Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 6 · 17 Februari 2005· Årgång 35      
NADA

ram

Reminder:

Algorithms: From Theory to
Applications

In honor of Professor Stefan Arnborg
and his 60th birthday,

the Royal Institute of Technology cordially invites you to a symposium taking place in Stockholm on Friday, February 25, 2005.

The deadline for registration has now been extended to Sunday, February 20.

For registration and more information, see:
www.nada.kth.se/arnborg-symposium/

We look forward to welcoming you to this symposium,

Johan Håstad, Jens Lagergren,
Joel Brynielsson, and Klas Wallenius,
Conference Organizing Committee.

 

Informationsblad om MISTRA

Har fått material från MISTRA som innehåller:

• “Driva forskningsprogram för en hållbar utveckling; Vad ni bör tänka på
• Söka finansiering till forskning för en hållbar utveckling; Hur skall ni göra?
• Forskning för en hållbar utveckling; Vill du medverka?
• Research for sustainable development; Would you like to join us?

Jag har inte fått tillräckligt antal för att skicka ut direkt till er alla, men jag kan beställa fler om ni vill ha. Hör av er och låt mig veta vad ni är intresserade av.

Solweig Gustafsson
Rektors planeringsenhet (PLE)
tfn 7059

Styrelsen för Skolan för
datavetenskap och
kommunikation utsedd

Val till styrelse för Skolan för datavetenskap och kommunikation hölls den 10 februari 2005.
Mandatperioden är 2005-03-15 t o m
2008-06-30. 61 personer röstade.

Valda representanter som skall ingå i styrelsen är:

Representanter för lärare och forskare
- Björn Granström, professor inom tal-musik-kommunikaton - Michael Hanke, lektor docent inom numerisk analys - Johan Håstad, professor inom datalogi - Ann Lantz, lektor, docent inom människa datorinteraktion

Representant för administrativ/teknisk personal
- Johan Berglund, föreståndare för systemgruppen

Birgit Ekberg-Eriksson

 

Inga kartonger i
returpappersbehållarna!

I fortsättning får vi bara lägga papper i returpappersbehållarna.

Kartonger ska lämnas i återvinningsstationerna som finns vid ingångarna till Osquars backe 2, Lindstedtsvägen 9 och Ringenhuset.

I återvinningsstationerna kan man förresten också lämna batterier.

Vaktis och Viggo

ram
ram

Licentiate Thesis:
Multiple Cue Object Recognition
FREDRIK FURESJÖ

Måndagen den 14 mars 2005,
kl 13.30, i sal E2,
huvudbyggnaden, KTH Lindstedtsvägen 79.

Abstract
Nature is rich in examples of how vision can be successfully used for sensing and perceiving the world and how the gathered information can be utilized to perform a variety of different objectives. The key to successful vision is the
internal representations of the visual agent, which enable the agent to successfully
perceive properties about the world. Humans perceive a multitude of properties of the world through our visual sense, such as motion, shape, texture, and color. In addition we also perceive the world to be structured into objects which are clustered into different classes - categories. For such a rich perception of the world many different internal representations that can be combined in different ways are necessary. So far much work in computer
vision has been focused on finding new and, out of some perspective, better descriptors and not much work has been done on how to combine different representations.
In this thesis a purposive approach in the context of a visual agent to object recognition is taken. When considering object recognition from this view point the situatedness in form of the context and task of the agent becomes
central. Further a multiple feature representation of objects is proposed, since a single feature might not be pertinent to the task at hand nor be robust in a given context.
The first contribution of this thesis is an evaluation of single feature object representations that have previously been used in computer vision for object recognition. In the evaluation different interest operators combined with different photometric descriptors are tested together with a shape representation
and a statistical representation of the whole appearance. Further a color representation,
inspired from human color perception, is presented and used in combination with the shape descriptor to increase the robustness of object recognition in cluttered scenes.
In the last part, which contains the second contribution, of this thesis a vision system for object recognition based on multiple feature object representation is presented together with an architecture of the agent that utilizes
the proposed representation. By taking a system perspective to object recognition we will consider the representations performance under a given context and task. The scenario considered here is derived from a fetch scenario performed by a service robot.

TRITA-NA-0504 • ISSN 0348-2952
ISRN KTH/NA/R--05/06--SE
ISBN 91-7283-972-4 • CVAP 295


Presentation av exjobb i datalogi och biomedicinsk teknik

Onsdagen den 23 februari 2005 kl 15.15 i rum 4523

A Computational Model for Contour Detection in the Primary Visual Cortex.
Sherwood, Sandra
Ämne: Biomedicinsk teknik. Program: F
Uppdragsgivare: Eindhoven University
Handledare: Erik Fransén och examinator: Anders Lansner
Opponent: Richard af Klint

Outdoor SLAM with Monocular Wide-Angle Vision.
Sundman, Anders
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Nada CVAP/CAS
Handledare och examinator: Henrik Christensen
Opponent: Gunnar Kreitz

Torsdagen den 24 februari 2005 kl 15.15 i rum 4523

Optimizations of Broadcast Encryption Schemes.
Kreitz, Gunnar
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Ericsson AB
Handledare och examinator: Johan Håstad

XML som datakälla i användargränssnitt.
Hirt, Marcus
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: BEA Systems
Handledare: Björn Eiderbäck och examinator: Yngve Sundblad

A control systems study of quadruped locomotion.
af Klint, Richard
Ämne: Datalogi. Program: E
Uppdragsgivare: University of Alberta
Handledare: Örjan Ekeberg och examinator: Anders Lansner

 

Exjobb:

Embedded boundary method for Navier-Stokes Equations

Masterstudenten Ole Olsen, SciComp-03, presenterar sitt exjobb “Embedded boundary method for Navier-Stokes Equations”
måndag 21/2 kl 16.15-17 (ca) i rum 4523 på Nada.

Handledare har varit Björn Sjögreen.

Lennart Edsberg

 

 
ram
ram

Seminars at Speech, Music and
Hearing:

X-job seminar: HMM-baserad talsyntes

Anders Lundgren
Opponent: Björn Adolfsson

15:00 - 17:00
Tuesday February 22, 2005

Seminar:
Hantering av fel och missförstånd i dialogsystemet Higgins
Gabriel Skantze

15:00 - 17:00
Friday February 25, 2005

The seminars is held in Fantum,
Dept of Speech, Music and Hearing, Lindstedtsvägen 24.

 

Lunchkonserter

onsdagar kl. 12.10 - 12.50 i Sing-Sing,
Lindstedtsvägen 30
Värd: Director Musices Gunnar Julin, dirmus@kth.se

16 februari:
“Gott och Blandat” med KTHs Akademiska Kapell

23 februari:
“La Voce Mobile” med Kungliga Musikhögskolan

9 mars:
Musikskolan Lilla Akademien ger gästkonsert

13 april:
“Från Sot till Guld i strupen” Operasångaren Rolf Cederlöf sjunger och berättar

27 april:
Elia-kvartetten, internationellt prisbelönt stråkkvartett

11 maj:
Instrumental och vokal med KTHare

1 juni:
Professorns märkliga orgel, Johan Liljencrants in action på Borggården

Avnjut din medhavda lunch till skön musik med fri entré i regi av KTHs Director Musices och Indekinstitutionen

KTH-Ekot

Pro et contra

Under våren 2005 kommer KTH att arrangera flera intressanta seminarier/debatter i Pro et contra regi. Här följer några korta rader om de aktuellaste.

Fredagen den 4 mars kl. 14.15 - 15.30
“Är framsteget möjligt?
Vetenskap och teknik i Europas idéhistoria”
med Augustprisvinnaren Sverker Sörlin, gästprofessor vid KTH. Sörlin kommer att signera sina prisbelönta böcker om Europas idéhistoria vid seminariet.

Onsdagen den 16 mars kl. 13. 15 - 14.30 “Vetenskap eller villfarelse”
med Sven-Ove Hansson, KTHs filosofiprofessor, och Jesper Jerkert, nykläckt civ.ing. Den uppmärksammade boken med samma namn kommer att finnas vid seminariet.

Tisdagen den 5 april 2005,
KTHs Energidag, “Energi och mobilitet”.
Dagen avslutas med en Pro et contra debatt med frågan “Hur bör ett hållbart trafiksystem för Stockholmsregionen se ut”? Debattledare är av rektor Anders Flodström.

Torsdagen den 14 april kl. 14.15 - 15.30
“En gorilla i Afrika vet mer om global utveckling än en student på KI. Hur står det till på KTH?”
Det är professor Hans Rosling i internationell hälsa vid KI som satt denna provocerande rubrik på sitt seminarium.

Rektor Anders Flodström planerar att medverka vid samtliga seminarier.

Senare under våren hoppas Pro et contra också kunna arrangera en debatt med utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky.

“Pro et contra” är ett öppet debattforum på KTH där kritiska frågor om teknikens och vetenskapens roll i samhällsutvecklingen ställs. Debatten vänder sig till KTHs studenter, lärare och till allmänheten. Det är alltid gratis inträde.

Hela programmet hittar du på
www.kth.se/aktuellt/proetcontra/index.html

 

KTH-Ekot

ram

AlbaNova:
http://www.albanova.se/aktuellt/

Bråket:
http://www.math.kth.se/braaket.html

INSTITUT MITTAG-LEFFLER SEMINARS
www.ml.kva.se

KTH Matematik:
http://www.math.kth.se/optsyst seminar/

S3:
http://www.s3.kth.se/

SICS:
http://www.sics.se/research/seminars.php

TMH, Tal, musik och hörsel:
http://www.speech.kth.se/seminars/

Wireless@kth:
http://www.wireless.kth.se

 

Numero är institutionstidningen vid Nada - institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Maria Engström. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

ram
ram
Kalendarium
ram

ram

21 februari

kl 16.15-17

exjobb “Embedded boundary method for Navier-Stokes Equations” Ole Olsen i rum 4523 på Nada.

ram
ram

22 februari

14:00
15:00 - 17:00

Doctoral Thesis seminar A numerical study of two-fluid models for dispersed two-phase flow Numerisk analys Reynir Levi Gudmundsson at Kollegiesalen, Valhallavägen 79

TMH-seminar: X-job seminar: HMM-baserad talsyntes, Anders Lundgren, Fantum, TMH, Lindstedtsvägen 24.

ram
ram

23 februari

kl 15.15

exjobbspresentationer: A Computational Model for Contour Detection in the Primary Visual Cortex. Sandra Sherwood. Outdoor SLAM with Monocular Wide-Angle Vision. Anders Sundman i rum 4523

ram
ram

24 february

9.15 to 15.00

kl 15.15

PDC/KCSE code optimization workshop, lecture given by
Phil Mucci, in room E53

exjobbspresentationer: Optimizations of Broadcast Encryption Schemes, Gunnar Kreitz. XML som datakälla i
användargränssnitt, Marcus Hirt, A control systems study of quadruped locomotion. Richard af Klint, i rum 4523

ram
ram

25 february

15:00 - 17:00


TMH-Seminar Hantering av fel och missförstånd i dialogsystemet Higgins, Gabriel Skantze. Fantum, TMH, Lindstedtsvägen 24.

Algorithms: From Theory to Applications
In honor of Professor Stefan Arnborg and his 60th birthday

ram
ram

14 mars

kl 13.30

 

Licentiate Thesis: Multiple Cue Object Recognition,
FREDRIK FURESJÖ i sal E2, KTH Lindstedtsvägen 79.

ram

 

ram
"Love doesn't make the world go round.  Love just makes the ride worthwhile."

Franklin P. Adams

ram