Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 35 · 28 oktober 2004 · Årgång 34      
NADA

ram

Tempus partnersök
Meddelande från Internationella programkontoret.

Institutioner i stater inom f.d. Sovjetunionen inbjuder till deltagande i ansökningar inom Tempusprogrammet.
För information om detta program, gå till
http://www.etf.eu.int/tempus.nsf

Den 4 november anordnar Internationella programkontoret “Tempusakuten”, en halvdag för information om programmet och för hjälp till dem som håller på med ansökningar, i första hand för ansökningsomgången den 15 december 2004. Inbjudan och program kan beställas från undertecknad.

Åke Nagrelius
Senior Advisor for International Affairs, SU

 

Doktorandseminarium i teoretisk datalogi

1.375 Approximation Algorithm for Sorting by Transpositions,
Isaac Elias, Nada/TCS

Måndag 8 november, kl 13.15, rum 1537:

An important problem in genome rearrangements is sorting permutations by transpositions. A transposition is a rearrangement operation, in which a segment is cut out of the permutation, and pasted in a different location. The complexity of this problem is still open, and it has been a ten-years-old open problem to improve the best known 1.5-approximation algorithm. In this paper we provide a 1.375-approximation algorithm for sorting by transpositions. The algorithm is based on some new results regarding the transposition diameter of several subsets of the symmetric group, which are considered in the genome rearrangement literature: We determine the exact transposition diameter of 2-permutations and simple permutations, and find an upper bound for the diameter of 3-permutations.

Joint work with Tzvika Hartman.

Omorganisation på KTH

Jag har tidigare informerat om att KTH:s
styrelse under mötet den 28/10 beräknas besluta om att KTH organiseras i 10 Institutioner/Skolor varav Datavetenskap och kommunikation är en och Teknikvetenskap är en annan.

Beredningsgrupperna för varje skola har lämnat förslag på svensk och engelsk benämning samt kortbeskrivningar om varje Institution. De har också lämnat förslag till process för nominering och förankring av förslag till prefekt och proprefekt för respektive institution. Namnförslag ska lämnas till rektor den 1/11. Det är således mycket kort tid till förankring. Det är en av anledningarna till att Nada ordnar ett institutionskollegium tillsammans med TMH på fredag.

Inom Datavetenskap och kommunikation har vi tillsatt en nomineringskommitté som arbetar med att ta fram lämpliga kandidater under innevarande vecka. Förfarandet är presenterat i professorsgruppen den 22/10.

I nomineringskommittén ingår:
Jan-Olof Eklundh - datalogi (ordf.),
Lennart Edsberg - numerisk analys,
Björn Granström - tal-musikkommunikation,
Leif Handberg - medieteknik och grafisk produktion,
Ann Lantz -människa-datorinteraktion.

Ni kan således vända er till någon av dem och lämna synpunkter.

Under institutionskollegiet på fredag den 29/10 kl. 12.15 i D2 berättar jag mer utförligt och svarar på frågor. Jag räknar också med att nomineringskommittén berättar om sina överväganden.

Ingrid

ram
ram

Till alla KTH-anställda

Vi lever i en tid med snabba förändringar. Med mer kunskap om förändringsprocesser kan vi hantera förändringar på ett bättre sätt. På uppdrag av KTH:s Centrala samverkansgrupp inbjuder företagshälsovården Feelgood till en seminarieserie om förändringsarbete.

En seminarieserie riktar sig till alla anställda. Seminarierna genomförs av Agnes Robson, leg psykolog och leg psykoterapeut, Feelgood. Du kan anmäla dig till enstaka seminarium eller till hela serien. Anmäl dig senast några dagar före det aktuella seminariet per e-post till Inger Ekman på UF/Personalavdelningen: iekman@kth.se Ange vilket/vilka seminarium du avser.

Tisdagen den 2/11 2004, kl 14:15-16:30
Tema: Hur ser vi på förändringar? Förändringars dynamik. Förändringar i organisationer.
Plats: B3, Brinellvägen 23, entréplan (Campus Valhallavägen)

Tisdagen den 16/11 2004, kl 14.15-16:30
Tema: Kris och krisdynamik. Individens reaktioner. Olika personligheter reagerar olika. Hur mår vi idag?
Plats: B3, Brinellvägen 23, entréplan (Campus Valhallavägen)

Onsdagen den 1/12 2004, kl 14:15-16:30
Tema: Stress och stresshantering
Plats: V2, Teknikringen 76, 2 trp (Campus Valhallavägen)

Tisdagen den 1/2 2005, kl 14.15-16:30
Tema: Uppföljning. Hur har vi det idag? Vad kan vi jobba vidare med?
Plats: M2, Brinellvägen 64, bv (Campus Valhallavägen)

En föreläsning riktar sig till chefer med personalansvar:
Tisdagen den 23/11 2004, kl 14.15-16:30
Tema: Förändringar i organisationer. Vad är viktigt att tänka på och göra i olika faser i förändringsprocessen.
Plats: B2, Brinellvägen 23, bv (Campus Valhallavägen)
Anmäl dig senast några dagar före per e-post till Inger Ekman, iekman@kth.se
Väl mött!

Centrala samverkansgruppen/
Lotta Gustavsson, personalkonsult KTH

Licentiate Thesis seminar

A Proof of a Resolvent Estimate for Plane Couette Flow by New Analytical and Numerical Techniques

PER-OLOV ÅSÉN

fredagen den 12 november kl. 10.00 i sal D41, Huvudbyggnaden, Kungl Tekniska högskolan, Lindstedtsvägen 3, Stockholm.

Abstract:
This thesis concerns stability of plane Couette flow in three space dimensions for the incompressible Navier-Stokes equations. We present new results for the resolvent corresponding to this flow. Previously, analytical bounds of the resolvent have been derived in parts of the unstable half-plane. In the remaining part, only bounds based on numerical computations in an infinite parameter domain are available. Due to the need for truncation of this infinite parameter domain, these results are mathematically insufficient.
We obtain a new analytical bound of the resolvent at $s=0$ in all but a compact subset of the parameter domain. This is done by deriving approximate solutions of the Orr-Sommerfeldt equation and bounding the errors made by the approximations. In the remaining compact set, we use standard numerical techniques to obtain a bound. Hence, this part of the proof is not rigorous in the mathematical sense.
In the thesis, we present a way of making also the numerical part of the proof rigorous. By using analytical techniques, we reduce the remaining compact subset of the parameter domain to a finite set of parameter values. In this set, we need to compute bounds of the solution of a boundary value problem. By using a validated numerical method, such bounds can be obtained. In the last part of the thesis, we investigate a validated numerical method for enclosing the solutions of boundary value problems.

The thesis is available online at:
http://www.nada.kth.se/~aasen/Lic.pdf

 

Exjobb i Scientific Computing

Keivan Ashant,
Investigation of the internal structure of shock profiles for ENO methods.
Fre 29/10 kl 16.00-16.30 (ca) i 4523.

Donald Besong,
Mathematical modelling and numerical solution of the reactions and diffusion of carcinogenic compounds in cells
Ons 3/11 kl 14.00-14.30 (ca) i 1537.

Lennart Edsberg

ram
ram

Presentation av exjobb
i datalogi och MDI

Tisdagen den 2 november 2004
kl 15.15 i rum 4523:

Björkman, Karin
Modeling Dopamine Activity in the Brain with Reinforcement Learning - A Case Study.
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare:California State University
Handledare: Örjan Ekeberg och examinator: Anders Lansner
Opponent: Magnus Hult

Borg, Tage
Automatic Bluetooth Based Information Transfer Between P800 Terminals.
Ämne: Datalogi. Program: matematisk-datalogisk linje, SU
Uppdragsgivare: SICS
Handledare: Stefan Nilsson och examinator: Stefan Arnborg

Presentationerna leds av Stefan Arnborg

**

Onsdagen den 3 november 2004
kl 15.15 i rum 4523:

Francke, Elin
Metoder för produktutvärdering när användarna has dyslexi.
Ämne: Människa-datorinteraktion. Program: D
Uppdragsgivare: Hjälpmedelsinstitutet
Handledare: Minna Räsänen och examinator: Kerstin Severinson Eklundh

Jacobsson, Johan
Terrain model generation for the Infra Red scene simulation software SensorVision.
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: FOI
Handledare: Karim Oukbir och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Niklas Vargensten

Presentationerna leds av Stefan Arnborg

Doctoral Dissertation

Anders Orebäck

will defend his Doctoral Thesis:
A Component Framework for Autonomous Mobile Robots

in the Seminar Room (Kollegiesalen), Valhallavägen 79, on November 19, 2004, at 10 AM.

 

Vem har främjat jämställdhet och
mångfald?

Det är dags att nominera kandidater till det årliga jämställdhets- och mångfaldspriset för studenter respektive anställda på KTH.

10 000 kronor tillfaller den KTH-anställd som under det senaste verksamhetsåret bäst medverkat till att ur antingen jämställdhets- eller mångfaldssynpunkt främjat något av områdena arbetsmiljö, utbildning eller forskning. Nominera din kandidat till KTHs registratorskontor, e-post: registrator@kth.se. Glöm inte motivering!

Namnförslag och motivering inlämnas senast måndagen den 15 november. Priserna delas ut av rektor vid diplomeringen i Stockholms Stadshus torsdagen den 16 december.

 

Kth ledigförklarar:
Ett antal centrala doktorandanställningar

(s k excellenstjänster)

Ansökan ska inlämnas senast 2004-11-15.
Sök mer information på KTHs webb under “Lediga tjänster” på: http://www.kth.se/aktuellt/tjanster

ram

 

Numero är institutionstidningen vid Nada - institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Maria Engström. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

ram
ram
Kalendarium
ram

ram

Tors. 27 maj

kl 15.15


ram
ram

Fre. 28 maj

kl. 13.15


kl. 10.15 - 12.00kl. 13.15


ram
ram

Ons. 2 juni

kl. 11.00

kl. 13.30kl. 14.00-15.00


ram
ram

Tors. 3 juni

kl. 10.30kl. 10.15-12.00kl.14.00-15.00
kl. 14.00-15.00


ram
ram

Fre. 4 juni

kl. 10.00

 

ram
ram

Mån. 7 juni

kl 15.15


ram
ram

Ons. 9 juni

kl. 10.00


ram
ram

Tors. 10 juni

kl. 10.15


ram
ram

Fre. 11 juni

kl. 15.00

kl. 14.00


ram

 

ram
"Love doesn't make the world go round.  Love just makes the ride worthwhile."

Franklin P. Adams

ram