Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 37· 11 November 2004 · Årgång 34      
NADA

ram

Grid Computing and Beyond
December 16-17, 2004

A symposium and a gala dinner in celebration of
Professor S. Lennart Johnsson’s 60th birthday


  
Tentative Speakers
* Malcolm Atkinson, Professor and Director of the National e-Science Centre

* Cees de Laat, Informatics Institute at the University of Amsterdam

* Ann Trefethen, Deputy Directory, UK e-Science Core Program

* Karl-Einar Sjödin, VINNOVA, Information and Communications Technology Department

Held by PDC and the Department of Numerical Analysis and Computing
Science on the KTH campus Stockholm, Sweden


Carpe 7

Härmed ett nytt slankt nr av Carpe Sekinem!
Hämta på:
http://www.kth.se/internt/forskning/nyhetsbrev/index.html

eller pdf version: Carpe Sekinem

Astrid Borg, PhD

Seminarium med KTHs nya
hedersdoktorer,
Svante Littmarck och Sven Grahn.

“Entreprenörer från ett entreprenöriellt universitet”

Fakultetskollegiet inbjuder i samarbete med studentorganistionen Excitera och KTH Innovation till ett seminarium med två av KTHs nya hedersdoktorer Sven Grahn och Svante Littmarck

Datum: Torsdagen den 18 november
Tid: 15.00-16.30
Plats: Bottenplanet i Sing Sing, INDEK

Sven Grahn blev civilingenjör i teknisk fysik vid KTH 1969 och har gjort unika insatser för att främja den svenska utvecklingen när det gäller rymdteknikens tillämpningar inom rymdvetenskap, telekommunikationer, navigation,
väderprognoser, klimat- och miljöövervakning.

Svante Littmarck, med examen från teknisk fysik på KTH 1986, har genom sitt eget företag Comsol utvecklat och effektivt givit spridning åt högkvalitativ programvara för avancerade tekniska beräkningar.

För program se:
http://www.kth.se/innovation/nyheter/artiklar/18nov.html

Anmälan till lisaeric@kth.se senast den 15 november.

Välkomna!

Lisa Ericsson

 

CID-seminarium
Personas

Rosa Gudjonsdottir, PinkPuffin och
Erik Markensten, Antrop

17:e november, kl. 15.00 på CID torget. Lindtedsvägen 5, till höger i valvet mot stora gården.

Vi kommer att prata om personas som designmetod, hur man tar fram dem och hur de används i projekt. Vi kommer även att prata om hur man kan använda personas som verktyg för upphandling.

Välkommen!

ram
ram

KTH IRT avsöker datornät efter
oegentligheter

KTH IRT, KTH:s Incident Report Team, avsöker kontinuerligt KTH:s datornät på jakt efter oegentligheter och säkerhetsproblem. Systemgruppen på Nada, liksom övriga systemgrupper på KTH, samarbetar med KTH IRT för att följa upp och sätta stopp för de oegentligheter som hittas.
I en del fall så spärrar KTH IRT de inblandade IP-adresserna centralt på KTH.

Peer-to-peer-servrar (fildelningsprogram)
Det är inte tillåtet att göra upphovsrättskyddat material som filmer och musik tillgängligt på internet via KTH:s datornät.
KTH IRT avsöker nätet efter peer-to-peer-servrar och lämnar sedan information till de olika systemgrupperna som får söka upp de ansvariga användarna och se till att servrarna stängs av.

Öppna X11-servrar
X Windows System består av X-servrar och X-klienter som kommunicerar via X-protokollet. X-servern tillhandahåller grafik, fönster, tangentbord och mus åt sina X-klienter (d.v.s. de X-program du kör).
Om man som användare ger kommandot xhost + eller motsvarande, eller om ett program gör motsvarande operation, så kan vem som helst att ansluta en X-klient till din X-server. En sådan X-klient kan sedan avlyssna allt du gör på din dator, t.ex. alla tangenttryckningar.
Detta är ett säkerhetsproblem och vi letar därför aktivt efter öppna X-servrar och varnar automatiskt användare av Nadas Solaris- och linuxsystem med ett automatiskt mail.

Vissa säkerhetshål
Med jämna mellanrum så dyker det upp säkerhetshål i operativsystem och servrar på de olika datorplattformar som finns representerade på KTH. Ett av de viktigaste jobben som systemgrupperna gör är att ständigt uppdatera de system de tillhandahåller med säkerhetsuppdateringar. Administrerar du din egen dator är du personligen ansvarig för att hålla ditt system uppdaterat.
För vissa stora säkerhetshål så avsöker KTH IRT datornäten för att försäkra sig om att inga maskiner lämnas sårbara. De lämnar sedan information till de olika systemgrupperna som får söka upp de drabbade systemen och deras ansvariga användare, informera och se till att säkerhetshålen täpps till.
För de datorer som Nada håller med till anställda tillhandahåller systemgruppen normalt licenser för operativsystemet.
För privata datorer, t.ex. för studenter, så är det fria operativsystem, MSDN eller privat finansierade licenser som är aktuella.

Maskar, virus, ...
En ständig källa till problem är alla maskar och datorvirus som florerar på datornäten idag. Systemgrupperna på KTH uppdaterar ständigt virusskyddet på de system de tillhandahåller. Administrerar du din egen dator är du personligen ansvarig för att hålla ditt virusskydd uppdaterat.
KTH IRT avsöker datornäten efter kända maskar, virus och annat. De tar sedan hjälp av de olika systemgrupperna som får söka upp de drabbade systemen och deras ansvariga användare, informera dem om att de är drabbade av maskar och virus och se till att deras system rensas från virus och maskar och att antivirusskyddet uppdateras.
För de datorer som Nada håller med till anställda tillhandahåller systemgruppen licenser för operativsystem och antivirusprogram.
För privata datorer, t.ex. för studenter, så är det KTH-CD:n, fria program eller privat finansierade licenser som är aktuella.

Johan, systemgruppen

Temporärt problem med epostservern
Vår epostserver, mail1, kraschade p.g.a. slut på minne strax innan 11.00 den 29:e oktober. Efter omstarten tog det mycket längre tid än förväntat för den att kolla att filsystemet var konsistent.

Mail-tjänsten var tillbaka i normal drift sent under fredagen och vi kommer nu att undersöka vad som föranledde den långa konsistenschecken.

Johan, systemgruppen

 

Presentation av examensarbeten
i datalogi

Torsdagen den 18 november 2004 kl 15.15 i rum 4523

Steffansson, Pär
Building Consensus Trees using Gene Sequences - A Phylogenetic Approach.
Ämne: Datalogi. Program: F
Uppdragsgivare: SBC
Handledare: Jens Lagergren och examinator: Stefan Arnborg

Rosenberg, Daniel
NTRUEncrypt and Lattice Attacks.
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Nada
Handledare och examinator: Johan Håstad

Presentationerna leds av Johan Håstad


“Abelian Extensions of Lie Groups”
Pedram Hekmati will talk about his master
thesis in mathematical physics/KTH,

Thursday, November 11th, 10.15, at Theoretical physics seminar room, Roslagstullsbacken 11, AlbaNova.

Jouko Mickelsson

ram
ram

Doctoral Thesis
A Component Framework for Autonomous Mobile Robots
Anders Orebäck

Opponent: Prof Illah R Nourbakhsh, Carnegie Mellon University
Huvudhandledare: Prof Henrik I Christensen
fredagen den 19 november 2004, 13.00, kollegiesalen, Valhallavägen 79, Kungl Tekniska högskolan, Stockholm

The major problem of robotics research today is the barrier to entry into robotics research. Robot system software is complex and a researcher that wishes to concentrate on one particular problem often needs to learn about details and dependencies of the complete system. This is because a robot system needs several different subsystems that need to communicate and execute in parallel.
Today there is not much controlled comparisons of algorithms and solutions for a given task, which is the standard scientific method of other sciences. There is also very little sharing between groups and projects, requiring code to be written from scratch over and over again.
Component-based Software Engineering (CBSE) is an approach that could solve many of the aforementioned problems. It enforces modularity which helps to manage complexity. Components can be developed in isolation, since algorithms are encapsulated in components where only the interfaces need to be known by other users. A complete system can be created by assembling components from different sources. Comparisons and sharing can greatly benefit from CBSE.
An examination of successful systems and architectures of past and present, yields a number of key characteristics. Some of these are ease of use, modularity, portability and efficiency. By not enforcing a specific architecture, generality is improved. This implies a framework where modules are seen as common peers and not divided into clients and servers or forced into a set layering. Using a standardized middleware, efficient communication can be carried out between different platforms and languages.
A component-based framework called ORCA has been developed with the following properties. All communication is carried out by either of three communication patterns, query, send and push. Communication is done using CORBA, although most of the CORBA code is hidden for the developer and can in the future be replaced by other mechanisms. The framework also includes a component model and a hardware abstraction scheme. This framework has been verified by the implementation of a number of working systems.

 

Stockholm physics colloquium
Nuclear Waste Transmutation
– “To be or not be for nuclear power”?

Prof. Waclaw Gudowski (KTH)

Thursday, November 11th, 15.15
Oskar Klein auditorium, AlbaNova main building, level 4

A concept of Nuclear Waste Transmutation has
been recently under a very vigorous development. Concepts based both on “conventional” critical reactor and “non-conventional” reactor use for transmutation have been exploited. An idea of Accelerator-driven Transmutation of Wastes (ATW or ADS)
couples a particle accelerator with a subcritical nuclear reactor core through neutrons generated in a spallation process. The accelerator may either be a linear accelerator or a cyclotron delivering a particle current of several tens mA with an energy around 1 GeV. High-intensity particle beam (proton in most concepts) impinged into a spallation target of a heavy metal, produces an intense source of spallation neutrons, which drive a subcritical reactor core, which is in principle very similar to that of a critical nuclear reactor. Accelerator-driven transmutation systems operate in a subcritical mode and stay subcritical, regardless of the beam being on or off, so they can in principle address the safety issues associated with criticality particularly for advanced fuel
containing a high fraction of minor actinides. Subcriticality can also improve the controllabi
lity of this nuclear system through a simple
electronic control of the accelerator. Subcriticality provides also substantial flexibility in fuel processing and managing. Accelerator-driven transmutation systems can accept such fuels that would be impossible or difficult to use in critical reactors, and can extend their cycle length improving significantly a transmutation performance. Moreover, an advanced subcritical core design can also address some concerns of decay heat management.
Main topics important for a successful waste transmutation will be presented on a background of European and international projects in this field. A possible impact of nuclear transmutation on nuclear power perception will be also addressed.

Coffee will be served before the talk.

Welcome!

Claes Fransson
Jouko Mickelsson
Hector Rubinstein

ram
ram

Doctoral Thesis
On Knowing Who Knows - An Alternative Approach to Knowledge Management

Kristina Groth
Opponent: Adj prof Jeanette Blomberg, Blekinge Tekniska Högskola. Huvudhandledare: Prof Kerstin Severinson Eklundh

3 December, 13.15, kollegiesalen,
Valhallavägen 79

Abstract
The topic of this thesis is how computer applications can support knowledge sharing between individuals in an organization. The thesis particularly focuses on solutions that facilitate for people to find other persons to share knowledge with, rather than solutions where information is stored in some kind of database for the purpose of being reused by other persons.
The thesis describes one shorter and one longer ethnographic study about information and knowledge sharing in two different settings. The studies have shown that what actions people take when they search for information and knowledge depends on the problem itself, and on the situation in which the problem occurs. The results from the studies indicate that supporting people in knowing about others’ activities and availability would be more important when supporting knowledge sharing, than a specific knowledge system with the purpose of storing information to be reused as knowledge. This awareness can be supported in a number of different ways, some based on social activities, and some based on technical solutions. Social activities involve supporting the development of social networks, communities of practice, and other kinds of social activities that facilitate for people to get to know each other and get an opportunity to talk to each other.
There exists many technologies that can support people’s knowledge about others’ activities and availability. Awareness systems focus on collecting and presenting information about, for example, where a person is located and how busy a person is. Some awareness systems collect such information automatically using, for example, sensor technology or electronic calendars, while others require the user to enter the information by him- or herself. It is more difficult to get the second kind of systems to work in practice because it requires that the time a user spends on supporting the system is also returning a benefit in the end. Ordinary information systems may also contribute to supporting people’s knowledge about others’ activities and availability, but they need to be structured and searchable in a way that fulfils this purpose. Also, there usually exist more than one documentation repository in an organization among which some may be structured and some not.
Based on the studies that have been conducted a number of prototypes supporting knowledge sharing have been developed and evaluated. The technologies focused on are notification systems including mobile solutions to communicate with others, awareness systems focusing on activities and availability, and information management to make already existing written documentation structured and searchable. These prototypes have been evaluated using video recorded scenarios, based on the studies conducted, and focus groups in a medium sized consultancy organization. The results from the evaluation show that the suggested prototypes in the large fulfil the purpose of supporting knowledge sharing in an organization.
Based on the three field studies conducted within the work of this thesis, a framework for supporting knowledge sharing through computer support is suggested. The framework focuses on issues such as annoying interruptions, platform independent communication, privacy aspects, and how the information can be presented.

Seminar:
HUMAINE: towards a sound foundation for emotion-oriented computing
Prof Roddy Cowie, coordinator of the EU-funded network of excellence project HUMAINE
               
9th of December, 12.00 - 13.00,
DSV, floor 7, C-elevator, Forum-building, Kista

Abstract:
Emotion pervades human experience and communication, but machines are blind to it. That constrains their communication, and specifically forces the humans to adapt to the machines’ style. Changing that imbalance is a challenge with far reaching implications for the information sciences, and the main outcome of early efforts has been to underline how difficult it is. The new network of excellence HUMAINE rests on the judgment that real progress depends on looking beyond natural preconceptions and short term goals; pooling expertise from very different disciplines, from signal processing to AI to experimental psychology to philosophy; and establishing a shared understanding of the nature and scale of the challenge.

http://www.psych.qub.ac.uk/staff/teaching/cowie/profile/

Everybody is most welcome!
Please bring your lunch.

Kristina Höök,
Professor at DSV

 

Doctoral thesis
A new Kernel method for object recognition: Spin Glass-Markov random fields

Respondent: Barbara Caputo
Opponent: Prof Kalle Åström, LU
Huvudhandledare: Prof Stefan Arnborg

26 november, 14.15,
sal F2, Lindstedtsvägen 28

Abstract:
Recognizing objects through vision is an important part of our lives: we recognize people when we talk to them, we recognize our cup on the breakfast table, our car in a parking lot, and so on. While this task is performed with great accuracy and apparently little effort by humans, it is still unclear how this performance is achieved. Creating computer methods for automatic object recognition gives rise to challenging theoretical problems
such as how to model the visual appearance of the objects or categories we want to recognize, so that the resulting algorithm will perform robustly in realistic scenarios; to this end, how to use effectively multiple cues (such as shape, color, textural properties and many others), so that the algorithm uses the best subset of cues in the most effective manner; how to use specific features and/or specific strategies for different classes.

The present work is devoted to the above issues. We propose to model the visual appearance of objects and visual categories via probability density functions. The model is developed on the basis of concepts and results obtained in three different research areas:
computer vision, machine learning and statistical physics of spin glasses. It consists of a fully connected Markov random field with energy function derived from results of statistical physics of spin glasses. Markov random fields and spin glass energy functions are combined together via nonlinear kernel functions; we call the model Spin Glass\– Markov Random Fields. Full connectivity enables to take into account the global appearance of the object, and its specific local characteristics at the same time, resulting in robustness to noise, occlusions and cluttered background. Because of properties of some classes of spin glass\–like energy functions, our model allows to use easily and effectively multiple cues, and to employ class specific strategies. We show with theoretical analysis and experiments
that this new model is competitive with state\–of\–the\–art algorithms for object recognition.

ram

PhD course in Change Detection, 6 credits.

I will give a joint PhD course with Fredrik Gustafsson ( LiTH) on change detection starting Friday Jan 21, 2005. The course will consist of ten lectures given at KTH.

The goal of the course is an understanding for the theory of model based filtering and change detection, with particular attention to applications. The focus of the course will be on:
• Detection theory.
• To separate a signal from noise.
• State estimation in dynamical systems using Kalman filters.
• Adaptive filtering using parametric models.
• Change detection in state space models and parametric models.
• Applications in digital communication: equalizers, speech coders, echo detection.
• Applications in automatic control: fault detection in dynamic systems, parameter estimation for adaptive control, fault detection and diagnosis in state space models.
• Applications in avionic systems: target tracking, navigation and sensor fusion.
• Applications in signal processing: signal conditioning, surveillance, analysis and segmentation of signals in medicine, physics, biology and seismology.

See: http://www.control.isy.liu.se/~fredrik/edu/adaptivefiltering.html

Welcome Bo Wahlberg

Numero är institutionstidningen vid Nada - institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Maria Engström. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

ram
ram
Kalendarium
ram

ram

8 November

kl 10 - 11.30

Seminar: SKETCHING INTERACTION, Jonas Löwgren, DSV, Forum-building, Isafjordsgatan , C-elevator, floor 7

ram
ram

11 November

kl. 10.15

15.15

Master thesis seminar:“Abelian Extensions of Lie Groups”Pedram Hekmati Theoretical physics seminar room, AlbaNova.

Stockholm physics colloquium, Nuclear Waste Transmutation – “To be or not be for nuclear power”? Prof. Waclaw Gudowski (KTH), Oskar Klein auditorium, AlbaNova

ram
ram

12 November

kl. 10.00kl 10.00


kl 14.30

Licentiat Seminarium: A Proof of a Resolvent Estimate for Plane Couette Flow by New Analytical and Numerical Techniques, PER-OLOV ÅSÉN i sal D41


Licentiate seminar: On Control under Communication Constraints in Autonomous Multi-robot Systems, Alberto Speranzon, room V2, Teknikringen 76, KTH

Wireless@KTH Seminar ”Where are the wireless investment opportunities?”, Magnus Melander, BrainHeart Capital, Wireless@KTH, Isafjordsgatan 30b, Kista

ram
ram

15 November

kl. 13.15

13.15 Doktorandseminarium i teoretisk datalogi AI och spel för beslutsfattande, Joel Brynielsson, Nada/TCS, rum 1537

ram
ram

17 November

kl. 15.00

CID-seminarium Personas Rosa Gudjonsdottir, PinkPuffin och Erik Markensten, Antrop CID torget

ram
ram

18 November

kl 15.00-16.30

15.15

“Entreprenörer från ett entreprenöriellt universitet”, Svante Littmarck och Sven Grahn. Bottenplanet i Sing Sing, INDEK

examensarbeten i datalogi: Building Consensus Trees using Gene Sequences - A Phylogenetic Approach. Steffansson, Pär. NTRUEncrypt and Lattice Attacks.
Rosenberg, Daniel, rum 4523

ram
ram

19 November

kl. 13.00

Doctoral Thesis, A Component Framework for Autonomous Mobile Robots, Anders Orebäck, kollegiesalen

ram
ram

22 November

kl. 13:15


kl 18.30

TCS-Seminar, Difunctorial Semantics of Object Calculus: Towards Algebra of Objects, Johan Glimming, TCS, room 1537

Populärvetenskapliga föreläsningar på AlbaNova. “Solvinden och kometer - laddade möten” professor Henrik Cederquist, Oskar Kleins auditorium

ram
ram

25 November

kl 14-16

kl 14-16. Seminarium om Språkverkstaden och studenternas språkkunskaper, Spelbomskan, Aula Magna


ram
ram

26 November

kl 14.15,

Doctoral thesis, A new Kernel method for object recognition: Spin Glass-Markov random fields, Barbara Caputo, sal F2, Lindstedtsvägen 28

ram
ram

3 December

kl 13.15

Doctoral Thesis, On Knowing Who Knows - An Alternative Approach to Knowledge Management, Kristina Groth, kollegiesalen

ram
ram

9 December

kl 12.00 - 13.00

Seminar: HUMAINE: towards a sound foundation for emotion-oriented computing, Prof Roddy Cowie, DSV, floor 7, Forum-building, Kista

ram
ram

16-17 December


Grid Computing and Beyond A symposium and a gala dinner in celebration of Professor S. Lennart Johnsson’s 60th birthday

ram

 

ram
"Love doesn't make the world go round.  Love just makes the ride worthwhile."

Franklin P. Adams

ram