Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 34· 21 Oktober 2004 · Årgång 34      
NADA

ram

Stiftelsen Längmanska kulturfonden

Fonden skall främja:
•humanistiska vetenskaper – inbegripet teologi och juridik
•naturvetenskaper – inbegripet medicin
•konst och litteratur – inbegripet musik, dans, film m m
•folkbildningsverksamhet

Bidrag ges främst till särskilda ändamål, däremot inte till löpande verksamhet, periodiska skrifter o dyl. Kulturella samfund, institutioner eller föreningar kan tilldelas bidrag endast för viss uppgift eller publikation som ej kan tillgodoses genom deras ordinarie verksamhet. Bidrag ges inte till grund- eller forskarutbildning som är finansierad med studiemedel eller doktorandlön. Bidrag ges heller inte retroaktivt, vilket innebär att arbeten som är avslutade vid utdelningstillfället inte kan få bidrag.
Beviljade belopp är i regel i storleksordningen 15 000 – 40 000 kr.

Ansökningsperiod: 1 september (tidigast) – 15 januari (senast, fonden tillhanda). Utdelning ur fonden beslutas vanligen i slutet av april eller början av maj.
 
Ansökan görs på särskild blankett som kan laddas ned eller beställas på:http://www.langmanska.se/

Beställning kan också göras per post under adress:
Stiftelsen Längmanska kulturfonden
Box 5073
102 42 STOCKHOLM
eller per telefon 08-611 87 15 .
Bemannad telefontid onsdagar 10.00 - 12.00, övrig tid telefonsvarare. 

Ansökningar via fax accepteras ej.

Besked om beviljad/avslagen ansökan lämnas brevledes i maj. Beviljat bidrag är disponibelt under två kalenderår utöver det år det beviljats.Institutionskollegium i D2


kl.12:15-14:00
fredagen den 29 oktober 2004

KTHs omorganisation

KTHs styrelse förväntas fatta beslut angående KTHs organisation med 10 skolor och lednings-struktur för dessa den 28 oktober.

Beredningsgrupperna har till uppgift att lämna förslag till rektor senast den 20 oktober.

En huvudfråga är diskussion kring lednings-personer på institutionerna för Datavetenskap och kommunikation samt Teknikvetenskap angående institutionsnamn, kort beskrivning av verksamheten och nomineringsförfarande.

Mer utförlig information kommer senare.

Alla är välkomna

Ingrid

 


Venture cup


En folder från Venture Cup som är ett samarbete mellan KTH Innovation och Venture Cup finns just nu på ett fikabord nära dig.

Den nya tävlingsomgången har deadline för inlämning den 2/11.

www.venturecup.org


ram
ram

Stockholm physics colloquium


Point-Contact Spectroscopy


Prof. I. K. Yanson B.Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv, Ukraine

Thursday, October 21, 15.15
Oskar Klein auditorium, AlbaNova main building, level 4

A new type of spectroscopy, Point-Contact Spectroscopy, was created for the study of conduction electron interaction mechanism with a class of elementary excitations in solids. The physical principles of spectroscopy of quasi-particle excitations in metals at low temperatures by means of point contacts are presented. The point contact constitutes a tiny metallic bridge connecting bulk electrodes. We restrict ourselves by the most thoroughly studied phonon excitations, briefly mentioning the interaction of electrons with other quasiparticles (magnons, crystal-field electron excitations, paramagnetic impurities, two-level systems, etc). Various experimental techniques for point contact production are described. Examples of point-contact spectra are presented for pure metals, alloys and compounds, as well as some examples for semimetals and superconductors.

About the speaker: Prof. Yanson is a full member elect of the Ukrainian Academy of Sciences since 1992. His contributions to the field have been recognized by, among other awards, the Hewlett-Packard European Physical Society Prize for the “Discovery and exploitation of point-contact spectroscopy in metals” (1987).

Coffee will be served before the talk.
Welcome!


Claes Fransson, Jouko Mickelsson,
Hector Rubinstein

 

 


Lektor i Stockholm


Nordic-Math-Job number: SE-0616
University: Stockholms universitet
Department: Matematiska institutionen
Position: Universitetslektor i matematik
Deadline: 5 november 2004

Contacts:
Clas Löfwall, 08 - 16 45 16, clas@math.su.se,
Bibi Pehrson, 08 - 16 22 92, bibi.pehrson@natkan.su.se.
Web-info: http://www.insidan.su.se/ledigaanstallningar.php3?jobb=860
Seminarium i numerisk analys:


Adaptive DNS/LES: A New Approach to
Computational Turbulence Modeling


Johan Hoffman, Chalmers University of Technology

Time: 25 october, 14.15
Room: 4523

Abstract:
We present Adaptive DNS/LES, a new approach to computational turbulence modeling. In Adaptive DNS/LES a stabilized Galerkin method is used, with adaptive mesh refinement until a given stopping criterion is satisfied. Both the mesh refinement criterion and the stopping criterion are based on a posteriori error estimates of a given output of interest, in the form of a space-time integral of a computable residual times a dual weight, where the dual weight is obtained from solving an associated dual problem with the data of the dual problem coupling to the output of interest.

No filtering is used, and in particular no Reynolds stresses are introduced. We thus circumvent the problem of closure, and instead we estimate the error contribution from subgrid modeling (stabilization) a posteriori, which we find to be small for certain mean value output in computations.

For example, in bluff body problems we are able to predict the mean drag with an estimated tolerance of a few percent, using about 10^5 mesh points in space, with the computational power of a PC.

 

 


Welcome to a Wireless@KTH Seminar


“The DJammer: Interacting with MP3”
Mark T. Smith HP Labs, Palo Altoand Visiting Prof. at Georgia Tech.

Wednesday 27 October at 15.30
Wireless@KTH, Isafjordsgatan 30b, Kista

Read more: http://www.wireless.kth.se

 

ram
ram

IPLab & CID-seminarium

 

“Narrative and Non-Narrative Sequencing
Strategies for Behavior Generation in Virtual
Worlds”

Craig Lindley, professor vid Institutionen för teknik, konst och nya medier, Högskolan på Gotland

Fredag 29/10 kl. 10.15-12.00
CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6

Abstract:
Behavior generation for characters and agents within virtual worlds has tended to emphasise instrumental action and story generation, based upon goal-orientation and/or high level models of target narrative structures. Various strategies can be used for integrating concepts of narrativity with lowel level action structures based upon games and game play, with more or less effectiveness depending upon the strategy. However, at all levels of the time structure of behavior there are alternative possible time structures. These include rhetorical structures, designed to accomplish changes in belief states, and categorical structures, reflecting different patterns of breadth and depth in meandering traversals of subject matter. Narrative, game play, rhetorical and categorical dialectics provide a suite of time structuring techniques providing a rich set of authoring affordances for the design of virtual characters.
 
Alla intresserade är välkomna!


Kerstin Severinson Eklundh
Leif Dahlberg
Doktorandseminarium i teoretisk
datalogi

 

Gratis generering av synonymer

Viggo Kann, Nada/TCS


Måndag 1 november, kl 13.15,
rum 1537

Sammanfattning:
Den jobbigaste uppgift en lexikograf kan ställas
inför är nog att sätta ihop ett synonymlexikon. Därför finns det mycket få stora synonym-lexikon, och dom som finns är inte fritt tillgängliga eftersom upphovsmännen lagt ner så mycket tid på att konstruera dom.
Vid seminariet ska jag beskriva hur man kan sätta ihop Sveriges största synonymlexikon utan större ansträngning och utan att någon
upphovsman kräver ersättning. För att lyckas
med detta behövs en stor lista med synonym-förslag och en stor mängd datoranvändare som är villiga att lägga ner någon minut var på att bedöma hur bra ett antal synonymförslag är.

Synonymförslag produceras med hjälp av lexikon--sökningar. Dåliga förslag rensas sedan automatiskt bort med en metod som kallas Random indexing. Det är en statistisk metod som bedömer hur pass relaterade ord är genom att mäta ordens avstånd i ett vektorrum där varje ord representeras av en så kallad kontextvektor.
Den beskrivna synonymgenereringsmetoden kommer att testas i höst med hjälp av ett system som utvecklades av D- och I-teknologer i Nadas programutvecklings---projektkurs i våras.

Välkomna

ram


 

Numero är institutionstidningen vid Nada - institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Maria Engström. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

ram
ram
Kalendarium
ram

ram

21 Oktober

kl 15.15

exjobb i datalogi, i rum 4523

ram
ram

22 Oktober

kl. 13.30

15.15

Licentiat Seminarium: Visual Attention using Game Theory, Ola Ramström, sal E2, Lindstedtsvägen 3

15.15 Stockholm physics colloquium Point-Contact Spectroscopy, Prof. I. K. Yanson B.Verkin
Oskar Klein auditorium, AlbaNova main building, level 4

ram
ram

25 Oktober

kl. 13:15kl 18.30

TCS-Seminar, Semidefinite programming Anders Forsgren, KTH, room 1537

populärvetenskapliga föreläsningar på AlbaNova. “Ett (biotekniskt) laboratorium att hålla i handen”, docent Helene Andersson, Oskar Kleins auditorium på Roslagstullsbacken 21.

ram
ram

27 Oktober

kl. 9.30-16.30


kl 15.15kl.15.30

Workshop Supervising Research Students, Professor Vicky Lewis, Plats: UPC:s seminarierum, Manne Siegbahn, hus C.

kl 15.15 Seminarium hos SBC, Simple and not so simple heuristic search on 3-SAT, Erik Aurell

Wireless@KTH Seminar “The DJammer: Interacting with MP3” Mark T. Smith Wireless@KTH, Isafjordsgatan 30b, Kista

ram
ram

28 October

 

 

28-30 Oktober

kl. 10.00

14.00

Licentiate seminar, Modelling and Control of Auxiliary Loads in Heavy Vehicles. Niklas Pettersson. Place: Sal Q2, Osquldasväg 6, KTH

Seminar at CVAP: Invariant Grey Scale Features for Pattern Recognition of 3D Textures, Dr Andrei Reztsov, Room 304, Teknikringen 14.

Symposium - Music and Music Science. Plats: Kungliga Musikhögskolan, Valhallavägen 105, STOCKHOLM

ram
ram

29 Oktober

kl 10.15-12.00

 

12:15-14:00

15.15

10.15-12.00 IPLab & CID-seminarium. “Narrative and Non-Narrative Sequencing Strategies for Behavior Generation in Virtual Worlds” Craig Lindley, professor, CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6

institutionskollegium i D2

Google-föredrag “Finding Needles in a 50TB Haystack: Building scalable systems for web search and beyond” Magnus Sandberg. Sal E1, Osquars backe 2, KTH

ram
ram

1 November

kl. 13.15

Doktorandseminarium i teoretisk datalogi, Gratis generering av synonymer, Viggo Kann, Nada/TCS rum 1537

ram
ram

8 November

kl. 10 - 11.30


kl 18.30

Seminar: SKETCHING INTERACTION, Jonas Löwgren,
DSV, Forum-building, Isafjordsgatan , C-elevator, floor 7

populärvetenskapliga föreläsningar på AlbaNova. Det svänger om neutrinerna”. professor Håkan Snellman Oskar Kleins auditorium på Roslagstullsbacken 21.

ram
ram

22 November

kl 18.30

populärvetenskapliga föreläsningar på AlbaNova. “Solvinden och kometer - laddade möten” professor Henrik Cederquist, Oskar Kleins auditorium

ram

 

ram
"Love doesn't make the world go round.  Love just makes the ride worthwhile."

Franklin P. Adams

ram