Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 4 · 3 Februari 2005· Årgång 35      
NADA

ram

Underhåll av servrar / Server maintenance

Lördagen den 12 februari med start kl 10:00 kommer underhåll att utföras på många av Nadas servrar.
Under det att arbetet pågår kommer många unix-datorer på Nada att råka ut för kraftiga störningar. Tjänster som e-post och WWW kommer också att påverkas.

Maintenance work on many of the servers at Nada will be done on 12 February starting at 10:00 am.
Most UNIX computers at Nada will be heavily affected during this time. Services, like E-mail and WWW, will also be affected.

Nadas systemgrupp
system@nada.kth.se

 

2005 – designår i Sverige

2005 är utropat som designår i Sverige. Det är ett utmärkt tillfälle för KTH att lyfta fram alla våra aktiviteter som rör design inom teknik och
naturvetenskap! Ordet design kan tolkas brett, som t ex functional desig eller engineering design, alltså inte uteslutande formgivning.

De aktiviteter som är öppna för allmänheten kommer att presenteras på KTH:s webbsida www.kth.se/design2005

Välkommen med ditt bidrag till design2005@kth.se

Läs mer i bifogade brev, som också innehåller ett formulär för att fylla i information.

Du kan lämna in basinformationen först, och sedan komplettera med ytterligare information. En månad före aktiviteten bör alla uppgifter finnas utlagda.

Vänligen vidarebefordra detta till alla som Du tror kan bidra till designkalendariet.

Vid frågor, kontakta redaktör Carl Michael Johannesson, cmj@md.kth.se

För prorektor Margareta Norell Bergendahl
Helena Liljeqvist

Algorithms: From Theory to Applications

In honor of Professor Stefan Arnborg and his 60th birthday,

the Royal Institute of Technology cordially invites you to a symposium taking place in Stockholm on February 25, 2005.

Speakers including:

Parosh Abdullah, Uppsala University,
Joel Brynielsson, Royal Institute of Technology,
Jens Lagergren, Royal Institute of Technology,
Andrzej Proskurowski, University of Oregon,
Johan Schubert, Swedish Defence Research Agency,
Detlef Seese, Universität Karlsruhe,
Per Svensson, Swedish Defence Research Agency, and
Esko Ukkonen, University of Helsinki,
will share their views and visions on current and future research in the
area of Algorithms.

More information and the latest news are available at the symposium’s web site, www.nada.kth.se/arnborg-symposium/ .

The symposium, including lunch, is free of charge for NADA affiliated people, but registration is required. Please submit the on-line registration form available at the web site. Deadline for registration is February 16.

We look forward to welcoming you to this symposium,

Johan Håstad, Jens Lagergren, Joel Brynielsson, and Klas Wallenius, Conference Organizing Committee.


ram
ram

Presentation av exjobb i datalogi

Onsdagen den 9 februari 2005 kl 15.15 i rum 4523

Performance analysis and benchmarking of a database with cached content.
Svensson, Mats
Ämne: Datalogi. Program: Matematisk-datalogisk linje, SU
Uppdragsgivare: Front Capital Systems
Handledare: Kjell Lindqvist
Examinator: Stefan Arnborg

The use of Optic Flow within Background Subtraction.
Lepisk, Arno
Ämne: Datalogi. Program: F
Uppdragsgivare: Nada/CVAP
Handledare: Eric Hayman Examinator: Jan-Olof Eklundh

Using full system simulation to perform non-intrusive measuring of code coverage.
Westberg, Robin
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Virtutech AB
Handledare: Inge Frick Examinator: Stefan Arnborg

Presentationerna leds av Stefan Arnborg

 

Seminar at Speech, Music and Hearing:

X-job seminar:
Formant frequency adjustment in barbershop quartet singing
Gustaf Kalin
Opponent: Robert Winter

15:00 - 17:00
Friday February 4, 2005

The seminar is held in Fantum, Dept of Speech, Music and Hearing, Lindstedtsvägen 24.


Vocal expression of emotion
Petri Laukka, Uppsala universitet

15:00 - 17:00
Tuesday February 8, 2005

The seminar is held in Fantum, Dept of Speech, Music and Hearing, Lindstedtsvägen 24.

 

Do we perceive speech and singing using different mechanisms?
Rachel van Besouw, Media Engineering Group, University of York

15:00 - 17:00
Friday February 11, 2005

The seminar is held in Fantum, Dept of Speech, Music and Hearing, Lindstedtsvägen 24.


Doctoral Thesis seminar
22nd of February at 14:00 at Kollegiesalen, Valhallavägen 79, KTH

Reynir Levi Gudmundsson

In this thesis the two-fluid (Eulerian/Eulerian) formulation for dispersed two-phase flow is considered. Closure laws are needed for this type of models. We investigate both empirically based relations, which we refer to as a non-granular model, and relations obtained from kinetic theory of dense gases, which we refer to as a granular model. For the granular model, a granular temperature is introduced, similar to thermodynamic temperature. It is often assumed that the granular energy is in a steady state, such that an algebraic granular
model is obtained.
The inviscid non-granular model in one space dimension is known to be conditionally well-posed. On the other hand, the viscous formulation is locally in time well-posed for smooth initial data, but with a medium to high wave number instability. Linearizing the algebraic granular model around constant data gives similar results. In this study we consider a couple of issues.
First, we study the long time behavior of the viscous model in one space dimension, where we rely on numerical experiments, both for the
non-granular and the algebraic granular model. We try to regularize the problem by adding second order artificial dissipation to the problem. The simulations suggest that it is not possible to obtain point-wise convergence using this regularization. Introducing a new measure, a concept of 1-D bubbles, gives hope for other convergence than point-wise.
Secondly, we analyse the non-granular formulation in two space dimensions. Similar results concerning well-posedness and instability is obtained as for the non-granular formulation in one space dimension. Investigation of the time scales of the formulation in two space dimension suggests a sever restriction on the time step, such that
explicit schemes are impractical.
Finally, our simulation in one space dimension show that peaks or spikes form in finite time and that the solution is highly oscillatory. We introduce a model problem to study the formation and smoothness of these peaks.

ram
ram

Licentiatseminarium:
“Mind The Gap: A Procurement Approach to Integrating User-Centred Design in Contract Development”

Erik Markensten presenterar den 14 februari, 14.15 sin licentiatavhandling i sal D3.

Opponent: Dr. Pär Carlshamre, Linköpings Universitet
Handledare: Kerstin Severinson-Eklundh och Henrik Artman

Måndagen den 14 februari kl. 14.15 i sal D3.
KTH, Lindstedsvägen 5
Seminariet hålls på svenska.

SAMMANFATTNING
De som arbetar med användbarhet får ofta spendera en stor del av sin tid med att förklara vad de gör och varför det är viktigt, istället för att faktiskt göra sitt jobb. Detta problem var den ursprungliga motivationen för att skriva den här avhandlingen. Trots decennier av utveckling inom området människa-datorinteraktion (MDI) är detta problem högst relevant, i synnerhet då existerande strategier för att lösa det ännu inte har visat sig
framgångsrika.
När olika angreppssätt har diskuterats har det sällan förekommit en diskussion om hur de kan fungera mer eller mindre bra i olika utvecklingskontexter. Inte heller har det diskuterats hur användbarhetsaktiviteter passar in i den övergripande processen från beställning till leverans. En orsak till detta kan vara att existerande ansatser överlag är anpassade för produktutveckling. Åtminstone är det dessa
två kontexter som är mest framträdande i den tillgängliga litteraturen.
I den här avhandlingen fokuserar jag på problemet att föra in användbarhetsaktiviteter i kontraktsutveckling. Denna kontext medför
speciella utmaningar, huvudsakligen för att två parter med olika mål är involverade – beställaren och leverantören. De reglerar relationerna sinsemellan via kontraktet. Både i nuvarande praktik och i den tillgängliga litteraturen har det, åtminstone implicit, antagits att det är leverantören som ska ansvara för användbarhetsfrågor. Det är leverantörer av IT-system, dvs. konsultbolag, som har anställt användbarhetsarbetare och som har arbetat med att försöka föra in användbarhet i sina utvecklingsprocesser.
Denna avhandling tar ett beställarperspektiv på problemet och ifrågasätter därmed antagandet att det endast är leverantören som ska arbeta med användbarhetsfrågor. Jag presenterar tre fallstudier som börjar med att utforska vanliga problem vid systemupphandling och som slutar med att utvärdera en ansats där användbarhetsaktiviteter integreras redan i
beställarskedet. Även om mitt ursprungliga intresse handlade om framgångsrik integrering av MDI i systemutveckling diskuterar jag också hur den föreslagna ansatsen tar itu med flera problem som beställare vanligen ställs inför, som att t.ex. gå från affärskrav till systemkrav i arbetet med att ta fram en beställning. Genom att använda en strukturerad användarcentrerad
process i detta arbete får beställare större möjligheter att fokusera på de mål som verksamheten har med systemet, samt koppla dessa mål till kravspecifikationen som kontraktet ska baseras på.

Henrik Artman, PhD
http://www.nada.kth.se/~artman/

Seminarium i numerisk analys:
Domain Decomposition Methods Based on Cholesky’s Algorithm.
Olof Widlund, Courant Institute

Thu 3 Feb., kl 14.15-15.00
4523, NADAs seminarierum

Abstract:
The often very large linear systems of algebraic equations which arise in finite element analysis of linear elasticity and other applications are traditionally solved directly using a Cholesky factorization in engineering software systems.
Considerable and steady progress is being made in the deployment of efficient solvers of this kind. In this talk, an alternative approach
will be explored, which has been proven quite successful even on massively parallel computers.
Domain decomposition methods are preconditioned iterative methods often using conjugate gradients. The preconditioners are often built from direct Cholesky solvers for problems on the subdomains and a global component which is necessary to ensure scalability, i.e., a convergence rate which is independent of the number of subdomains into which the original elastic body, etc., has been
divided. We will demonstrate that FETI-DP and BDDC algorithms can be built from a few simple components of which a Cholesky solver is the most important. This framework also highlights
the close relationship between these two families of algorithms. We will also touch on the design of multi-level algorithms and the extension to certain saddle point problems.
The research reported is the result of two projects conducted jointly with Axel Klawonn and Oliver Rheinbach of the University of Essen, Germany and with Jing Li of Kent State University.


ram

Hela publiceringen från Elsevier tillgänglig för KTH

KTHBs elektroniska bibliotek har avsevärt förstärkts med e-publikationer via proxyserver från datorer utanför campusområdet. Det gäller främst förvärvet av Elseviers hela arkivproduktion i fulltext sedan 1823 och omfattar ca 1800 periodicatitlar. Till årets nyförvärv hör också Derwent Innovation Index med start 1966. Det är förmodligen världens förnämsta patentdatabas med välstrukturerad, detaljerad och ibland unik information, som är kopplad till patenten. KTHB erbjuder även hela arkiven till Compendex från 1884, och Inspec från 1896 samt tidskrifter från Institute of Physics, den äldsta från 1874.

Forskare och studenter har således inte längre bara tillgång till de senaste e-publikationerna inom KTHs datordomän, utan kan nu även nå allt vad som publicerats från några av våra viktigaste utgivare av vetenskapliga publikationer inom vetenskap och teknik. De nya informationsresurserna går att nå från KTHBs hemsida:
http://www.lib.kth/www.lib.kth.

Susanne Sellei
Avd för mediaförsörjning, KTHB

 

Handledarutbildning på Tammsvik
16-18 mars.

Det finns en plats kvar till vårens Handledarutbildning på Tammsvik 16-18 mars.

 

Exjobb i Scientific Computing gjort på Inst för Teoretisk Kemi, KTH:

“Sparse Matrices for Quantum Chemistry Applications”

Emanuel Rubensson,
onsdagen den 9 februari klockan 1000.

Plats är i seminarierummet på Roslagstullsbacken 15
AlbaNova University Center

Se www.theochem.kth.se/contact/

Lennart Edsberg

Numero är institutionstidningen vid Nada - institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Maria Engström. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

ram
ram
Kalendarium
ram

ram

3 Februari

kl 14.15-15.00

Seminarium i numerisk analys: Domain Decomposition Methods Based on Cholesky’s Algorithm. Olof Widlund, Courant Institute. 4523, NADAs seminarierum

ram
ram

4 Februari

Kl: 10.00
kl. 13-17

15:00 - 17:00

Doctoral Thesis “Interaktiva medier i komplex försäljning” (Interactive media in complex sales) Inger Stjernqvist
Lokal: D3

Konferens på KTH för långsiktig hjälp till de drabbade länderna efter Tsunamikatastrofen, Sal D1, Lindstedts väg 17 TB-Tekniska Högskolan

X-job seminar: Formant frequency adjustment in barbershop quartet singing Gustaf Kalin, Fantum, TMH, Lindstedtsvägen 24.

ram
ram

7 Februari

at 14.15

Adaptive discretization of integro-differential equations modelling quasi-static and dynamic fractional order viscoelasticity, Stig Larsson, Room 4523

ram
ram

8 Februari

15:00 - 17:00

Vocal expression of emotion Petri Laukka, Fantum, TMH, Lindstedtsvägen 24.

ram
ram

9 februari

kl 10.00

10.00.

kl 15.15

Licentiate Thesis, Convergence Rates of Adaptive Algorithms for Stochastic and Partial Differential Equations ERIK VON SCHWERIN, i D31

Exjobb i Scientific Computing “Sparse Matrices for Quantum Chemistry Applications” Emanuel Rubensson, Roslagstullsbacken 15, AlbaNova

Exjobb i datalogi, Performance analysis and benchmarking of a database with cached content. Svensson, Mats. The use of Optic Flow within Background Subtraction. Lepisk, Arno.
Using full system simulation to perform non-intrusive measuring of code coverage.Westberg, Robin. i rum 4523

ram
ram

11 Februari

15:00 - 17:00

Do we perceive speech and singing using different mechanisms? Rachel van Besouw Fantum, TMH, Lindstedtsvägen 24.

ram
ram

14 februari

14.15

Licentiatseminarium: “Mind The Gap:A Procurement Approach to Integrating User-Centred Design in Contract Development” Erik Markensten i sal D3. KTH, Lindstedsvägen 5

ram
ram

15 februari

kl 14-16

Kvalitetsseminarium, “Kvalitet i högskoleutbildning också tack vare mångfalden bland studenter” Spelbomskan, Aula Magna

ram
ram

22 Februari

kl. 14:00

Doctoral Thesis seminar Reynir Levi Gudmundsson at Kollegiesalen, Valhallavägen 79, KTH

ram

25 FebruariAlgorithms: From Theory to Applications
In honor of Professor Stefan Arnborg and his 60th birthday

 

ram
"Love doesn't make the world go round.  Love just makes the ride worthwhile."

Franklin P. Adams

ram