Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 21 · 10 juni 2004 · Årgång 34      
NADA

ram

På gång

Gunnel arbetar med personalfrågor
I tidigare Numero har jag meddelat att Gunnel Hartikainen börjar hos oss för att arbeta med personalfrågor. Gunnel finns här och sitter tillsammans med Kerstin Frenckner på plan 4. Kerstin kommer från den 1 juli att vara ledig i tre år. Den 1 juli flyttar även Agneta Jansson in i samma rum. Gunnel kan mycket om löneadministrativa frågor så det är naturligt att ni vänder er till henne i dessa frågor. Gunnel håller nu på att ”skolas in” och det är en del saker som hon behöver få lära sig. Inledningsvis kommer hennes arbetsuppgifter bl a att vara att skriva intyg, ta hand om alla ledigheter, rutiner när anställda slutar, varsla personer som slutar hos oss, arbetsskador, stipendie- och migrationsfrågor. Dessutom håller KTH:s löneavdelning på att föra över, till alla institutioner på KTH, olika saker som ska registreras i det löneadministrativa systemet, HR+. Även detta kommer Gunnel till viss del att göra.

Detta innebär att du kan vända dig till mig ank 9106, e-post ela@nada.kth.se eller till Gunnel ank 7143, e-post: gunnelh@nada.kth.se och Agneta (som arbetar 50%) ank 7143 e-post agnetaj@nada.kth.se.

Eva-Lena, Gunnel och Agnetas semester
Vi har förlagt våra semestrar enligt följande:
Eva-Lena från midsommar till den 9 augusti
Gunnel 19/7 - 15/8
Agneta 12/7 – 15/8

Semesteransökan samt semesterförläggning
Med risk för att ni tycker jag är tjatig så måste jag ändå påminna all teknisk adminsitrativ- personal att nu när ni kommer att gå på semester så måste jag få er semesterledighetsansökan senast 14 dagar innan ni går på ledighet.
Sedan vill jag påpeka att jag fortfarande saknar flera som inte har förlagt sin semester.
Allt är klart kring semesterhanteringen för samtliga lärarkategorier, forskande- personal inkl doktorander. Bra gjort.

Alla administratörer och vaktmästare är borta den 14 juni
Måndagen den 14/6 kommer det administrativa gänget och Julio att åka till Birka.

Personer som slutar
OBS. Ett förtydligande om nedanstående personer. Personerna avslutar sina formella anställningar på Nada men kan ha kvar uppdrag att slutföra och kommer därför att finnas inom Nada på ett eller annat sätt.

Ulf Blomqvist, forskningsingenjör på Media
Mårten Björkman, forskare på Cvap/Cas
Jan Gördén, nättekniker på KTHNoc
Mattias Jansson, systemingenjör på KTHNoc
Ylva Lindahl, gästlärare
Björn Löfgren, projektledare på Cvap/Cas
Peter Nillius, fofu-ing på Cvap/Cas
Johan Thuresson, doktorand på Cvap/Cas
Erik Wallin, doktorand på Media
John Bowers, gästprofessor på Cid
Amelia Hössjer, gästlektor
Claudia La Chioma, post-doc Na

Vi önskar samtliga lycka till med nya utmaningar i yrkeslivet

Nyanställda
Följande personer har fått anställning på Nada

Monica Gretzer, doktorand på Cvap/Cas
Emanuel Johansson, programmerare på Cvap/Cas

Jag ber dem presentera sig närmare i Numero vid ett senare tillfälle.

Välkomna till oss på Nada!

 

Eva-Lena
  ram

 

CVAP Seminar

Thursday 10 June 10:30 Teknikringen 14, Room 304
Recovering body configurations of people big and small
Alexei A. Efros
Robotics Research Group
University of Oxford

In this talk, I will present and contrast two approaches for recovering human body configurations in two very different recognition regimes -- medium field (the 30-pixel man) and near field (the 300-pixel man). In the medium field, where information at each frame is very poor, we use motion to recognize a set of human actions in a pure exemplar-based approach. Once the actions have been matched, body configurations can be "transfered" from the training data onto the novel figure. This simple method is also applied to motion retargetting: synthesizing a novel person imitating the actions of another person ("Do as I Do" synthesis) or performing actions according to the specified action labels ("Do as I Say" synthesis). In the near field, where much more information is available in a still image, we attempt to tackle the body recovery problem in a general setting. The dataset we use is a collection of sports news photographs of baseball players, varying dramatically in pose and clothing. The approach that we take is to use segmentation to guide our recognition algorithm to salient bits of the image. We use this segmentation approach to build limb and torso detectors, the outputs of which are assembled into human figures.

This is joint work with Greg Mori, Xiaofeng Ren, Alex Berg, and Jitendra Malik at UC Berkeley.

 

CVAP Seminar

Friday 11 June, 10:30, Teknikringen 14, Room 304
Visual Recognition from Invariant Local Features
David Lowe
Computer Science Department
University of British Columbia

Within the past few years, invariant local features have been successfully applied to a wide range of recognition and image matching problems. For recognition applications, it has proved particularly important to develop features that are distinctive as well as invariant, so that a single feature can be used to index into a large database of features from previous images. Robust recognition can then be achieved by identifying clusters of features using a Hough transform and detailed model fitting. Recent work will be presented on applications of this approach, including location recognition and the detection of image panoramas from unordered sets of images.

Welcome!

Sans Seminarium

Biologically Inspired Models for Post-CMOS Computation

Dan Hammerstrom
Doug Strain Professor
Computer Science and Engineering
OGI School of Science and Engineering
Oregon Health & Science University
Portland, OR

Seminarium fredagen 11/6 i rum 4523, plan 5, Nada, KTH, klockan 10:00.


Brandsläckningsövning

Den 27 maj var det brandsläckningsövning vid Millespottan med de ungefär 20 nadaiter som anmält sig efter inbjudning via postfacken. De flesta prövade praktiskt att släcka dels med kolsyresläckare, dels med skumsläckare och kunde konstatera att det var lätt, effektivt och
snabbt. Vi rekommenderades att då och då påminna oss var släckarna finns i de lokaler som vi vistas i. Det kan vara lämpligt att ha skumsläckare hemma.

Om fler (ca 20 personer) vill pröva kan ny övning ordnas.
Kontakta Eva-Lena Å. Staffan Romberger

 

Exjobbspresentation

Onsdag den 16/6 kl. 15.00 presenterar Fritjof Nilsson sitt exjobb i Numerisk Analys i rum 4523

Numerical treatment of a diffusion-convection-reaction model for droplets.
Handledare: Michael Hanke (NADA) och Stellan Winter (FOI).Ser du en kommersiell
potential i din forskning?

Tag chansen att tävla om 200 000 SEK!

Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet har inlett ett samarbete, för att stärka stödet till kommersialisering av forskningsresultat och innovationer. Samarbetets inledande fas syftar till att identifiera och uppmärksamma nya lovande kommersialiseringsprojekt vid de tre medverkande lärosätena.

Läs mer http://www.ki.se/innovationstavling

Numero är institutionstidningen vid Nada - institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.


ram
ram
Kalendarium
ram

ram

Tors. 10 juni

kl. 10.15
kl. 13.15kl. 13.15

kl. 15.15

kl. 15.15

kl. 13.15

kl. 10.30

Licentiate Seminar. Erik Abenius: Time-Domain Inverse Electromagnetic Scattering using FDTD and Gradient-based Minimization. Sal D41, Lindstedtsvägen 3, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm.

Presentation av exjobb i datalogi, biomedicinsk teknik och människa-datorinteraktion. Monica Vilhlemsson, Marina Björk Nilsson och Alexandra Bergman. Rum 4523

Stefan Hyltenfeldt och Andreas Eriksson. Rum 1537.

Lars Zandén, Johan Sveholm och Anders Persson. Rum 4523.

John Bergbom, Samuel Adolfsson och Ali Shokri. Sal E36

Maria Karimian, Maria Nalvarte och Hjalmar Jacobson. Rum 1537

CVAP Seminar. Alexei A. Efros, Robotics Research Group University of Oxford: Recovering body configurations of people big and small. Teknikringen 14, Room 304.

ram
ram

Fre. 11 juni

kl. 15.00

kl. 14.00
kl. 10.00
kl. 10.30

TGIF. Nadas våravslutning.

Doctoral Dissertation. Ivan Laptev: Local Spatio-Temporal Image Features for Motion Interpretation. Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden, Vallhallavägen 79, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Sans Seminarium. Dan Hammerstrom, Oregon Health & Science University
Portland, OR: Biologically Inspired Models for Post-CMOS Computation. Rum 4523, plan 5.

CVAP Seminar. David Lowe, Computer Science Department, University of British Columbia: Visual Recognition from Invariant Local Features. Teknikringen 14, Room 304.

ram
ram

Ons. 16 juni

kl. 15.00

Exjobbspresentation i numerisk analys. Fritjof Nilsson: Numerical treatment of a diffusion-convection-reaction model for droplets. Rum 4523.

ram

 

ram
"You miss 100 percent of the shots you never take."

Wayne Gretzky

ram