Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 36 · 4 november 2004 · Årgång 34      
NADA

ram

Val av ledamöter till fakultetskollegiet

Vi har fått protokollet fört vid rösträkning avseende val av ledamöter till fakultetskollegiet.

Inga röstetal per individ är angivna - endast namnen på de som valdes.
345 röster varav 33 ogiltiga har lämnats in av möjliga 710. Det framgår ej hur många som röstade på Nada.

Utfallet blev att Nils Enlund, Erik Fransén, Ann Lantz och Ingrid Melinder från Nada har valts att ingå i fakultetskollegiet nästa period.

Protokollet sätts upp på anslagstavlan vid postfacken på plan 4 i Huvudbyggnaden.

Ingrid

 

På gång

Begränsad service på fredagen den 5/11
Teknisk administrativ personal, bl a administratörer, systempersonal och vaktmästarna arbetar endast förmiddagen nu på fredag,5/11. Det kan även innebära att många tar ledigt denna dag.
Personligen så är jag ledig på fredag.

Posten
På fredag hämtas utgående post kl 11.00. Ingen hämtning på eftermiddagen.

Ha en trevlig helg
Eva-Lena

Doktorandseminarium i teoretisk datalogi

AI och spel för beslutsfattande
Joel Brynielsson, Nada/TCS

Måndag 15 november, kl 13.15, rum 1537:

Osäkerhetsmodellering, inferens och beslutsfattande kan i många applikationer göras framgångsrikt med hjälp av influensdiagram eller liknande strukturer för agentmodellering. Algoritmernas snabbhet och modellernas lättillgänglighet gör influensdiagrammet till det
självklara verktyget för beslutsfattande i såväl realtidssituationer som situationer karakteriserade av att många okända variabler
påverkar varandra på sätt som bara en beslutsfattare med domänkunskap kan förutse.
Ibland uppstår dock beslutssituationer där aktörens nytta är intimt förknippad med övriga aktörers agerande. Dessa spelteoretiska
beslutssituationer karakteriseras av att aktörerna ägnar sig åt att resonera om övriga aktörers resonerande och sådana beroenden kan inte modelleras i ett influensdiagram. Lösningar till spelteoretiska problem utgörs i stället av jämviktslösningar, så kallade
Nashjämvikter, som innebär att alla aktörer gör så bra de kan givet vad de tror att de andra aktörerna gör.
Jag kommer att presentera ett förslag till en
beslutsstödskomponent som kombinerar influensdiagram och spelteori. I mån av tid kommer jag sedan att skrapa på ytan till de många intressanta och svåra problem som uppkommer vid beräkning och tolkning av Nashjämvikter.

Jakob Nordström

ram
ram

Licentiate seminar:

On Control under Communication Constraints
in Autonomous Multi-robot Systems

Alberto Speranzon
Opponent: Prof Antonio Bicchi, Facolta’ di Ingegneria, Universita’ di Pisa

Date: November 12th, 10:00
Location: room V2, Teknikringen 76, KTH

Abstract:
Multi-robot systems have important applications, such as space explorations,underwater missions, and surveillance operations. In most of these cases robots need to exchange data through communication. Limitations in the communication system however impose constraints on the design of coordination strategies. In this thesis we present three papers on cooperative control problems in which different communication constraints are considered.

The first paper describes a rendezvous problem for a team of robots that exchanges position information through communication. A local control law for each robot should steer
the team to a common meeting point when communicated data are quantized. The robots are not equipped with any sensors so the positions of other teammates are not measured. Two different types of quantized communication are considered: uniform and logarithmic. Logarithmic quantization is often preferable since it requires that fewer bits are communicated compared to when uniform quantization is used. For a class of feasible communication topologies, control laws that solve the rendezvous problem are derived.

A hierarchical control structure is proposed in the second paper, for modelling autonomous underwater vehicles employed in finding a minimum of a scalar field. The controller is composed of two layers. The upper layer is the team controller, which is modeled as discrete-event system. It generates waypoints based on the simplex search optimization algorithm. The waypoints are used as target points by the lower control layer, which continuously steers each vehicle from the current to the next waypoint. It is shown that the communication of measurements is needed at each step for the team controller to generate unique waypoints. A protocol is proposed to reduce the amount of data to be exchanged, motivated by that underwater communication is costly in terms of energy.

In the third paper, a probabilistic pursuit-evasion game is considered as an example to study constrained communication in multi-robot systems. This system can be used to model search-and-rescue operations and multi-robot exploration. Communication protocols based on time-triggered and event-triggered synchronization schemes are considered. It is shown that by limiting the communication to events when the probabilistic map updated by the individual pursuer contains new information, as measured by a map entropy, the utilization of the communication link can be considerably improved compared to conventional time-triggered communication.

The Automatic Control group at S3

Stockholm physics colloquium

The Pierre Auger Observatory and the highest
energy cosmic rays.

Dr. Julio Rodriguez Martino, INFN - Sezione di Roma II, Rome, Italy.

Place: Oskar Klein auditorium, AlbaNova main building, level 4, on Thursday, November 4th, 15.15

Abstract:
On the vast plain known as Pampa Amarilla in western Argentina, the Pierre Auger Cosmic Ray Observatory has begun its study of the universe’s highest energy particles (above 10^20 eV).Experiments have so far failed to establish their physical properties and their existence has become a profound puzzle.
In order to record a large number of these cosmic rays for statistical analyses, a detection area of 3000 square kilometers will be used. The primary energetic cosmic ray collides with a nucleus in the atmosphere above this area, creating many secondary particles. These ”extensive air showers” will be monitored by 1600 surface detectors and 24 fluorescence detectors, of which 500 and 12, respectively, are already taking data.
A description of the physical principles involved in the detection will be given, together with the details of how such a huge detector is being built. The capabilities of the observatory for determining the possible origin and composition of these cosmic rays will also be discussed.

Coffee will be served before the talk.

Welcome!

Claes Fransson, Jouko Mickelsson
Hector Rubinstein

 

Welcome to the Wireless@KTH Friday Seminar

”Where are the wireless investment
opportunities?”

Magnus Melander, BrainHeart Capital

12 November at 14.30
Wireless@KTH, Isafjordsgatan 30b, Kista

Read more: http://www.wireless.kth.se

ram
ram

Välkommen till höstens kvalitetsseminarium!

Seminarium om Språkverkstaden och studenternas
språkkunskaper

torsdagen 25 november kl 14-16.
Spelbomskan, Aula Magna

Kvalitetsrådet fokuserar under det kommande året på kvalitet och mångfald och kommer att ägna en serie kvalitetsseminarier åt detta ämne. Det första seminariet tar upp frågor kring nya studentgruppers språkkunskaper och universitetets arbete för förbättra dessa.
Villkoren och förutsättningarna för utbildning ändras i och med att nya grupper av studenter kommer till universitetet. De nya grupperna utgör på många sätt en kvalitetsförbättring men ställer samtidigt ökade krav på universitetets språkstöd. Vid Stockholms universitet finns sedan två år tillbaka projektet Språkverkstaden. Språkverkstaden har som mål att såväl i beprövade som i nya och okonventionella former ge språkstöd
till studenter med särskilda behov vid universitetet. Kvalitetsrådets seminarium den 25 november ägnas åt Språkverkstaden och andra frågor som anknyter till studenternas språkkunskaper.

Rudi Bjerregaard, projektledare och språkkonsult vid Språkverkstaden, inleder med fortsättning av Irene Kreuger, svensklärare, och Hans Strand, professor i Nusvenska.

Anmälan görs senast 23/11 till
christian.camitz@upc.su.se

Välkommen!
Kvalitetsrådet

TCS-Seminar

Difunctorial Semantics of Object Calculus:
Towards Algebra of Objects

Johan Glimming, TCS

Monday 22 November, 13:15, room 1537

Abstract:
I will give an introduction to Abadi and Cardelli’s object calculus, a typed system similar to simply typed lambda calculus but where objects, rather than functions, are the primitive syntactic entities. I give a denotational model for the first order object calculus (without subtyping) in the category pCpo of cpos and partial maps. The key novelty of this new model is its extensive use of recursively defined types, supporting self-application, to model objects. At a technical level, this entails using some sophisticated techniques such as Freyd’s algebraic compactness to guarantee the existence of the denotations of the object types. The key feature/complexity is the mixed variance functors which are needed to model object types.

I will show that a canonical recursion operator is inherent in this semantics. This operator can be useful in object-oriented programming: both in algebraic /coalgebraic formal methods and in capturing recurring abstractions in actual programs. The usefulness of the operator is witnessed by giving a straightforward translation of algebraic datatypes into so called wrapper classes. The talk concludes by comparing with Abadi and Cardelli’s per semantics and by discussing current and future work.

The work reported here is joint work with Neil Ghani at University of Leicester.

The talk will be given in English.

ram
ram

welcomes you to the following TWO
master thesis seminars:

A model of the air temperature in a truck cabin
Mattias Björklund

Date: November 10th, 14:15
Location: seminar room, 5th floor, Osquldas väg 10, KTH

Abstract:
This thesis project was carried out at Scania in Södertälje. The aim was to develop a model for the air temperature in a truck cabin. The model should simulate the truck temperature as it would have been measured by the Automatic Climate Controller’s (ACC’s) temperature sensor. Apart from the actual cabin temperature
model, models for the heater and cooler systems also had to be developed.
The model was developed in Simulink and is intended to be used in real-time “hardware-inloop” simulations at Scania’s integration laboratory. For that purpose, simplicity of the model is given priority over high accuracy.
Both black- and white-box techniques to model the cabin air temperature where
developed and evaluated. Both techniques resulted in a model with acceptable performance. The main problem with the white-box model was a non-symmetry in the cabin temperature dynamics. This problem was solved by using variable parameters in the white-box model.
The results of this thesis project shows possible approaches to do more accurate models of the cabin air temperature. The white-box model, in particular, is suitable to enhance in order to improve the performance.

Language: Swedish

Automatic tuning of control parameters for single speed engines
Johan Olsson

Date: November 10th, 15:00
Location: seminar room, 5th floor, Osquldas väg 10, KTH

Abstract:
In Scania’s single speed engines for industrial and marine use, the engine speed is controlled by a PI-controller. This controller is tuned equally independent of engine type and application. This brings certain disadvantages since the engines are used in a wide range of applications where the dynamics may differ.
In this thesis, the possibility to tune the controller automatically for a specific engine has been investigated.
The work shows that automatic tuning is possible. By performing an identification
experiment on the engine, the parameters in a first order model describing the dynamics of the engine and the load aggregate are determined. The control parameters are then determined as functions of the model parameters.
Measurements on a generating set show that the proposed method provides a controller
which is able to follow changes in the reference value, and to compensate for load disturbances.

Keywords: PID-control, GenSet, automatic tuning.

Language: Swedish, but perhaps parts of opposition in English. (Slides in English.)

WELCOME!

ram

 

Numero är institutionstidningen vid Nada - institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Maria Engström. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

ram
ram
Kalendarium
ram

ram

4 November

kl 15.15

Stockholm physics colloquium, The Pierre Auger Observatory and the highest energy cosmic rays.Dr. Julio Rodriguez Martino, Oskar Klein auditorium, AlbaNova main building, level 4

ram
ram

8 November

kl. 10 - 11.30kl. 18.30

Seminar: SKETCHING INTERACTION, Jonas Löwgren, DSV, Forum-building, Isafjordsgatan , C-elevator, floor 7

populärvetenskapliga föreläsningar på AlbaNova. Det svänger om neutrinerna”. professor Håkan Snellman Oskar Kleins auditorium på Roslagstullsbacken 21.

ram
ram

10 November

kl. 14.15

A model of the air temperature in a truck cabin Mattias Björklund,
Automatic tuning of control parameters for single speed engines, Johan Olsson seminar room, 5th floor, Osquldas väg 10, KTH

ram
ram

12 November

kl. 10.00kl. 10.00kl 14.30

Licentiat Seminarium: A Proof of a Resolvent Estimate for Plane Couette Flow by New Analytical and Numerical Techniques, PER-OLOV ÅSÉN i sal D41

Licentiate seminar: On Control under Communication Constraints in Autonomous Multi-robot Systems, Alberto Speranzon, room V2, Teknikringen 76, KTH

kl 14.30 Wireless@KTH Seminar ”Where are the wireless investment opportunities?”, Magnus Melander, BrainHeart Capital, Wireless@KTH, Isafjordsgatan 30b, Kista

ram
ram

15 November

kl. 13.15

Doktorandseminarium i teoretisk datalogi AI och spel för beslutsfattande, Joel Brynielsson, Nada/TCS, rum 1537

ram
ram

22 November

kl 13:15

kl 18.30

13:15 TCS-Seminar, Difunctorial Semantics of Object Calculus: Towards Algebra of Objects, Johan Glimming, TCS, room 1537

populärvetenskapliga föreläsningar på AlbaNova. “Solvinden och kometer - laddade möten” professor Henrik Cederquist, Oskar Kleins auditorium

ram
ram

25 November

kl 14-16.

kl 14-16. Seminarium om Språkverkstaden och studenternas språkkunskaper, Spelbomskan, Aula Magna

ram

 

ram
"Love doesn't make the world go round.  Love just makes the ride worthwhile."

Franklin P. Adams

ram