Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 23 · 24 juni 2004 · Årgång 34      
NADA

ram

Meddelande från prefekten                                             juni 2004 2004-06-23

Först vill jag önska alla en riktigt trevlig sommar med god avkoppling enligt tycke och smak!

Professur
Professur i datalogi med inriktning mot datorseende. Ansökningstiden har gått ut och 5 har lämnat in ansökan till rektor. Nu börjar urvalsprocessen genom att tre sakkunniga ska utses av rekryteringsnämnden efter förslag från institutionen.

Forskarassistent
Utlysning av en forskarassistent i numerisk analys med sista ansökningsdag den 6/8 2004. Annonsering på webben och i Ny Teknik. Sprid gärna kännedom om annonsen. http://www.nada.kth.se/jobb/

Biträdande lektorat
Utlysning av en biträdande lektorat i datalogi med inriktning mor visualisering och grafik. Sista ansökningsdag den 6/8 2004. Sprid gärna kännedom om annonsen. http://www.nada.kth.se/jobb/

Disputationer
Under våren har 7 personer disputerat: Anders Hedman den 30/1, MDI; Kai-Mikael Jää-Aro den 5/3 i datalogi; Erik Oskar Wallin den 12/3, Media; Eva-Lotta Sallnäs den 24/3, MDI; Sara Ilstedt Hjelm den 26/3, MDI; Peter Nillius den 4/6, datalogi; Ivan Laptev den 11/6, datalogi.

Licentiatpresentation

Under våren har 7 personer presenterat sina licentiatavhandlingar: Sara Leckner den 26/2, Media; Marco Kupiainen den 6/5, numerisk analys; Douglas Wikström den 7/5, datalogi; Martin Hassel den 17/5, datalogi; Klas Wallenius den 16/5, datalogi; Christopher Johansson den 9/6, datalogi; Erik Abenius den 10/6, numerisk analys.

Docent
I april utsågs Jeanette Hellgren Kotaleski till oavlönad docent i datalogi.

Doktorander
Fredrik Niemelä datalogi, har fått en excellenstjänst. i datalogi på KTH.

Nada har sett över sin interna organisation

Institutionen har under det senaste året sett över sin organisation främst för att stärka forskargruppernas roll.
- Jag uppfattar att grundutbildningen fungerar bra och att uppdelningen är tydlig med Gru-gruppen, Studierektorer, Utbildningssekreterare, Studentexpedition och Delfi.
- Centrumen har en styrelse och en föreståndare. Under början av hösten kommer vi att komplettera dessas mandat enligt nedan.
- Lärare och forskare hör till en verksamhetsgrupp där en stor del av forskningen och forskarutbildningen finansieras med externa medel. Nu har prefekten utsett föreståndare för verksamhetsgrupperna under de närmaste två åren enligt nedan:
Cvap Jan-Olof Eklundh
IPLab Kerstin Severinson-Eklundh
Media Nils Enlund
NA Gunilla Kreiss
Sans Anders Lansner
TCS Stefan Arnborg

På nästa institutionskollegium i början av hösten informerar jag mer om detta.

Forts.

  ram

ram

Forts. Meddelande från prefekten

Lönerevision efter den 30/9 2004
De centrala löneförhandlingarna har just börjat, så det är inte troligt att löneförhandlingarna på KTH hinner slutföras före den 30/9 2004 då nuvarande avtal upphör. Mer information kommer efter sommaren.

Nytt om lokaler
Systemgruppen har flyttat till plan 5 och sitter i PDC tidigare lokaler. Datorhallen på plan 2 är uppsagd. Även på plan 6 har vi sagt upp 5 rum, så en viss omflyttning sker där under sommaren.

Jag räknar med att det renoverade huset 43:22 (nya fysikhuset), dit Cvap, Cas, KTHNoc och PDC flyttat, kommer att invigas den 27 september. Detta är dock ännu inte klart eftersom invigningen ska samordnas med KTH:s lärosalar i huset. Varför inte kalla det RINGEN?

Val till fakultetskollegiet

Nuvarande mandatperiod för fakultetskollegiet sträcker sig fram till den 1/2 2005. Idag representeras Nada i kollegiet av Stefan Arnborg, Ingrid Melinder och Kerstin Severinson-Eklundh. Till nästa kollegium får Nada utse 4 representanter. Nedanstående brev har skickats ut från kollegiets presidium för vidare spridning. Jag föreslår att Nada utser en nomineringsgrupp under augusti månad.


Som vi annonserat vid kollegiets möten stundar val till nytt fakultetskollegium. Det nya kollegiet skall tillträda den 1 februari 2005. Valet ombesörjs av KTH centralt och kontaktperson är Marianne Öfverström. Själva valet genomförs i slutet av oktober 2004. Formellt sker ingen
nomineringsprocess. Vid förra valet ledde detta till viss förvirring och därför har kollegiets presidium beslutat rekommendera att man ute på institutionerna genomför en nominering av kandidater. Denna nominering blir enbart en för institutionens lärare intern vägledning, och har ingen officiell status. Vi kan dock tillse att valda kandidater är positiva till att ställa upp och undvika alltför stora slumpeffekter i valresultaten.
Kollegiets presidium rekommenderar alltså att du som kollegierepresentant kontaktar din institutionsledning och föreslår att en nominering genomförs. Nomineringsresultatet kan sedan aktualiseras inom institutionen i samband med valet. Naturligtvis är det helt valfritt hur du som representant respektive din institution vill förfara med denna fråga.

  ram
ram

På gång

Snart stundar en välbehövlig och härlig semester för oss. Jag väntar på den riktiga värmen som jag hoppas kommer mycket snart.

Semester för administrativ
personal och vaktmästeriet

En lista över hur administrationen och vaktmästeriet har semester finns uppsatt vid postfacken på plan 4. Samtliga administratörer har motsvarande lista.

Hela sommaren kommer det att finnas två administratörer som arbetar. Dessa kan nås på ank 8176, som är institutionens officiella telefon mellan kl 09.00-15.00, måndag-fredag.

Översyn av kontorsstolar
Vaktmästeriet kommer att göra en översyn av samtliga stolar i arbetsrummen under sommaren.

Till sist vill jag önska alla en härlig ledighet och hoppas att vädret kommer att passa allas önskemål. Vila och må gott så orkar vi ta tag i höstens vedermödor med nya friska tag.

Personligen går jag på en efterlängtad ledighet den 24 juni och kommer åter den 9 augusti. Under min ledighet kan du kontakta Gunnel Hartikainen gunnelh@nada.kth.se eller Agneta Jansson agnetaj@nada.kth.se i personalfrågor. Bägge har anknytning 7143.

Eva-Lena

Upprop! Kul om du vill vara med!

Sedan många år ordnar D:nollemottagningen ett lådbilsrace. I år blir det troligen fredagen den 20 augusti.

Det är mycket uppskattat av teknologerna när Nadas lärarlag deltar och det är kul. Det behös ca 6 personer som deltar längre eller kortare tid under dagen.

Vi har delar kvar för att åter skapa The Turing Machine. Vi kan givetvis vara nykreativa.

Anmäl dig redan nu till mig om du är intresserad. Jag hoppas verkligen att Nada kan ställa upp med ett lag i år. Det ligger nära till hands att ni som har kurser för D deltar.

Vi samlas i mitten av augusti i pausrummet på plan 4 för att planera och bygga. Närmare planering kommer när jag fått anmälningarna.

Välkommen att delta och med din anmälan snarast!

Ingrid

ram

ram

TGIF 2004                                

Ingrid arnborg
Ingrid Melinder välkomnar oss och dagens överraskning, en musikgrupp bl.a. innhållande Nisse Melinder. Stefan Arnborg uppmärksammar i sin tur att Ingrid Melinder varit prefekt i 21 år.

Kerstin

Buffé
Ingrid välkomnar de nya verksamhetsgruppernas ledare till sitt nya värv och överlämnar en utvald blombukett till de närvarande: Stefan Arnborg, Gunilla Kreiss, Anders Lansner och Kerstin Severinson Eklundh. Sedan kunde alla njuta av musiken och buffén.


  ram


Öppettider i Delfi
under sommaren

Delfi har öppet mellan kl. 11.00-12.00 under perioden 2004-06-28–2004-08-09.

Nadas dörrar kommar att vara stänga under perioden och inpassering måste ske med passerkort.

Delfi

 

Trevlig sommar önskar redaktionen.

Numero är institutionstidningen vid Nada - institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.


ram
ram
Kalendarium
ram

ram

 
ram

 

ram
"You can have brilliant ideas, but if you can't get them across, your ideas won't get you anywhere. "

Lee Iacocca

ram