Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 5 · 10 Februari 2005· Årgång 35      
NADA

ram

Germund Dahlquist
har lämnat oss

Det är med stor sorg jag överbringar dödsbudet. Germund avled på morgonen den 8 februari efter att hastigt ha insjuknat kvällen innan, och våra tankar går naturligtvis först till hans närmaste. Men så stort som Germunds varma hjärta var är vi också många därutöver som nu delar förlusten.

*

Vi alla känner Germunds banbrytande insatser för utvecklingen av vetenskaperna numerisk analys och datavetenskap. Han byggde ämnen och institutioner på Tekniska högskolan och Stockholms universitet och via sina elever också på andra lärosäten. Germund var naturligtvis förgrundsfiguren för oss på Nada och skapade den atmosfär som präglar
institutionen - välvilja och respekt för varje individ, ett genuint intresse för utbildning av nästa generation, och en forskning av högsta internationella klass. Själv mötte jag Germund som lärare 1966 och han blev så småningom en fadersgestalt för mig. Under åren har jag haft glädjen och förmånen av många, långa och stimulerande samtal om livet, människor, numerisk analys och universitetsangelägen-heter.

*

Vi som deltog på de festliga aktiviteterna den 17 januari minns den glädje Germund utstrålade över att möta sina vänner och kolleger som hyllade honom på 80-årsdagen. Det kommer att hjälpa lite att bära sorgen när man vet att Germund var aktiv de sista veckorna i sitt liv, men nu är det smärtsamt. Jag saknar honom så mycket.


*

Ingrid

 

 

 

Val till styrelse för Skolan för datavetenskap och kommunikation

Valet gäller representanter för lärare och
TA-personal och äger rum idag torsdag den
10 februari mellan kl 9 och 15.

Val förättas genom skriftlig röstsedel som finns i rummet där valet sker.

För personal på Nada sker detta i rum 1420 - Birgit Ekberg-Erikssons rum.
För personal på TMH och Språk sker detta hos Catrin Dunger, vid expeditionsdisken, plan 4, TMH.

Röstberättigade och valbara är alla anställda, som inte är studenter eller doktorander och som har en anställning om minst 40% av en heltid under minst 6 månader.
Röstberättigade får rösta både på upp till fyra lärarrepresentanter samt en representant för TA personal.
Detta sker genom att på röstsedeln kryssa i rutan framför den nominerade representantens namn.

Nomineringskommittén har tagit fram ett förslag på fyra representanter för lärare och forskare samt en representant för administrativ/teknisk personal.
Anställda har givits möjlighet att nominera andra kandidater fram till fredagen den 4 februari.
Inga ytterligare nomineringar har gjorts.

Nominerade är:
Representanter för lärare och forskare

Johan Håstad, professor inom datalogi
Björn Granström, professor inom tal-musikkommunikation
Ann Lantz, lektor, docent inom människa datorinteraktion
Michael Hanke, lektor, docent inom numerisk analys

Representant för administrativ/teknisk personal

Johan Berglund, föreståndare för systemgruppen

Ingrid Melinder
dekan


ram
ram

Doktorandseminarium i teoretisk datalogi

Datorstödda bevis
Lars Engebretsen, Nada/TCS

Måndag 14 februari,
kl 13.15,
rum 1537

Redan 1976 bevisade Appel och Haken fyrfärgssatsen med hjälp av dator. På den tiden var datorstödda bevis kontroversiella och många ansåg att satser som inte hade bevisats utan datorstöd inte var riktigt bevisade. På senare tid har datorstödda bevis blivit allt
vanligare, och allt mer accepterade, även inom den rena matematiken.
Mitt föredrag behandlar en metod för att visa satser av typen “f(x) < C då x tillhör I”, där f är en reellvärd funtion och I är ett slutet begränsat intervall, och tar som sin utgångspunkt en uppsats som finns att hämta på URL: http://www.nada.kth.se/~enge/papers/Expand.pdf för den intresserade. Jag kommer också att kort diskutera vilka krav vi bör ställa på datorstödda bevis och motivera varför vi bör acceptera, och använda, dem.

 

Underhåll av servrar / Server maintenance

Lördagen den 12 februari med start kl 10:00 kommer underhåll att utföras på många av Nadas servrar.
Under det att arbetet pågår kommer många unix-datorer på Nada att råka ut för kraftiga störningar. Tjänster som e-post och WWW kommer också att påverkas.

Maintenance work on many of the servers at Nada will be done on 12 February starting at 10:00 am.
Most UNIX computers at Nada will be heavily affected during this time. Services, like E-mail and WWW, will also be affected.

Nadas systemgrupp
system@nada.kth.se


Doktorandkurs i Personal Information Management

våren 2005, 5 poäng

Anmälningar mottages fortfarande till doktorandkursen i Personal Information
Management med William Jones (sänd email till kse@nada.kth.se).

Senaste anmälningsdag: måndag 14 februari.

Kursen vänder sig främst till doktorander och forskare inom människa-datorinteraktion och angränsande områden. I mån av plats kan även
andra intresserade delta.

Kursen startar den 16 februari kl. 10.15 i rum 1625, Lindstedtsvägen 3, plan 6.

Ett schema för kursen finns nu på adressen:

http://www.nada.kth.se/~kse/hmi/Personal_Information_Management.pdf

Välkomna!

Kerstin Severinson Eklundh
William Jones

 

2005 – designår i Sverige

2005 är utropat som designår i Sverige. Det är ett utmärkt tillfälle för KTH att lyfta fram alla våra aktiviteter som rör design inom teknik och
naturvetenskap! Ordet design kan tolkas brett, som t ex functional desig eller engineering design, alltså inte uteslutande formgivning.

De aktiviteter som är öppna för allmänheten kommer att presenteras på KTH:s webbsida www.kth.se/design2005

Välkommen med ditt bidrag till design2005@kth.se

Du kan lämna in basinformationen först, och sedan komplettera med ytterligare information. En månad före aktiviteten bör alla uppgifter finnas utlagda.

Vänligen vidarebefordra detta till alla som Du tror kan bidra till designkalendariet.

Vid frågor, kontakta redaktör Carl Michael Johannesson, cmj@md.kth.se

För prorektor Margareta Norell Bergendahl
Helena Liljeqvist

 

ram
ram

PDC/KCSE code optimization workshop

Part I of the PDC/KCSE code optimization workshop will be a lecture given by Phil Mucci

on February 24th
in room E53
from 9.15 to 15.00,
lunch break 12.00-13.15.

The lecture is based on material used in numerous Optimization and Tuning workshops given by Phil Mucci at DOD High Performance User Group meetings and other HPC meetings in the US. (DOD=Department of Defense)

The lecture is open to anyone. It is not necessary to register. However, advance notice of who’s coming is always nice so feel free to e-mail me (ulfa@pdc.kth.se) if you intend to attend

Coffee will be served during a break in the morning session. Lunch is not provided.

Abstract

In this lecture, I will cover basic code optimization on modern parallel architectures. The course will first cover the basics of the RISC microarchitecture, with a focus on the functionality that often affects performance of numerical simulations. Then, I will work through numerous code examples, each of which contains a few lines of pseudo code and explain the could would be optimized. Next, I will cover the important aspects of developing a highly scalable parallel application and the do’s and don’ts of MPI. This includes a brief description of how MPI works internally as well as the underlying communication substrates
like Infiniband and Myrinet. Lastly, I will briefly go over a few of the performance analysis tools available at PDC for examining both serial and parallel performance. The attendee is expected to have a rudimentary understanding of modern computer architecture, to be familiar with C or Fortran and be able to compile/submit both serial and parallel codes on a Linux machine of his or her choice.

The lecturer

Philip Mucci is a computer scientist currently on sabbatical at the Center for Parallel Computers (PDC) at the Royal Institute of Technology
in Stockholm, Sweden. He is employed by the Innovative Computing Laboratory (ICL), Dr. Jack Dongarra’s group in the Computer Science
Department of the University of Tennesse and one of the 6 state funded Tennessee Centers of Excellence. His research interests lay largely in
the areas of performance evaluation, analysis and optimization of high-end technical compute platforms. Philip earned his B.A. in Computer
Science from The Johns Hopkins University in 1993 and he earned his M.S. in Computer Science from University of Tennessee in 1998. He is the inventor and technical leader of the PAPI project. http://www.cs.utk.edu/~mucci/

Ulf Andersson, application expert, Center for Parallel Computers (PDC)


A numerical study of two-fluid models for dispersed two-phase flow Numerisk analys

Respondent: Reynir Leví Gudmundsson
Opponent: Doc Anders Petersson, Lawrence Livermore Nat. Lab. USA
Huvudhandledare: Doc Björn Sjögreen

Tid och plats: 14.00, kollegiesalen, Valhallavägen 79

In this thesis the two-fluid (Eulerian/Eulerian) formulation for dispersed two-phase flow is considered. Closure laws are needed for this type of models. We investigate both empirically based relations, which we refer to as a non-granular model, and relations obtained from kinetic theory of dense gases, which we refer to as a granular model. For the granular model, a granular temperature is introduced, similar to thermodynamic temperature. It is often assumed that the granular energy is in a steady state, such that an algebraic granular
model is obtained.
The inviscid non-granular model in one space dimension is known to be conditionally well-posed. On the other hand, the viscous formulation is locally in time well-posed for smooth initial data, but with a medium to high wave number instability. Linearizing the algebraic granular model around constant data gives similar results. In this study we consider a couple of issues.
First, we study the long time behavior of the viscous model in one space dimension, where we rely on numerical experiments, both for the
non-granular and the algebraic granular model. We try to regularize the problem by adding second order artificial dissipation to the problem. The simulations suggest that it is not possible to obtain point-wise convergence using this regularization. Introducing a new measure, a concept of 1-D bubbles, gives hope for other convergence than point-wise.
Secondly, we analyse the non-granular formulation in two space dimensions. Similar results concerning well-posedness and instability is obtained as for the non-granular formulation in one space dimension. Investigation of the time scales of the formulation in two space dimension suggests a sever restriction on the time step, such that
explicit schemes are impractical.
Finally, our simulation in one space dimension show that peaks or spikes form in finite time and that the solution is highly oscillatory. We introduce a model problem to study the formation and smoothness of these peaks.


ram

 

Numero är institutionstidningen vid Nada - institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Maria Engström. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

ram
ram
Kalendarium
ram

ram

11 Februari

15:00 - 17:00

Do we perceive speech and singing using different mechanisms? Rachel van Besouw Fantum, TMH, Lindstedtsvägen 24.

ram
ram

14 Februari

kl 13.15

Doktorandseminarium i teoretisk datalogi, Datorstödda bevis, Lars Engebretsen, rum 1537

ram
ram

14 februari

14.15

Licentiatseminarium: “Mind The Gap:A Procurement Approach to Integrating User-Centred Design in Contract Development” Erik Markensten i sal D3. KTH, Lindstedsvägen 5

ram
ram

15 februari

kl 14-16

Kvalitetsseminarium, “Kvalitet i högskoleutbildning också tack vare mångfalden bland studenter” Spelbomskan, Aula Magna

ram
ram

22 Februari

kl. 14:00

Doctoral Thesis seminar Reynir Levi Gudmundsson at Kollegiesalen, Valhallavägen 79, KTH

ram
ram

24 Februari

9.15 to 15.00

PDC/KCSE code optimization workshop, lecture given by Phil Mucci, in room E53

ram

25 FebruariAlgorithms: From Theory to Applications
In honor of Professor Stefan Arnborg and his 60th birthday

 

ram
"Love doesn't make the world go round.  Love just makes the ride worthwhile."

Franklin P. Adams

ram