normality, essentially monotonicity of the epistemic modality, as the chief culprit: This rule is validated by all proposed semantics we know of, but by adding it to BAN logic intuitively absurd statements become derivable from intuitively correct ones without much trouble. To overcome this problem we propose to adopt an idea from counterpart semantics, namely to generalize the epistemic accessibility relation from a relation between local states to a relation between pairs of messages and local states, by systematically renaming content which is cryptographically inaccessible. We use this idea to build a new semantics for BAN logic which we claim avoids the problems of the previous semantics, and we show how the idea can be used to build semantics for richer logics up to and including first-order BAN logic. The latter is interesting, in particular, since it provides a framework in which existing semantics can be compared. Finally, if there is time, we will discuss soundness of the proposed cryptographic counterpart semantics.

Gustav


Doktorandseminarium i teoretisk datalogi
Computational Neuroscience with Abstract Models
Christopher Johansson, Nada/SANS

Måndag 28 februari, kl 13.15, rum 1537:

Först ska jag översiktligt presentera gruppen SANS - Studies of Artificial Nervous Systems, vilka problem vi studerar och hur vi löser dessa.
Jag ska därefter presentera mitt arbete med abstrakta modeller av kortex i däggdjur. Först kommer jag att översiktligt presentera anatomin hos kortex i däggdjur. Sedan kommer jag att presentera en abstrakt modell av kortex som bygger på ett neuralt attraktor-nätverk
Jag kommer vidare att prata om en parallell implementation av modellen. Jag avslutar med att berätta om några resultat från körningar på Lucidor (PDC:s nyaste parallelldator) och om några prediktioner som vi har kunnat göra utifrån dessa körningar.
Avslutningsvis skulle jag vilja presentera ett projekt som jag gjort tillsammans med Martin Rehn och Johannes Hjorth som syftar till att detektera fuskare på kursen 2D1310 Programmeringsteknik. Betyget för kursen baseras på en inlämningsuppgift bestående av ett av eleven egenhändigt skrivet program i Java. Det finns ett 80-tal olika uppgifter att välja mellan. Vi har försökt att hitta en tillförlitlig metod för attt kunna hitta elever som har kopierat sitt program från andra. Jag tänker presentera våra metoder och resultat.
Teorigruppens doktorandseminarier är tänkta att vara informella och avspända utan de officiella seminariernas krav på “ytfinish”. Seminarierna kan handla om färdiga forskningsresultat (egna eller från inlästa artiklar) eller om pågående arbete. Målgruppen är främst doktorander men alla är välkomna.
Se http://www.nada.kth.se/theory/doktorandseminarier.html för mer information.

Jakob Nordström

 

Licseminarium:
Some computational aspects of attractor memory

Martin Rehn, NADA
Handledare: Anders Lansner
Opponent: Magnus Borga (LiU)
Lokal: E32, Lindstedtsvägen 3
Datum: 2005-03-15 Tid: 13:15

Abstract:
In this thesis I present novel mechanisms for certain computational capabilities of the cerebral cortex, building on the established notion of attractor memory. A sparse binary coding network for generating efficient
representation of sensory input is presented. It is demonstrated that this network model well reproduces receptive field shapes seen in primary visual cortex and that its representations are efficient with respect to storage in associative memory. I show how an autoassociative memory, augmented with
dynamical synapses, can function as a general sequence learning network. I demonstrate how an abstract attractor memory system may be realized on the microcircuit level -- and how it may be analyzed using similar tools as used
experimentally. I demonstrate some predictions from the hypothesis that the macroscopic connectivity of the cortex is optimized for attractor memory function. I also discuss methodological aspects of modelling in computational neuroscience.

ram
ram

Stipendier och anslag
KTHs stipendiefonder för lärare, forskare och
forskarstuderande

Nu är det dags att söka KTH:s resestipendier för lärare, forskare och forskarstuderande (huvudsakligen resestipendier). Förra åreet fick ungefär 100 stipendiater dela på 1,2 miljoner kronor ur dessa fonder.

Information om KTHs stipendier: Agneta Wallers, tel 08-790 70 14,e-post: uf-stidendier@admin.kth.se

Ansökan skall vara registrator tillhanda senast måndagen den 7 mars 2005. Adress: Registrator, Valhallavägen 79, 100 44 Stockholm.

KTHs stipendiefonder
1) KTHs stipendiefonder för studerande på grundutbildningen
2) KTHs stipendiefonder för forskare och forskarstuderande
Stipendier och anslag utanför KTH
3) Stipendier för studerande på grundutbildningen
4) Examensarbetstävlingar
5) Forskare och forskarstuderande

Länkar till sammanfattning av utlysningarna finns på: http://www.kth.se/aktuellt/stipendier/

 

CID seminarium:
The role of the artefact in art & design research

Sinna Lindquist och Bosse Westerlund, CID

Onsdag 9 mars, kl: 15.00 CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6. KTHs huvudbyggnad, till höger i valvet mot gården.

Sammanfattning:
Sinna Lindquist och Bosse Westerlund berättar om “research into practice conference” utanför London i somras, http://www.herts.ac.uk/artdes1/research/res2prac/.

De berättar dels om deras papper Artefacts for understanding dels om ngra av de övriga bidragen. Några av bidragen valdes ut för publicering i “Working Papers in Art and Design, Vol 3”. http://www.herts.ac.uk/artdes1/research/papers/wpades/vol3/index.html

Varmt välkommen

 

Exjobb
“An efficient method for solving an elliptic system with strongly varying coefficients”.

Aron Tesfaghebriel, SciComp-03
fredag 4/3 kl 14.15 - 15 (ca) i 4523

Lennart Edsberg

Licentiate Thesis:
Two Topics in Cryptography: Lattice Problems and the Security of Protocols

Mårten Trolin

fredagen den 11 mars 2005
kl. 10.00 i E2,
Lindstedtsvägen 3, Stockholm.

Abstract
In this thesis we present new results in two areas – cryptographic protocols and lattice
problems.
• We present a new protocol for electronic cash which is designed to function on hard-ware with limited computing power. The scheme has provable security properties and low computational requirements, but it still gives a fair amount of privacy. Another feature of the system is that there is no master secret that could be used for counterfeiting money if stolen.
• We introduce the notion of hierarchical group signatures. This is a proper generalization of group signatures, which allows multiple group managers organized in a tree with the signers as leaves. For a signer that is a leaf of the subtree of a group manager, the group manager learns which of its children that (perhaps indirectly) manages the signer. We provide definitions for the new notion and construct a scheme that is provably secure given the existence of a family of trapdoor per-
mutations. We also present a construction which is relatively practical, and prove its security in the random oracle model under the strong RSA assumption and the DDH assumption.
• We show a weakness in the specification for offline capable EMV payment cards. The weakness, which applies to cards without RSA capability, enables an attacker to duplicate a card and make transactions that cannot be tied to the original card.
• We give a method for approximating any n-dimensional lattice with a lattice whose factor group Zn/ has n1 cycles of equal length with arbitrary precision. We also show that a direct consequence of this is that the Shortest Vector Problem and the Closest Vector Problem cannot be easier for this type of lattices than for general lattices.

Thesis is available at
http://www.nada.kth.se/~marten/lic.pdf.

TRITA-NA-0504
ISSN 0348-2952
ISRN KTH/NA/R–05/04–SE
ISBN 91-7283-965-1


ram
ram

Exjobbspresentation i Scientific Computing

“Principles of Robust and Accurate Computational 3D Positioning from 2D Image Data”.

Åsa Windfäll, SciComp-03
Fredag den 4/3 kl 13.30 -14 (ca) i rum 4523

Handledare Kenneth Eriksson Högskolan i Trollhättan och Gunilla Kreiss på Nada.

Lennart Edsberg

 

Seminar at Speech, Music and Hearing:
Sound source perception in impact sounds
Bruno Giordano, Department of General Psychology, University of Padova, Italy

15:00 - 17:00, Friday March 11, 2005
Fantum, TMH, Lindstedtsvägen 24.

Our auditory environment is populated of sound sources: the goal of perception is to extract their properties on the basis of the acoustical signal reaching our ears. Which are the source properties relevant to the listener? Upon which acoustical features is source perception based? These issues have been investigated focusing on impact sounds, using different experimental tasks: material identification, hardness scaling, and dissimilarity rating. Despite differences in the tasks, and in the investigated sound sets, strong regularities emerged, highlighting a limited number of salient source properties, and acoustical features.

 

X-job seminar at Speech, Music and Hearing:
Automatiserad normalisering av utländska namndatabaser
Cristina Eriksson
Opponent: Elina Eriksson

15:00 - 17:00 Tuesday March 8, 2005
Fantum, TMH, Lindstedtsvägen 24.

PSCI-workshop
Virtuell produktutveckling - nu och i framtiden

Tid: Onsdag 16 Mars kl. 10.00-15.00
Plats: KTH, sal D1, Lindstedsvägen 5

Den 16 mars presenterar VINNOVAs kompetenscentrum PSCI vid KTH i samarbete med COMSOL AB ett seminarium med hands on-kurser om modellering, simulering och optimering.

Seminariets syfte är att belysa de möjligheter modellering ger för forskning och utveckling samt utbildning. Under dagen presenteras:

* Modelleringscase från industrin, bland annat från Relplisaurus Technologies i Kista som med hjälp av modellering tagit fram en ny metod för metallplätering.

* Modelleringscase från forskningsvärlden, bland annat professor Jesper Oppelstrup som presenterar modellering av brandsläckningssystem med inert gas.

* Hands on-kurser om modellering i FEMLAB  

* Presentation av NADA:s COSINUS-program

Bland talarna märks även:

* Professor Björn Engquist, NADA, KTH
* Dr Lars Langemyr, Utvecklingschef COMSOL AB
* Dr Jonas Fjellstedt, Outokumpu AB

Hela evenemanget inklusive hands on-kurser är gratis.

Mer info: http://www.comsol.se/cosinus/

Harald Hermansson, PSCI

ram

AlbaNova:
http://www.albanova.se/aktuellt/

Bråket:
http://www.math.kth.se/braaket.html

INSTITUT MITTAG-LEFFLER SEMINARS
www.ml.kva.se

KTH Matematik:
http://www.math.kth.se/optsyst seminar/

S3:
http://www.s3.kth.se/

SICS:
http://www.sics.se/research/seminars.php

TMH, Tal, musik och hörsel:
http://www.speech.kth.se/seminars/

Wireless@kth:
http://www.wireless.kth.se

 

Numero är institutionstidningen vid Nada - institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Maria Engström. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

ram
ram
Kalendarium
ram

ram

24 february

9.15 to 15.00

kl 15.15

PDC/KCSE code optimization workshop, lecture given by Phil Mucci, in room E53

exjobbspresentationer: Optimizations of Broadcast Encryption Schemes, Gunnar Kreitz. XML som datakälla i användargränssnitt, Marcus Hirt, A control systems study of quadruped locomotion. Richard af Klint, i rum 4523

ram
ram

25 february

15:00 - 17:00

TMH-Seminar Hantering av fel och missförstånd i dialogsystemet Higgins, Gabriel Skantze. Fantum, TMH, Lindstedtsvägen 24.

Algorithms: From Theory to Applications, In honor of Professor Stefan Arnborg and his 60th birthday

ram
ram

28 februari

13.15

Doktorandseminarium i teoretisk datalogi Computational Neuroscience with Abstract Models Christopher Johansson, Nada/SANS, rum 1537

ram
ram

4 mars

13.30 -1414.15 - 15 (ca)

“Principles of Robust and Accurate Computational 3D Positioning from 2D Image Data”. Åsa Windfäll, SciComp-03 i rum 4523

Exjobb “An efficient method for solving an elliptic system with strongly varying coefficients”. Aron Tesfaghebriel, SciComp-03 i 4523

ram
ram

7 March

13:15

TCS Seminar Semantical investigations into BAN-like logics Mads Dam, IMIT/KTH, room 1537

ram
ram

8 mars

15:00 - 17:00

X-job seminar at Speech, Music and Hearing: Automatiserad normalisering av utländska namndatabaser Cristina Eriksson, Fantum, TMH, Lindstedtsvägen 24

ram
ram

9 mars

15.00

CID seminarium: The role of the artefact in art & design research Sinna Lindquist och Bosse Westerlund, CID, CID-torget, Lindstedtsvägen 5

ram
ram

11 mars

10.00


15:00 - 17:00

Licentiate Thesis: Two Topics in Cryptography: Lattice Problems and the Security of Protocols, Mårten Trolin i E2, Lindstedtsvägen 3, Stockholm.

Seminar at Speech, Music and Hearing: Sound source perception in impact sounds Bruno Giordano, Fantum, TMH, Lindstedtsvägen 24

ram
ram

14 mars

kl 13.30

Licentiate Thesis: Multiple Cue Object Recognition, FREDRIK FURESJÖ i sal E2, KTH Lindstedtsvägen 79.

ram

15 mars

13:15

Licseminarium: Some computational aspects of attractor memory, Martin Rehn, NADA: E32, Lindstedtsvägen 3

16 Mars

10.00-15.00

PSCI-workshop Virtuell produktutveckling - nu och i framtiden. KTH, sal D1, Lindstedsvägen 5

 

ram
"Love doesn't make the world go round.  Love just makes the ride worthwhile."

Franklin P. Adams

ram