Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 24 · 12 augusti 2004 · Årgång 34      
NADA

ram

Utlysning från SSF


Utlysning från SSF av treåriga ramanslag avsedda att sökas gemensamt av en Biopartner och en X-partner, se
http://www.stratresearch.se/

Ingrid Melinder

 

CVAP seminar

Image based rendering with fisheye lenses
Hynek Bakstein, Center for Machine Perception, Czech Technical University, Prague.
August 19:th, 2004
at 11.00,
Room 304, Teknikringen 14, KTH, Stockholm
We focus on employment of fisheye lenses, with field of view at least 180 degrees, in image based rendering (IBR). IBR provides photorealistic images in realtime on common computers, in contrast with images generated by computer graphics. Fisheye lenses allow complete freedom of viewing direction in IBR generated virtual environment. We describe methods for fisheye calibration and we show how to compose so called omnidirectional image volume, which can be used directly in IBR techniques. We demonstrate results obtained with X-slits rendering.
Welcome!
Fredrik Furesjö

 

Ny Numeroredaktion

Eftersom Rickard slutat som informatör på Nada och sökt sig nya utmaningar så hoppar jag in som den nya Numeroredaktionen. Jag ser fram emot ett gott sammarbete med er alla.
Bidrag till Numero lämnas på vanligt sätt enligt redaktionsrutan på nästa sida.
Maria Engström (CID)

Seminar invitation


Media and Media Development in China

Professor Kun Li, School of Journalism and Communication, Peking University, Beijing, China.
Monday, August 16, 2004,
10.15 – 12.00 a.m.
Room D3 KTH, Lindstedtsvägen 5, Stockholm
In China today, not only the economy is booming. Printed media, television, and radio are developing rapidly, and the Internet and other digital media channels are becoming available to increasingly larger population segments. An effect of this is that media usage, media content, and the media business in China is changing. In her seminar lecture, professor Kun Li will give an overview of the media landscape in China today, with a special emphasis on current developments in traditional and new media. After the lecture, the audience is invited to present questions and discuss informally with professor Kun Li. The seminar will be conducted in English and is open to all.
Professor Kun Li, a graduate of University of Oregon, is chair of the Department of Communication Studies at the School of Journalism and Communication at Peking University, one of the foremost universities in China.
Professor Kun Li is visting Sweden and KTH thanks to a grant from the Linnaeus-Palme program for international student and faculty exchange.
This seminar is arranged by the KTH NADA Media Technology and Graphic Arts research group (http://www.nada.kth.se/media/) in cooperation with the MediaWorld 2020 research network (http://www.mv2020.org/).
Welcome!
Nils Enlund

ram


 

Numero är institutionstidningen vid Nada - institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Maria Engström. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

ram
ram
Kalendarium
ram

ram

Mån. 16 augusti

kl 10.15

Medieteknik-seminarium
Måndag 16 augusti kl. 10.15 i rum D3,
Lindstedtsv. 5, plan 3
Professor Kun Li, School of Journalism and Communication, Peking University, Beijing, China:
“Media and Media Development in China”

ram
ram

Tors. 19 augusti

kl 11.00

CVAP seminarium
Hynek Bakstein, Center for Machine Perception, Czech Technical University, Prague.
“Image based rendering with fisheye lenses”

ram

 

ram

ram