Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 31· 30 september2004 · Årgång 34      
NADA

ram

KTH-EKOT:


INDISK AFTON


KTH bjuder på en indisk afton
onsdag 6 oktober kl. 17.00
i Kollegiesalen Valhallavägen 79

Möt Indiens ambassadör Chitra Narayanan och rektor Anders Flodström i ett spännande samtal om Indien igår, idag och imorgon m. fl. medverkande. Det blir också en liten bok och frimärksutställning på KTHs Infocenter i anslutning till den indiska aftonen.


Pro et contra debatt på KTH:


Rätten till det offentliga rummet
Debatten äger rum tisdagen den 19 oktober 2004 kl. 15.15-17.00 i sal E2, Lindstedtsvägen 3, entréplan

Offentliga rum är de delar av staden som är tillgängliga för allmänheten. Gator, vägar, stråk, parker och torg är exempel på sådana. En del av Stockholms offentliga rum har sålts ut de senast åren. Delar av gator och torg har glasats in till butiker och shoppinggallerior. Vad betyder detta för rätten till offentliga samtal och politisk opinionsbildning? Försvagas vår roll som medborgare och ersätts av konsumentrollen? Och vad händer utanför galleriorna? Blir kvarvarande rum mindre trygga? Frågor som de här försöker den här debatten svara på med fokus på stadsbyggnadsfrågor.

Deltagare i panelen är: Gudrun Schyman, riksdagsledamot (v), Bosse Bergman, docent, Samhällsbyggnad, KTH, Anna Wersäll, Stockholms Handelskammare, Roger Mogert, gatu- och fastighetsborgarråd (s),

Moderator: Prof Emeritus Sven Thiberg

 På gång


Hälsoundersökningar
Feelgood kommer under oktober att påbörja arbetet med årets hälsoundersökningar. I år kommer anställda som är födda 1939, 1942, 1954, 1959, 1964, 1969 och 1974 att få en personlig inbjudan till hälsoundersökningen. Undersökningen kommer att genomföras på Nada.


Meddela om adressändring, rumsbyte och byte av
telefonanknytning

För att hålla vår telefonlista aktuell är det oerhört viktigt att du meddelar adressändring, rumsbyte och byte av telefonanknytning till Agneta Jansson, agnetaj@nada.kth.se


Eva-Lena

 


Doktorandseminarium i teoretisk datalogi


Approximering av Max k
CSP genom användning av slumprestriktioner och
semidefinit programmering

Måndag 11 oktober, kl 13.15, rum 1537:
Gustav Hast, Nada/TCS
Max k-CSP är ett så kallat villkorssatisfierings-problem (eng. constraint satisfaction problems, CSP). Givet ett antal villkor, där varje villkor beror på som mest k stycken binära variabler, så är målet att satisfiera så många av dem som möjligt. Att lösa detta problem tar i allmänhet för lång tid (det är NP-fullständigt) och därför är det rimligt att undersöka hur bra man kan approximera problemet i effektiv tid.
Jag kommer att gå igenom en approximationsalgoritm för Max k-CSP. Tekniker som används i algoritmen är bland annat semidefinit relaxering och slumprestriktioner.
Se http://www.nada.kth.se/theory/doktorandseminarier.html för mer information
om teorigruppens informella doktorand-seminarieserie.
Jakob Nordström


ram

 

ram

Defense of dissertations


Human capital development and competence structures in changing media production environments

Medieteknik och grafisk produktion

Respondent: Anastasios Politis

Opponent: Prof Robert Picard, Jönköping
International Business School
Huvudhandledare: Prof Nils Enlund

Tid och plats: 8 October, 14.00,
kollegiesalen, Valhallavägen 79

Abstract
This doctoral thesis discusses the competence structures and the development of human capital in the graphic arts and media sector. The study has focused on exploring the new media landscape and in particular the structural changes that influence the sector, the print-versuselectronic- media debate and the future of print media. The influence of new technologies and management concepts on the graphic arts and media sector has also been investigated, as has the role and the importance of people in new societal and industrial settings as well as new ways
of managing and developing people in changing media environments.
The primary research objective was to identify the competence requirements and characteristics for existing and potential employees in the graphic arts and media sector and, in particular, the areas of digital printing and cross-media publishing. The second objective was to elucidate the various actions and strategies established and applied for the professional development of people in the graphic arts and media sector, such as further training, recruitment policies and the evaluation and certification of competence. The third objective of the study was to suggest the formation of a strategy for the professional development of people in the graphic arts and media sector – namely the creation of a human capital development strategy. An important issue was to identify the various components (or substrategies) of the strategy and determine if it was possible to integrate them under a common platform.
The work has been based on literature studies, industry reports and observations, market analyses and forecasts, and empirical studies. Participatory research methods have also been used. In addition, case-study research has been performed at the company and sector levels. Human resource management and development concepts have been surveyed to determine whether they are efficient for the professional development of people in the entire spectrum of an industry sector.
The graphic arts and media sector – including print media – will remain active for the foreseeable future; however, the results presented here show that the sector has been significantly influenced by structural changes that have taken place over the last decade, affecting organizations, companies and people involved in the sector, and this process of change will continue.
The study shows that there is indeed a need for new competence in people employed in or to be recruited to the graphic arts and media sector. The initial identification and description of the competences for the new structure of the graphic arts and media industry is proposed. Various actions for the development of people in the sector, mainly regarding education, further and continuous learning, and recruitment, are also identified. However, these activities have been established mainly at the national level by various organizations (educational institutes, industrial partners and the governmental/European Union authorities).
Finally, the principal characteristics of a human capital development strategy are described, and components (or substrategies) that form a strategy that could be introduced for the graphic arts and media sector in Europe are proposed.

Keywords
Graphic arts and media sector, digital printing, cross-media publishing, human capital, intellectual capital, human resource management and development, human capital development strategy.

CID seminarium:


Konsten att leverera det som kunden behöver

Dan Gunnarsson

6:e Oktober kl 15.00-16.00.
CID-torget, Lindstedtsvägen 5, pl 6, till höger i valvet mot stora gården i KTHs huvudbyggnad

Sammanfattning
Seminariet kommer att ta upp vilka förutsättningar det finns för utvecklingen av användbarhet i IT-system på konsultbasis.
Huvudpunkten under seminariet kommer att vara hur kravspecifikation, och användningsfall i synnerhet, påverkar kommunikationen mellan leverantör och beställare. Användbarhet kommer att belysas som ett bra medel för att uppnå en god dialog mellan leverantör och beställare under utvecklingsfasen. Hur användbarhetsmetoder stödjer prioritering kommer att belysas med praktiska exempel på vad användningscentrerad prototyping leder till.

 

Presentation av exjobb i datalogi


Torsdagen den 7 oktober 2004 kl 15.15 i rum 4523

Edquist, Martin
Säkerhetslösningar för Enterprisenät.
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Föreningssparbanken
Handledare: Stefan Nilsson och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Johan Vallin

Olsson, Jenny
Comparative study of SQL server and Mimer SQL in mission-critical systems.
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: NTier Solutions
Handledare: Serafim Dahl och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Linda Doktár

Niemelä, Fredrik
Using SIP in mobile online games.
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Jadestone
Handledare: Henrik Eriksson och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Andreas Holmén

Presentationerna leds av Henrik Eriksson


Welcome to Wireless Seminar

How do We Promote and Sell “Wireless Sweden” Internationally?

Friday 1 October at 14.30
Speaker:Karin Ruiz, Head of IT Sweden, Invest in Sweden Agency (ISA)

Venue: Wireless@KTH, Isafjordsgatan 30b, Kista

Read more: http://www.wireless.kth.se
See “http://www.nada.kth.se/cvap/seminars/cvap-seminar.html” for details.

ram

 

ram

SKETCHING INTERACTION


Jonas Löwgren, professor of interaction design, Malmö University, [webzone.k3.mah.se/k3jolo]

3rd of November, 10 - 11.30 at DSV, SU/KTH, Forum-building, Isafjordsgatan , C-elevator, floor 7, room XXX

Abstract:
Interaction design is concerned with a material that is temporal every bit as much as it is spatial. This may be one of the main differences between interaction design and design disciplines such as architecture, product design and graphic design.
The temporal nature of the design material has implications for the choice of appropriate shaping and sketching techniques. Narrative techniques such as scenarios, storyboards, animated use sketches, video prototypes and roleplay are some examples of essential sketching techniques in interaction design.
In the seminar, I would like to focus on the temporal/narrative nature of interaction design, and discuss some examples of relevant sketching techniques.
No advance registration is necessary.

Everybody is most welcome!


Kristina Höök, prof at DSV, SU/KTH

 


MATHEMATICAL PHYSICS SEMINAR
 
Invariant star products on coadjoint orbits
Prof. Anton Alekseev, University of Geneva

Time: Friday Oct.1, 2004, 16.15h
Place: Roslagstullsbacken 11, seminar room

Abstract:
We give explicit Moyal type formulas for star products on a wide class of coadjoint orbits. Examples include the 2-sphere, complex projective spaces, flag manifolds, coadjoint orbits of the Virasoro and Kac-Moody algebras.
 
Welcome!

Edwin Langmann


Licentiat Seminarium


Visual Attention using Game Theory
Ola Ramström.

Tid och plats: Fredan 22 Oktober, 13.30, sal E2, Lindstedtsvägen 3

 


KTH-EKOT:


Rapport om en strategisk allians
En strategisk allians mellan de tekniska högskolorna KTH och Chalmers skulle kunna bli ett nytt sätt att möta de allt större förväntningarna på universiteten. Det menar en färsk rapport från SISTER (Institutet för studier av utbildning och forskning), som i fredags presenterades för utbildningsminister Tomas Östros. Den starka fordonsforskningen lyfts fram liksom möjligheterna till utbildning på hög och internationell nivå.

Rektorerna Anders Flodström (KTH) och Jan-Eric Sundgren (Chalmers) beställde rapporten i maj 2004 från SISTER.

Ladda ner rapporten på
http://www.sister.nu/pub/wp.html 
 

Seminar at CVAP


Invariant Grey Scale Features for Pattern Recognition of 3D Textures
Dr Andrei Reztsov is invited to have a talk
on Tuesday, 28 October,
Room 304, Teknikringen 14.
The seminar starts at 14:00.

Abstract
Three-dimensional (3D) texture analysis can be used to differentiate similar materials which have a complex structural nature that is not easily reduced to geometric primitives. A method which extends the concept of invariant grey scale features to non-structured 3D textures is introduced and applied to the study of five processed mineral carbon materials which are characteristically similar but derive from different industrial sources. X-ray microtomography (XRMT) was used to obtain 3D tomographic data with isotropic voxel spacing of 9.8µm. These data were used to construct invariant features for 3D texture measurement via Monte Carlo based sampling routines and integrals of a special grey scale relational kernel functions. The procedure produced multi-component texture vectors, which were successfully tested against texture samples as a classification-recognition tool. Identification accuracies ranging from 69% to approximately 83% were achieved for the five material sources examined. This result provides a sound basis for quantitative analysis of these materials which to date have proved very difficult to examine using traditional image analysis tools because of their complex natural structure.
Through the discussion of experimental results, the talk introduces invariant features for 3D grey scale X-ray microtomography data of textures and presents the corresponding computational procedure for texture recognition.
An increasing use of 3D datasets (for instance, tomography imaging) brings up the question of automation of 3D pattern recognition not only of objects with strong presence of geometrical primitives (like lines, points, different 2D and 3D shapes) but also of textural objects. In this study invariant features for 3D textural images were constructed via numerical calculation of the integrals of a special relational kernel functions. Instead of characterising texture with just one or two numbers, the procedure produced a multi-component vector. These characterizing vectors were successfully tested against several dozens of texture samples as a classification-recognition tool.
  Dr Andrei Reztsov is an Australian with a Russian background. He gained his PhD in Mathematics and Physics from Moscow State University (Mechanical-Mathematical Faculty) under the supervision of the late Professor Sergey Stechkin. With his interest in approximation theory, numerical analysis, optimisation and image analysis Dr Reztsov published almost 30 papers in international peer-reviewed journals. Andrei currently works with Dr Allan Jones in Electron Microscope Unit at Sydney University. 


Ola Ramström


ram


 

Numero är institutionstidningen vid Nada - institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

ram
ram
Kalendarium
ram

ram

1 Oktober

kl 14.30

Wireless Seminar: How do We Promote and Sell “Wireless Sweden” Internationally? Karin Ruiz, Head of IT Sweden, Invest in Sweden Agency (ISA) Venue: Wireless@KTH, Isafjordsgatan 30b, Kista

ram
ram

4 Oktober

kl. 13.15

Doktorandseminarium i teoretisk datalogi:
Gene Tree Reconstruction and Orthology Analysis Based on an Integrated Model for Duplications and Sequence Evolution. Lars Arvestad , rum 1537

ram
ram

6 Oktober

kl. 15.00

CID seminarium: Konsten att leverera det som kunden behöver, Dan Gunnarsson, 6:e Oktober kl 14.00-15.00. CID-torget, Lindstedtsvägen 5,

ram
ram

7 Oktober 15.15

kl. 15.15

Presentation av exjobb i datalogi: i rum 4523,
Säkerhetslösningar för Enterprisenät: Edquist, Martin.
Comparative study of SQL server and Mimer SQL in mission-critical systems: Olsson, Jenny.
Using SIP in mobile online games: Niemelä, Fredrik.

ram
ram

8 Oktober

kl. 14.00

Defense of dissertation:
Human capital development and competence structures in changing media production environments.
Anastasios Politis, kollegiesalen, Valhallavägen 79

ram
ram

11 Oktober

kl 13.15

Doktorandseminarium i teoretisk datalogi: Approximering av Max k CSP genom användning av slumprestriktioner och semidefinit programmering,
Gustav Hast, Nada/TCS, rum 1537

ram
ram

11 Oktober

kl. 14.00-15.00

Mini Workshop on Computational Electromagnetics, PSCI

ram
ram

11 Oktober

kl. 15.00

Defense of dissertation: Robot Path Planning:
An Object-Oriented Approach, Morten Strandberg, kollegiesalen, Valhallavägen 79

ram
ram

12 Oktober

kl. 13.15

kl. 14.00

CAS Seminar: Solving Mobile Robot Tasks without Localization and Mapping, Steven M. LaValle
seminar room 22:an, 3rd floor, Teknikringen 14

ram

22 Oktober

kl 13.30

Licentiat Seminarium: Visual Attention using Game Theory, Ola Ramström, sal E2, Lindstedtsvägen 3

28 Oktober

kl 14.00

Seminar at CVAP: Invariant Grey Scale Features for Pattern Recognition of 3D Textures, Dr Andrei Reztsov, Room 304, Teknikringen 14.

8 November

kl 10 - 11.30

Seminar: SKETCHING INTERACTION, Jonas Löwgren,
DSV, Forum-building, Isafjordsgatan , C-elevator, floor 7

 

 

 

 

ram
"Love doesn't make the world go round.  Love just makes the ride worthwhile."

Franklin P. Adams

ram