Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 27· 2 september 2004 · Årgång 34      
NADA

ram

Välkommen till Hemkomstdagen 2004!


Den 23 september är du som KTH alumn välkommen till årets Hemkomstdag. Vi kommer i år att särskilt uppmärksamma dig som 10- och 20-års jubilerar din inskrivning på KTH, 1984 och 1994.

Du erbjuds både kompetensutveckling och igenkännande. Programmet ger dig en inblick i institutionernas kompetens och en möjlighet att träffa både gamla kurskamrater och dagens studenter. En del har säkert förändrats men kårhuset står kvar och väntar på dig och dina kurskamrater!

Vill du ha hjälp med att ordna en årskursträff kontaktar du Mari Talpila på KTH alumniverksamhet, e-post: mtalpila@kth.se

Programmet startar med att rektor Anders Flodström hälsar alla välkomna och informerar om KTH och framtiden. Därefter erbjuds parallella program, där bland annat studentprojekt visas och institutioner får en chans att demonstrera sin kompetens.

Från kl 18.30 serveras en fördrink innan trerättersmiddagen tar vid i Kårhuset. Du kommer att kunna njuta av bla kvalificerad underhållning såsom skönsång av operasångaren och KTH-alumnen Gunnar Lundberg, tidlösa klassiker framförda av grupperna Audio Quattro, 20+ och kårspexet.

Hela festprogrammet arrangeras av KTHs alumniföreningar i samarbete med KTH Alumniverksamhet, studentkåren (THS) och Näringslivskontakt.

Mer information och anmälan på nedanstående webbadress:
http://www.kth.se/alumni/hemkomstdagen/


Sista anmälningdatum är 3 september!
Kontaktperson är: Mattias Wirén på tel: 08-790 88 37 eller e-post: event.karriar@kth.se.

Kontakt med toastmaster, Henrik Mickos, sker även via denna e-postadress.

Hjärtligt Välkommen!

 


Presentation av exjobb i datalogi
och människa-datorinteraktion


Onsdagen den 8 september 2004 kl 15.15 i rum 4523

Magnusson, Magnus
Synchronous Text Reviewing over Internet.
Ämne: Människa-datorinteraktion. Program: D
Uppdragsgivare: IPLab, Nada
Handledare och examinator: Kerstin Severinson-Eklundh
Opponent: Elin Francke

Elmehed, Niklas
Sånger från spam - Ett vetenskapligt konstprojekt.
Ämne: Datalogi. Program: E
Uppdragsgivare: Konsthögskolan
Handledare och examinator: Lars Kjelldahl
Opponent:

Presentationerna leds av Lars Kjelldahl

Torsdagen den 9 september 2004 kl 15.15 i rum 4523

Collin, Niklas
Time-series prediction of a waste water treatment plant-a case study in data analysis using support vector machines.
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Universitet i Barcelona
Handledare och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Alexander Lindquister
Presentationen leds av Stefan Arnborg

Master Thesis presentation


“ADHM classification of instantons, classical and in noncommutative geometry”
Erik Lötstedt will talk about his master thesis in mathematical physics, on Thursday, September 9, 10.15
in theoretical physics seminar room, Roslagstullsbacken 11.
Welcome!

Jouko Mickelsson

 

Tre Nadaiter på spexscenen
16-18 september


I årets spex från Fysiksektionen finns det inte mindre än tre Nadaanställda på scenen. Kom och skratta ut Alexander Baltatzis, Hedvig Sidenbladh och Olle Bälter på Vasateatern. Biljetter bokas via www.fysikalen.se
Välkomna!

Olle, Hedvig, Alexander

 

Seminar invitation


On-line optimization of pulp and paper production


Jens Pettersson (ABB)
Date: September 2nd, 13:15
Location: seminar room, 3rd floor, Osquldas väg 10, KTH

Abstract:
This project considers the operation of pulp production for large sulphate and sulfite mills. The focus is to calculate production trajactories for a complete mill such that important process variable (tank-levels, material flows etc) †are kept under control.
The production operation problem is formulated as a non-linear program (NLP) given a mathematical model of the mill as constraint and with the objective †to minimize the usage of expensive chemicals and to minimize the (squared) deviation from specified set-points for selected variables, e.g. production, tank-level and chemical composition of the cooking liquor. The problem formulation also considers upper and lower limits on variables and limitations in the derivative of production related variables. The NLP, which involves several tens of thousands of variables, is solved using algorithms for large-scale optimization. To provide a correct initial state of the process model, a moving horizon estimation is done to estimate the current state of the process.
A model library consisting of common process units in pulp mills have been developed. The models are described by differential algebraic equations. A software platform, which enables the user to assemble complex process models †based on the model library, has been developed. This ensures for easy reuse and engineering for different processes and plants.
As a commercial pilot, the pulp mill production planning syste m is installed on-line at Billerud Gruvˆn (www.billerud.se),! a large integrated pulp and paper mill, producing some 650000 annual tons of sulphate and sulfite pulp. The mill includes three fiber lines and a common recovery island for the recovery of cooking chemicals. Most of the pulp is used by the mills six paper machines. Pulp demand is given by the planning system for the paper machines. †The main objectives with this installation is to keep the ratio between sodium and sulfur in the cooking liquor at a constant level and to minimize the usage of (expensive) sodium. Secondary aims are to keep different buffers and storage tanks in the mill at appropriate levels while following the (time-varying) fiber demand. Optimal production trajectories for all process units are calculated every half hour with a planning horizon of 36-48 hours. The result is used by the production engineers in their daily production planning.
Welcome!


The Automatic Control group at S3, KTH


Kallelse till institutionskollegium
på Nada


Måndagen den 6 september kl 14.15 -16
Lokal meddelas senare

KTH - omorganisation?
Många hör talas om en stor omorganisation på KTH. Vad är det som gäller? KTH:s styrelse ska i morgon den 27/8 ta ställning till ett förslag från Rektor. På kollegiet kommer jag att berätta om detta förslag och vad styrelsen beslutar.

Övriga frågor:
* val till fakultetskollegiet
* Nadas interna organisationsförändring
* nytt om datorelaterade frågor
* presentation av ny medarbetare
* andra nyheter

Välkomna


Ingrid

 

På gång


Välkommen tillbaka. Hösten kommer med stormsteg. Hoppas att ni har haft en härlig sommarledighet trots vädret. Personligen så har jag haft det bra. Jag är en person som inte gillar att ligga och ”grilla” mig i solen utan vandrar gärna i naturen. Dessutom har jag som motto att det finns inget dåligt väder utan det finns mängder av dåliga kläder. Nu kan vi se fram emot en härlig höst med en färgsprakande fauna.


Köp av brandsläckare


Under maj erbjöds våra anställda att få pröva hur brandsläckare används. Det var ett 20 tal anställda som tog chansen att pröva släcka en brand. Bra med sådan övning.
Nu erbjuder brandmannen, Jan-Olov Lindkvist, oss att köpa brandsläckare till ett förmånligt pris. Han rekommenderar att vi ska ha skumsläckare i våra hem. Det finns två alternativ, en släckare på sex kilo för 875 kronor (ute i handeln 1 380 exkl). Och en på nio liter för 975 kronor ink moms (ute i handeln 1 725 exkl).
Mera information om brandsläckare finns att hämta på www.dafo.se
Är du intresserad meddela Gunnel Hartikainen, gunnelh@nada.kth.se senast den 15 september. Om du vill kan kostnaden dras på din lön.


Semester


Årets hantering av semesteransökningar har fungerat mycket bra. Det är endast ett fåtal anställda som jag fortfarande inte har fått in några ledighetsansökningar från. Dessa personer kommer inom kort att få en påminnelse av vår personaladministratör, Gunnel Hartikainen. Har du några frågor kontakta henne, ank 7143.


Nyanställda


Följande personer har fått anställning på Nada
Elena Pacchierotto, post-doc på Cvap/CasKristina Winblad doktorand på Cvap/Cas
Jag ber dem presentera sig närmare i Numero vid ett senare tillfälle.Välkomna till oss på Nada !


Personer som slutar


OBS. Ett förtydligande om nedanstående personer. Samtliga personer avslutar sina formella anställningar på Nada men flera av dem kan ha kvar uppdrag att slutföra och kommer att finnas inom Nada på ett eller annat sätt.

Rickard Buch, informatör
Charlotte Eriksson, doktorand på Sans
Henrik Eriksson, programmerare på Cid
Fredrik Furusjö, doktorand på Cvap/Cas

Vi önskar samtliga lycka till med nya utmaningar i yrkeslivet


Eva-Lena

 


Doktorandseminarium i
teoretisk datalogi


Måndag 6 september, kl 10.15, rum 1537: Robust fusion – konkurrerande skolor (Stefan Arnborg, Nada/TCS)
Informationsfusion är beteckningen på ett forskningsfält där man studerar metoder att kombinera information från olika källor för att dra slutsatser. Ett paradexempel är det framtida nätverksbaserade försvaret, där man tänker sig att information från olika typer av sensorer och underrättelsetjänst ska “fusioneras” för att ge en tydlig bild av fiendens placering, kapacitet och i sista hand avsikt.
Inom området finns ett antal konkurrerande skolor som alla anser sig ha den slutliga lösningen på fusionsproblemet. De går under namnen (Robust) Bayes, DS - Dempster/Shafer, DSm - Dezert/Smarandache och FISST - finite set statistics (Goodman, Mahler, Nguyen). De kan alla betraktas som – sinsemellan olika – generaliseringar av Bayes metod. Jag tänkte ge en översikt över dessa skolors filosofiska grunder och speciellt visa att Robust Bayes och Dempster/Shafer inte
verkar vara kompatibla, vilket jag själv (och andra) länge trott. Inkompatibiliteten består i inkoherens: med exakt samma ingångsdata kan Bayes metod och DS-metoden ibland leda till konkret olika förordade beslut.
Se http://www.nada.kth.se/theory/doktorandseminarier.html för mer information om teorigruppens informella doktorandseminarieserie.

 

Utlysning:
STIFTELSEN  Lars Hiertas Minne


Stiftelsen tar emot förslag från “enskilda forskare” till projekt inom alla ämnes-områden. För närvarande utdelas c:a 4 miljoner kronor
årligen till vetenskapliga ändamål, vanligen fördelade på anslag i storleksordningen 5.000 - 75.000 kronor.
Stiftelsen ser gärna anslag som igångsättningshjälp till yngre forskare och doktorander som ännu ej är etablerade hos forskningsråden och som presenterar en intressant idé de vill pröva eller demonstrera, eller ett uppslag till ett projekt utanför huvudvägarna.
Ansökningar skall ha kommit Stiftelsen tillhanda senast kl. 16.00 den 1 oktober
Lars Hiertas Minne, se http://www.go.to/Hierta/


ram

 

Stockholm Arts and Science Festival


Den 24 - 26 september genomförs en konst- och vetenskapsfestival i Stockholm , “Stockholm Arts and Science Festival”, där KTH en av festivalens huvudsponsor och medarrangör. Festivalen i sin helhet är förlagd till Stockholms konserthus, där besökare under en hel helg kommer att kunna ta del av aktiviteter som bygger på projekt och produktioner från medverkande högskolor.
Vi marknadsför KTHs medverkan i festivalprogrammet specifikt till våra alumner, för att visa på den breda kompetens som KTH kan erbjuda. Festivalens aktiviteter kräver inga anmälningar.
Information om festivalprogrammet kan du följa på: www.artsandscience.se

INSTÄLLT
Success Factors in Building Research Networks Dr. Maike L. Miller,Canada. Wireless@KTH, Isafjordsgatan 30b,Kista
Måndagen den 6 september, 13.00

 

Numero är institutionstidningen vid Nada - institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

ram
ram
Kalendarium
ram

ram

Torsdag 2:a September

13:15
Osquldas väg 10

Seminar: On-line optimization of pulp and paper production, Jens Pettersson (ABB)


ram
ram

Måndagen den 6 september

10.15, rum 1537

14.15 -16


Doktorandseminarium i teoretisk datalogi,
Robust fusion – konkurrerande skolor, Stefan Arnborg

institutionskollegium på Nada

ram
ram

Onsdagen den 8 september

15.15
i rum 4523


Presentation av exjobb i datalogi och människa-datorinteraktion
Magnusson, Magnus
Synchronous Text Reviewing over Internet.

Elmehed, Niklas
Sånger från spam - Ett vetenskapligt konstprojekt.


Torsdagen den 9 september

kl 10.15

 

15.15
i rum 4523

Erik Lötstedt
“ADHM classification of instantons, classical and in noncommutative geometry”

Collin, Niklas
Time-series prediction of a waste water treatment
plant-a case study in data analysis using support


ram
ram

Måndag 13 sept

kl 15.00

Docentföreläsning: Valfrihetens pris
Lars Engebretsen. sal E3

ram
ram

Den 23 september

 

Hemkomstdagen

ram
ram

 

ram
ram